:

Hvad får Danmark ud af at være med i EU?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvad får Danmark ud af at være med i EU?
 2. Hvad betyder det for Danmark at være med i EU?
 3. Hvad er en kommissær i EU?
 4. Hvad er et parlament?
 5. Hvad er ulemperne ved at Danmark er med i EU?
 6. Hvad går Danmarks forsvarsforbehold ud på?
 7. Hvad mener forsvaret om forsvarsforbeholdet?
 8. Hvad kan Danmark ikke med forsvarsforbeholdet?
 9. Hvor lang tid er man kommissær i EU?
 10. Hvor er hovedsædet for EU?
 11. Hvad er et parlament i Danmark?
 12. Hvad forstås ved Rigsdagen?
 13. Hvilke fordele og ulemper er der ved EU?
 14. Hvilke fordele og ulemper er der ved at være medlem af EU?
 15. Hvilke forbehold har Danmark?

Hvad får Danmark ud af at være med i EU?

EU's udbetalinger til Danmark er især landbrugsstøtte og støtte til forskning og udvikling. Indkomststøtte til danske landmænd udgjorde 54,8% af de penge Danmark modtog fra EU i 2019. Danmark betaler relativt mere til budgettet, end vi modtager. Derfor er Danmark nettobidragsyder.

Hvad betyder det for Danmark at være med i EU?

EU har opnået mere end et halvt århundrede med fred, stabilitet og velstand. EU spiller desuden en vigtig rolle i diplomatiet og arbejder for at fremme de samme fordele – samt demokrati, grundlæggende frihedsrettigheder og retsstatsprincippet – i hele verden.

Hvad er en kommissær i EU?

mens de små lande havde én kommissær. Kommissærerne skal varetage EU's fælles interesser og må ikke handle på ordre fra deres hjemlande. Ifølge EU-traktaten har medlemsstaterne forpligtet sig til at respektere kommissærernes uafhængighed og til ikke at forsøge at påvirke dem.

Hvad er et parlament?

Et parlament er en lovgivende forsamling.

Hvad er ulemperne ved at Danmark er med i EU?

Ulemper ved EU: De blander sig i den danske lovgivning og så kan de komme ind og overtrumfe Danmark, som de lige nu gør i forhold til grænsekontrol. Der er mange nationalister, der mener, det svækker Danmark som nation, da vi ved hver ny lov fra EU afgiver mere og mere suverænitet.

Hvad går Danmarks forsvarsforbehold ud på?

Forsvarsforbeholdet betyder, at Danmark som hovedregel ikke deltager i dele af EU's udenrigs- og sikkerhedspolitik, som påvirker forsvarsområdet. Vi deltager ikke i EU's militære operationer, vi finansierer dem ikke, og vi stiller ikke med soldater og militært udstyr til EU-ledede missioner i konfliktområder.

Hvad mener forsvaret om forsvarsforbeholdet?

Forsvarsforbeholdet forhindrer Danmark i at deltage i alle dele af EU's forsvarssamarbejde. Så hvis EU-landene bestemmer sig for at sende soldater på en mission - for eksempel en fredsbevarende mission i Bosnien - så kan Danmark ikke deltage.

Hvad kan Danmark ikke med forsvarsforbeholdet?

Forsvarsforbeholdet betyder, at Danmark som hovedregel ikke deltager i dele af EU's udenrigs- og sikkerhedspolitik, som påvirker forsvarsområdet. Vi deltager ikke i EU's militære operationer, vi finansierer dem ikke, og vi stiller ikke med soldater og militært udstyr til EU-ledede missioner i konfliktområder.

Hvor lang tid er man kommissær i EU?

Den nuværende Europa-Kommission med 27 medlemmer sidder frem til 2024. Kommissærerne skal varetage EU's fælles interesser og må ikke handle på ordre fra deres hjemlande. Ursula von der Leyen fra Tyskland er formand for Europa-Kommissionen.

Hvor er hovedsædet for EU?

Hovedkvarterer. Kommissionens afdelinger og forvaltningsorganer er placeret i Bruxelles og Luxembourg. Kommissærernes ugentlige møder finder sted i hovedkvarteret i Bruxelles og i Strasbourg.

Hvad er et parlament i Danmark?

De konkrete navne er mange, fx Folketinget (Danmark), Stortinget (Norge), Riksdagen (Sverige), Forbundsdagen (Tyskland), Nationalforsamlingen (Frankrig), Parlamentet (Storbritannien) og Kongressen (USA).

Hvad forstås ved Rigsdagen?

Rigsdagen var navnet på Danmarks parlament . Rigsdagen bestod af to kamre, Landstinget, førstekammeret, og Folketinget, andetkammeret. De to kamre blev valgt på forskellig måde, men var i øvrigt ligestillede i det almindelige lovgivningsarbejde.

Hvilke fordele og ulemper er der ved EU?

Fordele og ulemper ved at være med medlem af EU. Fonden skal sikre stabilitet i de kriseramte eurolande, men også hjælp fx de små banker gennem krisen. Den frie bevægelighed giver Danmark bedre muligheder for at eksportere til udlandet særligt til Tyskland, som er vores største kunde her i Danmark.

Hvilke fordele og ulemper er der ved at være medlem af EU?

EU leverer mange direkte fordele for Europas borgere - eller omkostninger alt afhængigt af dit perspektiv. Retten til at studere, arbejde, rejse og bo i ethvert EU-land er en ret, som mange europæere værdsætter højt, selv om andre ikke gør det.

Hvilke forbehold har Danmark?

OVERBLIK: Her er Danmarks fire forbehold i EU

 • Forsvarsforbeholdet. Danmark kan for eksempel ikke deltage i EU's militære operationer, som der har været 11 af siden 2003, herunder genopbygning på Balkan, antipirateri ud for Afrikas Horn eller indsats mod menneskesmugling i Middelhavet. ...
 • Retsforbeholdet. ...
 • Euroforbeholdet.
1. jun. 2022