:

Hvad laver en nævning?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvad laver en nævning?
  2. Hvordan bliver man en nævning?
  3. Hvor meget tjener nævning?
  4. Hvordan er det at være dommer?
  5. Hvorfor skal der være lægdommere til stede ved en retssag?
  6. Kan man anke en landsretsdom?

Hvad laver en nævning?

Nævninge og domsmænd kaldes under ét for lægdommere, og de har til opgave at hjælpe rettens juridiske dommere med at dømme i visse straffesager. Domsmænd og nævninge er den samme gruppe personer. Om man er domsmand eller nævning afhænger derfor af, hvilken type straffesag, der er tale om.

Hvordan bliver man en nævning?

Hvem kan blive nævninge og domsmænd?

  1. skal være uberygtet (ustraffet for alvorlige lovovertrædelser)
  2. skal have valgret til Folketinget.
  3. ikke må fylde 80 år i den periode, hvor man er udtaget til grundlisten.
  4. ikke af helbredsmæssige grunde må være ude af stand til at varetage opgaven.

Hvor meget tjener nævning?

Man får et vederlag på 1.100 kr. for hver dag, man fungerer som domsmand eller nævning, desuden får man sin transport betalt. Nævninger og domsmænd udtages for 4 år ad gangen – næste gang fra den 1. januar 2020 til den 31.

Hvordan er det at være dommer?

En dommer har et stort ansvar for samfundets holdninger og juridiske beslutninger. En stor del af arbejdet går ud på at vurdere, analysere og undersøge sager grundigt. Der indgår desuden mange møder og administrativt arbejde i jobbet som dommer. Dommere er ansat ved domstole rundt omkring i landet.

Hvorfor skal der være lægdommere til stede ved en retssag?

Lægdommer er inden for dansk retspleje en person, som ikke er juridisk dommer, men medvirker ved pådømmelsen af straffesager enten som nævning eller som domsmand. I alle kommuner udarbejdes en liste, ud fra hvilken nævninge og domsmænd vælges ved lodtrækning i den enkelte retskreds, se grundliste.

Kan man anke en landsretsdom?

instans kan ankes til landsretten og en landsretsdom i 1. instans kan ankes til Højesteret. Kun med særlig tilladelse fra Procesbevillingsnævnet kan en sag, hvis opnå behandling ved 3 instanser.