:

Hvem kan få underholdsbidrag?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvem kan få underholdsbidrag?
  2. Kan man trække hustrubidrag fra i skat?
  3. Hvad er bidragspligt?
  4. Hvad er reglerne for hustrubidrag?
  5. Hvor meget fradrag for ægtefællebidrag?
  6. Kan jeg søge hustrubidrag?
  7. Hvem skal betale hustrubidrag?
  8. Hvilken type pensionsordning kan give ret til ægtefællepension ved separation og skilsmisse?
  9. Kan jeg undgå at betale ægtefællebidrag?

Hvem kan få underholdsbidrag?

Ægtefællebidrag kan komme på tale, hvis der er stor forskel på din og din tidligere ægtefælles indkomst. Det kan derfor være relevant at lave en aftale om ægtefællebidrag, hvis fx den ene af jer har været hjemmegående og passet børnene, mens den anden har arbejdet og forsørget familien økonomisk.

Kan man trække hustrubidrag fra i skat?

Du får fradrag, hvis du betaler ægtefællebidrag. Modtager du ægtefællebidrag, skal du betale skat af beløbet. Det gælder uanset, om I er separeret, fraskilt, eller flyttet varigt fra hinanden.

Hvad er bidragspligt?

Bidragspligt, ægtefællers eller forældres opfyldelse af bidrags- eller forsørgelsespligt over for ægtefælle, børn eller andre, som er undergivet ens myndighed eller forsorg.

Hvad er reglerne for hustrubidrag?

Både mand og kvinde kan få hustrubidrag – det er ikke afhængigt af kønnet. Det er et økonomisk bidrag fra den ene til den anden. Der kan være pligt til at betale bidrag både under ægteskabet, men oftest er det efter separation eller skilsmisse, at der vil være tale om en bidragspligt.

Hvor meget fradrag for ægtefællebidrag?

Fradraget for ægtefælle- og børnebidrag kan ikke ske i den personlige indkomst, men kun i den skattepligtige indkomst. Fradraget har således i 20 en værdi på ca. 25% svarende til de kommunale skatter og kirkeskat.

Kan jeg søge hustrubidrag?

Få ægtefællebidrag mens du er gift Når I er gift, har I pligt til at forsørge hinanden. Flytter I fra hinanden, eller forsømmer din ægtefælle sin pligt til at forsørge dig, kan du søge Familieretshuset om at få fastsat ægtefællebidrag. Både mænd og kvinder kan søge ægtefællebidrag.

Hvem skal betale hustrubidrag?

Ægtefæller har forsørgelsespligt over for hinanden. Denne forsørgelsespligt stopper normalt ved separation eller skilsmisse. I visse tilfælde kan det efterfølgende ske, at den ene ægtefælle skal bidrage økonomisk til den anden ægtefælle efter ægteskabets ophør, dette bidrag er hustrubidrag.

Hvilken type pensionsordning kan give ret til ægtefællepension ved separation og skilsmisse?

Retten til ægtefællepension En ægtefælle har ret til ægtefællepension, hvis den anden ægtefælle har en pensionsordning, der er led i eller oprettet som led i et ansættelsesforhold eller i ATP og indeholder en kollektivt beregnet ægtefællepensionsordning. Denne ret kræver ingen særskilt orientering af pensionsudbyderen.

Kan jeg undgå at betale ægtefællebidrag?

Men bidrag bevilges kun af retssystemet, hvis fraværet af indtægtsmulighed er, hvad der ses betegnet som en samlivsskade, altså noget, der udelukkende er samlivsrelateret. Er det for eksempel en sygdom, der har elimineret indtjeningsmuligheden, men som intet har med ægteskabet at gøre, udløses intet ægtefællebidrag.