:

Hvor dybt ligger en nedgravet olietank?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvor dybt ligger en nedgravet olietank?
  2. Hvad er et niveauplan?
  3. Hvordan fastsættes niveauplan?
  4. Hvordan finder man niveauplan?
  5. Hvordan finder man en nedgravet olietank?
  6. Hvor mange år må en olietank ligge i jorden?

Hvor dybt ligger en nedgravet olietank?

Normalt vil forureningen typisk være at finde i mindst 1 meters dybde.

Hvad er et niveauplan?

Niveauplaner er et begreb, der bruges i forbindelse med planlægning og regulering af nyt byggeri. Et niveauplan er et vandret plan, der defineres i et landsdækkende "kotesystem". Niveauplanerne bruges til at bestemme højdebegrænsninger i et byggeri, dvs. hvor højt et byggeri må være.

Hvordan fastsættes niveauplan?

Niveauplanet skal svare til færdigt terræn omkring bygningen og er det plan fra hvilket bygningens højder måles. Niveauplanet fastlægges som gennemsnittet af koterne på det naturlige eksisterende terræn i husets hjørner. Byggearbejdet må ikke påbegyndes, før kommunen har godkendt niveauplanet.”

Hvordan finder man niveauplan?

En niveauplan bliver fastlagt ved en opmåling af terrænets højder, koter, eller konstruktion og viser dermed højdeforskellen på en grund. Målingen foretages med et såkaldt nivellementsinstrument, en GPS og en totalstation, som er et præcisionsinstrument, der benyttes til at bestemme bestemte punkters placering.

Hvordan finder man en nedgravet olietank?

Hvordan finder jeg en nedgravet olietank? For at finde ud af om der er en nedgravet olietank på en ejendom, skal man først tjekke husets byggesagspapirer. De kan også fremskaffes ved at kontakte den tekniske forvaltning i kommunen.

Hvor mange år må en olietank ligge i jorden?

Hvornår skal en overjordisk olietank udskiftes? Overjordiske olietanke af stål på under 6.000 liter skal udskiftes 30 år efter produktionsåret - senest 31. december det pågældende år. Hvis de har indvendig korrosionsbeskyttelse lægges 10 år til, så der først er krav om sløjfning, når de er 40 år gamle.