:

Hvem var med i EU fra starten?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvem var med i EU fra starten?
  2. Hvem startede EF?
  3. Hvilket formål har EU?
  4. Hvilke 6 lande startede EU?
  5. Hvad er fordelene og ulemperne ved at Danmark er med i EU?

Hvem var med i EU fra starten?

april 1951 – det Europæiske Kul- og Stålfællesskab De seks lande er Tyskland, Frankrig, Italien, Holland, Belgien og Luxembourg. Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab træder i kraft i 1952.

Hvem startede EF?

Kul- og Stålunionen skulle sikre fred i Europa Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab (EKSF) - eller bare Kul- og Stålunionen - blev startet af seks lande: Frankrig, Nederlandene, Belgien, Luxembourg, Vesttyskland og Italien.

Hvilket formål har EU?

EU's mål inden for dets grænser er:

  • at fremme fred, sine værdier og befolkningernes velfærd.
  • at tilbyde frihed, sikkerhed og retfærdighed uden indre grænser, samtidig med at der træffes passende foranstaltninger ved de ydre grænser for at regulere asylansøgning og indvandring og forebygge og bekæmpe kriminalitet.

Hvilke 6 lande startede EU?

Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab blev i 1952 skabt mellem seks lande, Belgien, Frankrig, Italien, Luxembourg, Nederlandene og Vesttyskland, med henblik på at minimere risikoen for en ny krigsoprustning.

Hvad er fordelene og ulemperne ved at Danmark er med i EU?

Fordele og ulemper ved at være med medlem af EU. Fonden skal sikre stabilitet i de kriseramte eurolande, men også hjælp fx de små banker gennem krisen. Den frie bevægelighed giver Danmark bedre muligheder for at eksportere til udlandet særligt til Tyskland, som er vores største kunde her i Danmark.