:

Hvad betyder skoledistrikt?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvad betyder skoledistrikt?
 2. Kan en skole afvise en elev?
 3. Hvilken skole skal jeg vælge til mit barn?
 4. Hvor mange folkeskoler er der i Esbjerg?
 5. Hvem bestemmer skoleskift?
 6. Hvor ligger min skole?
 7. Hvornår må man bortvise en elev?
 8. Hvilken skole hører mit barn til Esbjerg?
 9. Hvad kan samværsforældre bestemme?
 10. Kan man bare skifte skole?
 11. Hvor kan jeg se hvor jeg har gået i skole?
 12. Hvor kan jeg se mine standpunktskarakterer?
 13. Er folkeskolen en myndighed?

Hvad betyder skoledistrikt?

Alle kommuner er inddelt i distrikter – herunder skoledistrikter. Hver skole har således et lokalområde, der kaldes skolens distrikt. Skoledistrikterne er en del af kommunens struktur. Kommunalbestyrelsen beslutter, hvilket område skolen skal dække, efter at have indhentet skolebestyrelsens udtalelse.

Kan en skole afvise en elev?

Nej. Der kan alene ske suspension af det frie skolevalg for en konkret klasse eller en konkret klassetrin på baggrund af en vurdering af klassens sårbarhed og behov for beskyttelse. Der kan ikke ske afvisning af elever afhængig af den enkelte elevs forudsætninger eller lignende.

Hvilken skole skal jeg vælge til mit barn?

I Danmark har vi frit skolevalg, men det betyder ikke, at du frit kan vælge lige nøjagtigt den skole, du kunne tænke dig til junior. Dit barn har nemlig kun ret til en plads på den folkeskole, som ligger i det område, I bor i. Det er kommunen, som beslutter, hvilken skole der hører til hvilket distrikt.

Hvor mange folkeskoler er der i Esbjerg?

I Esbjerg Kommune har vi 25 folkeskoler. Læs mere om de mange forskellige muligheder og vælg det helt rigtige for jeres familie.

Hvem bestemmer skoleskift?

Fælles forældremyndighed og valg af skole Det er barnets bopælsadresse, der afgør, hvilket skoledistrikt barnet hører til. Bekendtgørelsen om Forældreansvarsloven § 3 siger, at når forældre har fælles forældremyndighed, kræver væsentlige beslutninger vedrørende barnets forhold enighed mellem forældrene.

Hvor ligger min skole?

Med et adresseopslag på DinGeo oplyses skoledistrikt og den/de skoler der ligger i skoledistriktet. Du kan også se skoler og skoledistrikter på interaktive kort, eller tilgå de mange forskellige skoledata fra en listesøgning. Skolevalg er et af de vigtigste valg, som forældre tager på vegne af deres børn.

Hvornår må man bortvise en elev?

En elev kan udelukkes fra undervisningen i indtil en uge, men i samme skoleår normalt kun én gang, i særlige tilfælde dog maks. to gange. Også bortvisning er betinget af forudgående meddelelse til forældrene og af, at eleven i udelukkelsestiden er under fornødent tilsyn.

Hvilken skole hører mit barn til Esbjerg?

Når du flytter til Esbjerg kommune med et barn eller børn, har dit barn ret til at blive optaget på den folkeskole, der hører til det skoledistrikt, hvor du bor. Hvis du ikke ønsker, at dit barn skal gå på skolen i dit skoledistrikt, kan du frit vælge at indskrive dit barn i en anden skole, så længe der er plads.

Hvad kan samværsforældre bestemme?

Samværsforælderen kan bestemme det, der relaterer sig til samværet, så længe det ikke strider med andre rettigheder. Det vil fx være hvad barnet skal have at spise, imens det er på samvær, hvem barnet skal lege med under samværet, hvad barnet skal have på af tøj under samværet osv.

Kan man bare skifte skole?

Der er frit skolevalg i Danmark. Derfor har forældre som udgangspunkt ret til at flytte deres barn til anden skole (jf. folkeskolelovens § 36). Der kan være mange årsager til, at man ønsker, at ens barn skal skifte skole.

Hvor kan jeg se hvor jeg har gået i skole?

Men som hovedregel har du som borger ret til at få at vide, hvad der står om dig i et pågældende register. Gælder det et register, som er inden for det offentlige, skal du henvende dig til den myndighed, der har registret dine personoplysninger.

Hvor kan jeg se mine standpunktskarakterer?

I Eksamensdatabasen kan borgere finde oplysninger om egne eksamener og karakterer til brug for blandt andet optagelse på uddannelser via KOT-systemet.

Er folkeskolen en myndighed?

2 Folkeskoler er forvaltningsmyndigheder Det følger af forvaltningslovens § 2, stk. 1. En folkeskole er en forvaltningsmyndighed, og reglerne i forvaltningsloven gælder derfor, når en folkeskole træffer afgørelser. Private grundskoler er derimod ikke omfattet af forvaltningsloven.