:

Kan skyer holder på varmen om natten?

Indholdsfortegnelse:

 1. Kan skyer holder på varmen om natten?
 2. Hvad betyder skyerne?
 3. Hvor langt er der op til skyerne?
 4. Hvilken vej kommer skyerne?
 5. Hvilke er de hyppigst forekommende drivhusgasser i atmosfæren?
 6. Hvor mange forskellige skyer er der?
 7. Hvor ligger Drivhusgasserne i atmosfæren?
 8. Hvilke forskellige drivhusgasser findes der?
 9. Hvor stor er en sky?
 10. Hvad er skyer?
 11. Hvad er de ti skyer i himlen?
 12. Hvor er skyer i atmosfæren?

Kan skyer holder på varmen om natten?

Skyer har en stor effekt på jordoverfladens temperatur. Skyer kan reflektere Solens stråler og på den måde virke afkølende på jordoverfladen. Til gengæld kan skyer holde på varmen om natten i Jordens kolde områder ved at reflektere udstrålingen fra jordoverfladen.

Hvad betyder skyerne?

Skyer er svævende vanddråber eller iskrystaller. Når luften nærmest jorden varmes op af solen, stiger luften op. På vej op køles luften af. Så bliver luftens vanddamp til vanddråber eller iskrystaller.

Hvor langt er der op til skyerne?

Skyerne ligger fra skorstenshøjde til op over 15 kilometers højde. Der er også skyer, der når helt ned til jorden, men så kalder vi dem tåge.

Hvilken vej kommer skyerne?

Vejret i Danmark er i store træk egentlig ret lige til. Vejrets “hovedvej” på vores breddegrader med stormlavtryk, store sky- formationer, regn og byger passerer fra vest mod øst lige over Danmark i forårs- og efterårsmånederne.

Hvilke er de hyppigst forekommende drivhusgasser i atmosfæren?

De vigtigste drivhusgasser er vanddamp og kuldioxid. Det er de gasser i atmosfæren, der har størst absorberingseffekt (se også faktaboks nedenfor). Selv om der er langt mere vanddamp end kuldioxid i atmosfæren, spiller kuldioxid en vigtig rolle som drivhusgas.

Hvor mange forskellige skyer er der?

Hvor mange forskellige skyer findes der? Metrologer arbejder med ialt 27 former for skyer. De inddeles groft i ti grundkategorier afhængigt af deres højde i atmosfæren og deres form. Skyer inddeles derudover efter deres opbygning i atmosfæren.

Hvor ligger Drivhusgasserne i atmosfæren?

Drivhusgasser findes naturligt i Jordens atmosfære og har en særlig egenskab: Gasserne lader Solens varmende stråler slippe ned til Jorden og forhindrer en del af varmen fra Jorden i at undslippe igen. De vigtigste drivhusgasser er kuldioxid (CO2), vanddamp (H2O), Metan (CH4) og Ozon (O3).

Hvilke forskellige drivhusgasser findes der?

Når koncentrationen af drivhusgasser i atmosfæren vokser medfører det ændringer i drivhuseffekten, der samlet set får jordens temperatur til at stige og dermed ændrer klimaet på jorden. Luftarterne omfatter gasserne kuldioxid (CO2), metan (CH4), lattergas (N2O) og F-gasser.

Hvor stor er en sky?

En sky betegnes som den synlige mængde af små kondenserede vanddråber (eller iskrystaller), af størrelsesordenen 0,01 millimeter i diameter: De er så små og lette, at luftens bevægelse er nok til at holde dem svævende i atmosfæren (troposfæren) over jordoverfladen.

Hvad er skyer?

 • Hvad er skyer? 1 Cumulus. Cumulusskyer er de skyer, du lærte at tegne som barn. De er symbolet for alle skyer på samme måde som... 2 Cirrus. Som deres latinske navn antyder, er cirrus tynde, hvide, fjerlignende tråde af skyer, der viser sig enkeltvis... 3 Stratus. Stratusskyer eller tågeskyer er generelt mindre end 6 kilometer over jorden. De klassificeres derfor som... More ...

Hvad er de ti skyer i himlen?

 • Opdelt efter deres højde i himlen er de ti typer af skyer: 1 Lavtliggende skyer ( cumulus , stratus , stratocumulus ), der ligger under 2 kilometers højde; 2 Mellemliggende skyer ( altocumulus , nimbostratus , altostratus ), der dannes mellem 2 kilometers højde og 6 kilometers... 3 Højtliggende skyer ( cirrus , cirrocumulus , cirrostratus ), der dannes over 6 kilometers højde; More ...

Hvor er skyer i atmosfæren?

 • Faktum er, at partikerne, støv som vand, er så små og lette, at luftens bevægelse er nok til at holde dem svævende i atmosfæren over jordoverfladen. Skyer befinder sig i en højde til op på omkring 15 kilometer. Der findes også skyer, der når helt ned til jorden. Det er det, vi kender som tåge. Skyer findes i adskillige versioner.