:

Hvad er forskellen på eksponentiel og potens funktion?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvad er forskellen på eksponentiel og potens funktion?
  2. Hvordan finder man grænseværdien?
  3. Hvad er den generelle forskrift for en potensfunktion?
  4. Hvordan laver man en potensregression?
  5. Hvordan finder man en potensfunktion?
  6. Hvad betyder det at en grænseværdi findes?
  7. Hvad er i potens?
  8. Hvilke funktioner er ikke differentiable?

Hvad er forskellen på eksponentiel og potens funktion?

En potensfunktion vil danne en ret linje i et dobbeltlogaritmisk koordinatsystem, mens en eksponentialfunktion vil danne en ret linje i et enkeltlogaritmisk (semilogaritmisk) koordinatsystem.

Hvordan finder man grænseværdien?

Vi betragter en funktion f. Hvis funktionsværdierne nærmer sig et tal a, når x-værdierne nærmer sig et tal x0, så kalder vi a for grænseværdien for f for x gående mod x0. Når a er grænseværdi for f for x gående mod x0, så kan vi få en funktionsværdi vilkårligt tæt på a ved at vælge x tilstrækkeligt tæt på x0.

Hvad er den generelle forskrift for en potensfunktion?

En potensfunktion er en funktion med forskriften b⋅xa b ⋅ x a , hvor b>0 og x>0 . Bemærk at der ud over at være et krav til b også er et krav til x .

Hvordan laver man en potensregression?

Indsæt variabel på førsteaksen i ”Diagrammer og statistik”, vælg kropsvægt, og indsæt variabel på andenaksen, vælg stofskifte 5. Regressionslinjen finder du nu via værktøjskassen: Undersøg data > Regression > Vis potens.

Hvordan finder man en potensfunktion?

En potensfunktion skrives på formlen y= b⋅x^a. Vi gennemgår her betydningen af a og b og kigger samtidig på grafen for en potensfunktion. Vi slutter med at vise hvordan man finder x og y.

Hvad betyder det at en grænseværdi findes?

Grænseværdi er et vigtigt matematisk begreb, der bl. a. anvendes i differentialregning. Det går overordnet set ud på at bestemme hvilken værdi en størrelse, for eksempel en funktion f(x), "nærmer sig" (går mod), når en anden størrelse, for eksempel x, nærmer sig (går mod) en bestemt værdi.

Hvad er i potens?

Potens betyder, at et tal skal ganges med sig selv et bestemt antal gange. Det består af en rod (tallet) og en eksponent, som fortæller, hvor mange gange tallet skal ganges med sig selv.

Hvilke funktioner er ikke differentiable?

Den type af funktioner kaldes differentiable. At en funktion er differentiabel betyder også, at man kan tegne en entydig tangent i hvert eneste punkt på grafen. Det kan man ikke, hvis der er et knæk. I knækpunkter kan man tegne to tangenter, og det bliver noget rod.