:

Hvad er min mormors søster til mig?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvad er min mormors søster til mig?
 2. Hvad betyder fætter i første led?
 3. Hvad er min brors søn til mig?
 4. Hvad er min onkels kone til mig?
 5. Hvad er min kusines barnebarn til mig?
 6. Hvad er en fætter i 5 led?
 7. Hvad er jeg hvis min fætter far et barn?
 8. Hvad er min brors kæreste til mit barn?
 9. Er min mands niece også min niece?
 10. Hvornår er man grandonkel?
 11. Hvad er mine fætres børn til mig?
 12. Hvad kalder man sin kusines børn?

Hvad er min mormors søster til mig?

Grandonkel/grandtante er således betegnelsen for brødre/søstre til ens bedsteforældre, men kan også bruges om ægtefæller til de nævnte brødre/søstre. I daglig tale er grandonkel vel efterhånden blot blevet et andet ord for en fjern slægtning.

Hvad betyder fætter i første led?

brødre/søstre som altså søskende i 1. led, fætre/kusiner som søskendebørn i 2.

Hvad er min brors søn til mig?

Eksempel: En nevø er ens brors/søsters søn. En grandnevø er ens brors/søsters barnebarn.

Hvad er min onkels kone til mig?

En kvinde med tilsvarende slægtskabsforhold som en onkel kaldes en tante, med samme usikkerhed i betydningen: enten beslægtet (faster eller moster) eller ubeslægtet.

Hvad er min kusines barnebarn til mig?

Men i moderne sprogbrug bruges ordene grandfætter og grandkusine ofte om ens mors/fars fætters/kusines børn, altså et niveau neden under. Dette svarer til ens halvfætter/halvkusine eller den ældre betegnelse næstsøskendebørn. I denne forstand svarer det til det engelske ord "Second Cousin".

Hvad er en fætter i 5 led?

Tidligere blev nogle DNA-matches med relativt lidt delt DNA, vist som “Fætter/Kusine i 3. – 5. led“. Dette var forvirrende, fordi nogle af disse matches faktisk var egnede til dette forholdsinterval, mens andre var langt mere fjerne, dvs.

Hvad er jeg hvis min fætter far et barn?

Men i moderne sprogbrug bruges ordene grandfætter og grandkusine ofte om ens mors/fars fætters/kusines børn, altså et niveau neden under. Dette svarer til ens halvfætter/halvkusine eller den ældre betegnelse næstsøskendebørn. I denne forstand svarer det til det engelske ord "Second Cousin".

Hvad er min brors kæreste til mit barn?

Hvis din kærestes bror får et barn bliver din kæreste farbror og du bliver tante!

Er min mands niece også min niece?

Anja82 skriver: Ja som overskriften siger - ser du din mands/kones nevøer og niecer som dine nevøer og niecer eller anser du dem som din mands/kones? JA...!

Hvornår er man grandonkel?

Grand foran tante, onkel, fætter eller kusine betegnede oprindeligt, at der var tale om ens fars eller mors tante, onkel, fætter eller kusine. En grandonkel/grandtante var altså ens fars/mors onkel eller tante. En grandfætter eller grandkusine var så ens mors/fars fætter eller kusine.

Hvad er mine fætres børn til mig?

Men i moderne sprogbrug bruges ordene grandfætter og grandkusine ofte om ens mors/fars fætters/kusines børn, altså et niveau neden under. Dette svarer til ens halvfætter/halvkusine eller den ældre betegnelse næstsøskendebørn. I denne forstand svarer det til det engelske ord "Second Cousin".

Hvad kalder man sin kusines børn?

Et barn af en fætter eller kusine kaldes en grandfætter eller grandkusine, og forstavelsen grand benyttes altså som på fx engelsk til at markere en generation op (eller ned). Et barn af en forældres fætter eller kusine kaldes et næstsøskendebarn, men i daglig tale oftere grandfætter eller grandkusine.