:

Hvad er det vederlag?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvad er det vederlag?
 2. Hvordan beskattes vederlag?
 3. Hvad er vederlag honorar?
 4. Hvad er forskellen på løn og honorar?
 5. Er vederlag skattefrit?
 6. Hvad er vederlag byggeri?
 7. Hvordan afregnes bestyrelseshonorar?
 8. Er honorar med eller uden moms?
 9. Hvad betyder honorering?
 10. Hvem kan få honorar?
 11. Hvor meget må man få i godtgørelse?
 12. Hvor meget tjener en regionsrådsformand?
 13. Hvordan beskattes bestyrelseshonorar?

Hvad er det vederlag?

Et vederlag kan både fungere som betaling mellem to selskaber eller fra et selskab til en person. Vederlag bliver brugt som betaling i flere forskellige situationer: Vederlag til politikere: Det er normalt, at politikere får løn i form af vederlag.

Hvordan beskattes vederlag?

Skal du betale skat af et vederlag? Modtager du vederlag som modydelse for et personligt arbejde eller en tjenesteydelse, er du forpligtet til at betale skat. Her er et det en del af din personlige indkomst, og så skal du betale skat på samme vis, som hvis du modtager løn fra en arbejdsgiver.

Hvad er vederlag honorar?

Et honorar er et pengebeløb, som du modtager for et udført arbejde. Honorarer bruges ofte til at betale for arbejde i forbindelse med enkeltstående opgaver eller projekter. Du modtager primært honorar, hvis du udfører en ydelse uden for dit erhverv eller i din fritid.

Hvad er forskellen på løn og honorar?

Honorar, der udbetales som led i et konkret tjenesteforhold, adskiller sig ikke fra almindelig løn. Se afsnit C.A.3.1.1 om løn. Begrebet honorar omfatter imidlertid også vederlag for personligt arbejde, der udføres uden for tjenesteforhold, og som heller ikke stammer fra selvstændig erhvervsvirksomhed.

Er vederlag skattefrit?

Det er en betingelse, at arbejdet ikke udføres som et led i erhvervsmæssig virksomhed. Vederlag, der inden for et indkomstår overstiger et grundbeløb på 11.7 eller 11.5, medregnes dog til den skattepligtige indkomst med den del af vederlaget, der overstiger grundbeløbet.

Hvad er vederlag byggeri?

Vederlag, i arkitekturen den flade, hvorpå fx murede buer, hvælvinger og bjælker hviler, se bue.

Hvordan afregnes bestyrelseshonorar?

Når bestyrelseshonoraret er A-indkomst, er det altså selskabet/virksomheden, der skal sørge for at indeholde AM-bidrag, skat og så videre. På den måde kan man sige, at modtageren af bestyrelseshonoraret skal behandles som alle andre normalt ansatte i virksomheden, når det kommer til afregning.

Er honorar med eller uden moms?

Du modtager typisk honorarer og betalinger fra dine kunder som B-indkomst, og du skal derfor selv sørge for at betale skat og moms ud fra beløbet. Når alt i din virksomhed er betalt, kan du udbetale 'løn' eller overskuddet til dig selv.

Hvad betyder honorering?

opfylde, indfri eller leve op til krav, forventninger el. lign.

Hvem kan få honorar?

Honorarmodtager. Som udgangspunkt er du kun honorarmodtager, hvis du endnu ikke har et cvr-nummer og ikke driver det, man kalder erhvervsmæssig virksomhed. Sender du en honorar-opgørelse er det derfor typisk for opgaver, som du laver i din fritid, eller som du laver som freelancer ved siden af dit lønmodtagerjob.

Hvor meget må man få i godtgørelse?

Når du udbetaler penge til frivillige instruktører, trænere, ledere eller andre i foreningen, skal du forholde dig til, om de skal have løn eller skattefri godtgørelse. Der er fordele og ulemper ved begge dele, men hvis du skal udbetale over 6.000 kroner om året, skal beløbet udbetales som løn.

Hvor meget tjener en regionsrådsformand?

Regionsrådets formand får udbetalt 1.241.397 kr. i vederlag, mens 1. og 2. næstformand får 124.140 kr.

Hvordan beskattes bestyrelseshonorar?

Et bestyrelseshonorar er skattepligtigt for modtageren. Som udgangspunkt anser SKAT en bestyrelsespost for at være et personligt hverv, og derfor skal bestyrelseshonoraret behandles som personlig indkomst.