:

Er tysk og norsk likt?

Indholdsfortegnelse:

 1. Er tysk og norsk likt?
 2. Hvorfor har tysk påvirket det norske språket?
 3. Hvilke språk snakkes i Tyskland?
 4. Hvorfor heter det Tyskland på norsk?
 5. Hvilket språk ligner mest på norsk?
 6. Er dansk og norsk likt?
 7. Hva betyr ordet arveord?
 8. Hva er kjent i Tyskland?
 9. Hvor mange språk er det i Tyskland?
 10. Hvorfor var Tyskland interessert i Norge?
 11. Hva heter de 16 delstatene i Tyskland?
 12. Hva er Jamstillingsvedtaket i 1885?
 13. Hva er et Majoritetsspråk?
 14. Hvilke ord er like på dansk svensk og norsk?

Er tysk og norsk likt?

Det er ingen andre språk som har påvirket norsk, svensk og dansk så mye som tysk, nærmere bestemt nedertysk. Man anslår at rundt 30 prosent av skandinavisk ordforråd har middelnedertysk opphav.

Hvorfor har tysk påvirket det norske språket?

Språket i Nord-Tyskland har hatt en enorm påvirkning på det norske språket, og enkelte har anslått at 30 % av norske ord har sin bakgrunn i lavtysk. Grunnen til det er at tyskere dominerte handelen i Norge i flere hundre år. Derfor fortrengte tyske ord de norske innen forhold som hadde med handel og reising å gjøre.

Hvilke språk snakkes i Tyskland?

TyskTyskland / Offisielt språkTysk er et vestgermansk språk som tales i Tyskland, Østerrike, Sveits, Luxembourg, Liechtenstein, samt deler av Belgia, Frankrike, Italia og Danmark, og store minoriteter i Øst-Europa og andre land omkring i verden. Tysk er det største vestgermanske språket i Europa, og det nest største, etter engelsk på verdensbasis. Wikipedia

Hvorfor heter det Tyskland på norsk?

Navnet Tyskland er basert på navnet på språket (opprinnelig diutisk, egentlig «folkelig», «folkespråk» – i motsetning til latin), et språk som var tilnærmet det samme for en rekke germanske stammer.

Hvilket språk ligner mest på norsk?

Svensk, dansk og norsk er veldig like og vi kan forstå hverandre. De tre språkene stammer fra samme språk.

Er dansk og norsk likt?

Hvem som helst kan se at svensk, norsk og dansk likner på hverandre. Omtrent 90 % av ordforrådet er det samme - også grammatisk er språkene bygget opp på samme måte. Forklaringen på dette er at de skandinaviske språkene stammer fra et felles urspråk. Språkene er ganske enkelt i familie med hverandre.

Hva betyr ordet arveord?

Arveord er de gamle ordene i et språk som er nedarvet fra de eldste språktrinnene, til forskjell fra lånord og fremmedord. I norsk dreier dette seg om ord fra urgermansk og det indoeuropeiske grunnspråket. Far og mor er eksempler på arveord, mens onkel og tante er lånord.

Hva er kjent i Tyskland?

Tyskland har mer å tilby enn fine biler, Biergartens og pittoreske slott: landet ligger i hjertet av Europa med store metropoler som Berlin og München som stadig dukker opp på listene over verdens beste byer å bo i. Det er også en del andre ting som gjør Tyskland så unikt – bare se listen vi har laget til deg.

Hvor mange språk er det i Tyskland?

Tysk er det eneste offisielle språket i Tyskland, Østerrike og Liechtenstein, mens det i Sveits er det mest utbredte av de fire offisielle språkene tysk, fransk, italiensk og retoromansk.

Hvorfor var Tyskland interessert i Norge?

En viktig grunn var at den tyske marinen ville ha baser i Norge slik at de tyske krigsskipene lettere kunne nå ut i Atlanterhavet. En annen grunn var at tyskerne ville ha kontroll med eksporten av den svenske jernmalmen som ble skipet ut over Narvik, og som var svært viktig for den tyske våpenindustrien.

Hva heter de 16 delstatene i Tyskland?

Forbundsrepublikken Tyskland

 • Baden.
 • Bayern.
 • Berlin.
 • Bremen.
 • Hamburg.
 • Hessen.
 • Niedersachsen.
 • Nordrhein-Westfalen.

Hva er Jamstillingsvedtaket i 1885?

Jamstillingsvedtaket var eit vedtak i Stortinget i 1885 der det vart vedteke å «sidestille det norske Folkesprog» med «det almindelige Skrift- og Bogsprog», det som i dag er skriftspråka nynorsk og bokmål.

Hva er et Majoritetsspråk?

Majoritetsspråket er det språket som brukes av flertallet i et samfunn. Majoritetsspråket er som regel også det offisielle språket i et land. Med offisielt mener vi at myndighetene bruker språket som administrasjonsspråk.

Hvilke ord er like på dansk svensk og norsk?

Eksempler kan være ordene lese og felles, som på dansk vil skrives læse og fælles. Du kan bruke andre bokstaver også: Norsk og svensk bruker nesten alltid p, t og k i ord der dansk bruker b, d og g. Ordene gap, fot og rik er like i norsk og svensk, men på dansk skrives de gab, fod, og rig.