:

Er diplomuddannelse en videregående uddannelse?

Indholdsfortegnelse:

  1. Er diplomuddannelse en videregående uddannelse?
  2. Hvornår modtager man sit eksamensbevis?
  3. Hvordan får jeg fat i mit eksamensbevis?
  4. Er diplom en mellemlang uddannelse?
  5. Hvad tæller som en videregående uddannelse?
  6. Hvor lang tid går der før man får karakter?
  7. Hvor lang tid går der før man får svar på eksamen?

Er diplomuddannelse en videregående uddannelse?

En diplomuddannelse er en videregående uddannelse på niveau med en bachelor- eller professionsbacheloruddannelse. Den tæller samlet 60 ECTS-point. Ved at tage en diplomuddannelse, får du en solid opkvalificering, hvor der er rig mulighed for, gennem teori, metoder og redskaber, at bygge oven på det, du allerede kan.

Hvornår modtager man sit eksamensbevis?

Udstedelse af eksamensbevis Af eksamensbekendtgørelsens § 31 fremgår det, at beviset skal være afsendt til den færdiguddannede senest 2 måneder efter, at bedømmelsen af den afsluttede prøve er meddelt. I beregningen af de 2 måneder indgår juli måned ikke.

Hvordan får jeg fat i mit eksamensbevis?

Har du mistet dit eksamensbevis fra enten folkeskolen, gymnasiet, HF samt visse videregående uddannelser, så kan du via hjemmesiden www.borger.dk henvende dig til Rigsarkivet. Hos Rigsarkivet kan du mod betaling dokumentation for dine eksamensresultater.

Er diplom en mellemlang uddannelse?

Diplomuddannelser er videre- og efteruddannelse udbudt som åben uddannelse og svarer til et års fuldtidsstudier (60 ECTS-point). Uddannelserne tilrettelægges ofte på deltid og er på professionsbachelorniveau. Diplomuddannelser henvender sig til voksne med en kort eller mellemlang videregående uddannelse.

Hvad tæller som en videregående uddannelse?

En videregående uddannelse bygger oven på en gymnasial eller en erhvervsfaglig uddannelse. Kvalifikationsrammen for videregående uddannelser beskriver, hvilken viden, færdigheder og kompetencer studerende på de forskellige uddannelsesgrupper skal opnå.

Hvor lang tid går der før man får karakter?

Karaktererne for skriftlige prøver og andre skriftlige opgaver offentliggøres senest 4 uger efter prøvens afholdelse. I beregningen af de 4 uger indgår juli måned ikke.

Hvor lang tid går der før man får svar på eksamen?

Hvornår får du karaktererne? Når du ikke skal op i et fag, vil du få den afsluttende karakter i midten af juni. Hvis du skal til eksamen i faget, får du karakteren samtidigt med eksamensudtrækket i maj. Hvis du ønsker at klage over en standpunktskarakter, skal du henvende dig til din skole.