:

Hvornår er man fraflyttet et lejemål?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvornår er man fraflyttet et lejemål?
  2. Hvad er en delebolig?
  3. Hvornår skal man senest have flytteopgørelse?
  4. Hvor lang tid går der før man får depositum tilbage?
  5. Hvor meget får man tilbage i depositum?

Hvornår er man fraflyttet et lejemål?

Fraflytning er, når lejer fraflytter sit lejemål, hvilket typisk skyldes, at lejer har opsagt sit lejemål eller udlejer berettiget har opsagt lejer. Når lejer har afleveret nøglerne til udlejer og ikke længere har adgang til lejemålet, er der officielt sket en fraflytning.

Hvad er en delebolig?

En delebolig er en bolig, hvor du lejer et værelse eller en del af en lejlighed eller et hus, men i øvrigt kan anvende hele boligen. Fordelen ved en delebolig kan være lavere husleje, socialt samvær med din sambo, en fælles indsats for at holde hjemmet med mere.

Hvornår skal man senest have flytteopgørelse?

Lejeloven indeholder ingen bestemmelser om, hvornår udlejer senest skal have fremsat selve flytteopgørelsen – altså det økonomiske krav. Det følger dog af retspraksis, at lejere i almene boliger som udgangspunkt skal have modtaget flytteopgørelsen 4-6 uger efter fraflytning.

Hvor lang tid går der før man får depositum tilbage?

Hvis ikke der står andet i din lejekontrakt, så har din udlejer 14 dage, fra du afleverer nøglerne, til at stille krav om udbedring af mangler. Gør din udlejer ikke det, har du krav på at få dit depositum tilbage.

Hvor meget får man tilbage i depositum?

Ifølge lejeloven må et depositum højst udgøre et beløb svarende til tre måneders husleje eksklusive aconto. Depositummet står som sikkerhed for lejerens forpligtelser ved fraflytning. Det kan fx være istandsættelse af lejemålet eller betaling af varmeforbrug, lejer må derfor ikke ”bo depositummet op”.