:

Kan man have to værger?

Indholdsfortegnelse:

  1. Kan man have to værger?
  2. Kan man have 2 værger?
  3. Hvor lang tid tager det at blive værge?
  4. Hvad vil det sige at være umyndig?
  5. Hvad er en økonomisk værge?
  6. Hvem udpeger en værge?
  7. Hvad er et økonomisk værgemål?

Kan man have to værger?

Der kan kun være én værge, og man kan ikke blive pålagt at være værge. Hvis der ikke er en egnet værge, eller hvis de pårørende er uenige om, hvem det skal være, har Familieretshuset tilknyttet en kreds af personer, såkaldte faste værger, som kan beskikkes. En fast værge skal have vederlag for sit arbejde.

Kan man have 2 værger?

Er der fælles forældremyndighed, er indehaverne begge værger. Stk. 2. Under ganske særlige omstændigheder kan indehaveren af forældremyndigheden fritages for værgemålet.

Hvor lang tid tager det at blive værge?

Det skal ske senest fire uger efter, Familieretshuset har truffet sin afgørelse. De personer og myndigheder, som kan søge om værgemål, kan også klage over afgørelsen.

Hvad vil det sige at være umyndig?

Personer, som er fyldt 18 år, kan også være umyndige. Hvis du helt mister din (økonomiske) retlige handleevne, betyder det kort fortalt, at du bliver umyndig. Det betyder, at du ikke kan indgå gyldige økonomiske aftaler. Når du bliver umyndig, mister du også din ret til at stemme ved valg til Folketinget.

Hvad er en økonomisk værge?

Økonomisk værgemål Når du får tildelt en økonomisk værge, får du enten helt eller delvist frataget din økonomiske handleevne. Det betyder, at du ikke længere kan indgå økonomiske aftaler, optage lån eller lignende, uden værgens samtykke.

Hvem udpeger en værge?

Hvem udpeges som værge? Samtidig med beslutningen om værgemål skal Statsforvaltningen beskikke en værge. Er sagen afgjort ved dom, træffer retten afgørelsen. I almindelighed udpeges et familiemedlem, en nær pårørende eller en ven, der har kontakt med vedkommende.

Hvad er et økonomisk værgemål?

Økonomisk værgemål Når du får tildelt en økonomisk værge, får du enten helt eller delvist frataget din økonomiske handleevne. Det betyder, at du ikke længere kan indgå økonomiske aftaler, optage lån eller lignende, uden værgens samtykke.