:

Hvornår kan man benytte huseftersynsordningen?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvornår kan man benytte huseftersynsordningen?
 2. Hvor langt må man bygge fra eksisterende hus?
 3. Hvor gammel må en tilstandsrapport være?
 4. Hvem kan anvende he ordningen?
 5. Hvem er omfattet af huseftersynsordningen?
 6. Hvor meget kan jeg låne til nybyg?
 7. Hvor tæt må man bygge på naboen?
 8. Hvor tæt må man bygge mod vej?
 9. Hvornår udløber en tilstandsrapport?
 10. Hvornår får man lavet en tilstandsrapport?
 11. Hvad er omfattet af huseftersynsordningen?
 12. Hvad er en huseftersynsordning?
 13. Er eleftersyn lovpligtigt?

Hvornår kan man benytte huseftersynsordningen?

Huseftersynet er frivilligt for sælger, men ordningen skal benyttes, hvis sælger vil opnå ansvarsfrihed for skjulte skader ved boligen, og hvis køber skal kunne tegne en ejerskifteforsikring.

Hvor langt må man bygge fra eksisterende hus?

Der som hovedregel ikke bygges tættere end 2,5 meter til skellet mod en anden grund eller en sti. I sommerhusområder er kravet fem meter til skel. Rækkehuse, dobbelthuse og lignende kan dog være bygget sammen i skellet.

Hvor gammel må en tilstandsrapport være?

En tilstandsrapport må maksimalt være 6 måneder gammel. Det betyder, at hvis der går mere end et halvt år, inden at ejendommen bliver solgt, skal tilstandsrapporten fornyes, og det kan sælger få gjort for et mindre beløb.

Hvem kan anvende he ordningen?

Huseftersynsordningen er en frivillig ordning, dvs. det er frivilligt for sælger, om han vil benytte ordningen. Sælger skal sikre sig, at køber er klar over, at hovedparten af det 10-årige sælgeransvar er bortfaldet. I praksis sker det typisk via ejendomsmægleren.

Hvem er omfattet af huseftersynsordningen?

Huseftersynsordningen omfatter alle ejerboliger, dvs. almindelige enfamiliehuse, sommerhuse, ejerlejligheder, nedlagte landbrugsejendomme uden landbrugspligt og blandet bolig- og erhvervsejendomme (hvoraf erhvervsdelen ikke overskrider 50% af det samlede bygningsareal).

Hvor meget kan jeg låne til nybyg?

For det er helt sikkert, at der kommer uforudsete udgifter, når du selv bygger. Tommelfingerreglen siger, at hvis du ganger din årsindkomst før skat med 3,5 og derefter lægger din opsparing til, så får du cirka det beløb, som du kan købe bolig for. Træk derefter 15 % fra som en buffer til dit nybyggeri.

Hvor tæt må man bygge på naboen?

Når du opfører bygninger beregnet til beboelse, skal der være mindst 2,5 meter fra bygningen til naboskel og sti. Reglerne siger at dit hus ikke være højere end 1,4 x husets afstand til skel. Står huset 2,5 meter fra naboskel, det være op til 3,5 meter højt.

Hvor tæt må man bygge mod vej?

Ifølge Bygningsreglementet skal alle bygninger som hovedregel placeres 2,5 meter fra skel til nabo og offentlig vej. Hvis bygningen er placeret mere end 2,5 meter fra skel, gælder de samme bygningsbegrænsende regler for en carport eller et skur, som gælder for enfamiliehuse.

Hvornår udløber en tilstandsrapport?

Tilstandsrapporten er gyldig i seks måneder. Inden perioden udløber, kan du få rapporten fornyet for 6 måneder til en reduceret pris. Rapporten er gyldig fra den dag, den beskikkede sagkyndige indberetter rapporten.

Hvornår får man lavet en tilstandsrapport?

Når et hus skal sælges, kan sælger vælge, at der bliver udarbejdet en tilstandsrapport, der er en skriftlig vurdering af boligens tilstand. Tilstandsrapporten er ikke lovpligtig, men den kan i de fleste handler både komme sælger og køber til gavn.

Hvad er omfattet af huseftersynsordningen?

Eleftersyn er en del af Forbrugerbeskyttelsesloven, som bl. a. har til formål at beskytte forbrugere ved erhvervelse af fast ejendom. En ejendom er omfattet af huseftersynsordningen, når den hovedsageligt er bestemt til beboelse for køberen, eller anvendes til beboelse for sælgeren.

Hvad er en huseftersynsordning?

Huseftersynsordningen er en ordning, der omfatter udarbejdelse af elinstallationsrapport og tilstandsrapport. Formålet med huseftersynsordningen er at sikre, at der ikke opstår uforudsete økonomiske overraskelser i forbindelse med en bolighandel.

Er eleftersyn lovpligtigt?

Hvis du skal sælge hus, er det lovpligtigt (siden 2012) at få lavet et eleftersyn (også kaldet et el-tjek), hvor vi gennemgår din boligs elektriske installationer. Eleftersynet er nødvendigt for at der kan udarbejdes en elinstallationsrapport.