:

Hvad hedder det når en graf falder?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvad hedder det når en graf falder?
 2. Hvilke af kurverne er graf for en funktion?
 3. Hvordan tegner man grafen for f?
 4. Hvad er en potensudvikling?
 5. Hvad hedder de forskellige grafer?
 6. Hvordan tegner man en graf i et Grafvindue?
 7. Hvordan ændrer man akserne i Maple?
 8. Hvad er Tretrinsreglen?
 9. Hvad forstås ved en potensfunktion?
 10. Hvad er forskriften på en potensfunktion?

Hvad hedder det når en graf falder?

En funktion er proportional, hvis y stiger når x stiger og y falder når x falder. Her er a proportionalitetskonstanten. Lige meget hvilken værdi a har, vil en proportional funktion altid have den egenskab at når man indsætter højere værdier af x i funktionen får man højere værdier af y.

Hvilke af kurverne er graf for en funktion?

Hvad er en graf? En funktion f knytter et tal y til et tal x. Hvis vi tegner punkterne med koordinaterne (x,y) ind i et koordinatsystem, så danner de en kurve. Denne kurve kaldes grafen for f.

Hvordan tegner man grafen for f?

For at kunne tegne grafen for en funktion, så skal du kende forskriften for funktionen. Forskriften er typisk givet i opgaven. Hvis funktionens definitionsmængde er oplyst, så skal grafen kun tegnes for de værdier af den uafhængige variabel, der ligger i definitionsmængden. Du skal tegne grafen med dit CAS-værktøj.

Hvad er en potensudvikling?

En funktion af formen f(x)=bxa, hvor a og b er konstanter og b>0, kaldes en potensudvikling. Hvis b=1 (så f(x)=xa) taler man også om en potensfunktion.

Hvad hedder de forskellige grafer?

Abstrakte grafer

 • En ellipse (formeleksempel: ax² + by² = 1)
 • En cirkel (formeleksempel: x² + y² = 1)
 • En parabel (formeleksempel: y = x3)
 • En hyperbel (formeleksempel: y = 1/x)
 • En eksponentialkurve (formeleksempel: y = ex)

Hvordan tegner man en graf i et Grafvindue?

Det er meget simpelt at tegne grafer i Derive: Man åbner et 2-dimensionalt grafvindue, skifter tilbage til algebravinduet (home) og indskriver et grafudtryk skifter endnu engang til grafvinduet og plotter grafudtrykket! Det er meget fleksibelt, idet Derive har en endog meget liberal fortolker af grafud- tryk.

Hvordan ændrer man akserne i Maple?

I math-mode er markøren skråtstillet — i text-mode er markøren lodret. og her er du i text-mode Text og Math på figurene ovenfor, er faktisk knapper, du kan trykke på, for at skifte mode.

Hvad er Tretrinsreglen?

Tretrinsreglen er en metode til, hvordan man differentierer funktioner. Den er en kombination af afsnittene funktionstilvækst og differenskvotient og differentialkvotient herover, så det anbefales at du læser dem først. Tretrinsreglen består - som navnet antyder - af tre trin.

Hvad forstås ved en potensfunktion?

Potensfunktionen har den egenskab, at når x-værdien stiger med en fast procent, så stiger y-værdien også med en fast procent. Under tiden kaldes potensfunktioner også procent-procent-vækst. Det betyder med andre ord, at når vi ganger vores x-værdi med et tal, k, så skal vi gange vores y-værdi med ka.

Hvad er forskriften på en potensfunktion?

En potensfunktion er en funktion med forskriften b⋅xa b ⋅ x a , hvor b>0 og x>0 . Bemærk at der ud over at være et krav til b også er et krav til x .