:

Hvornår skal man rejse sig i en kirke?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvornår skal man rejse sig i en kirke?
 2. Hvor to eller tre er forsamlet?
 3. Hvad betyder det når man tilhører en menighed?
 4. Hvad laver man i en kirke?
 5. Hvor sidder brudens forældre i kirken?
 6. Hvad betyder lignelsen om arbejderne i vingården?
 7. Hvad handler det mistede får om?
 8. Hvad er et godkendt trossamfund?
 9. Hvad betyder trossamfund?
 10. Hvad er gudsriget i kristendommen?
 11. Hvilke ritualer har vi?
 12. Hvem følger bruden op kirkegulvet?
 13. Hvem skal have Knaphulsblomst?
 14. Hvad er budskabet i den fortabte søn?
 15. Hvad handler bjergprædiken om?

Hvornår skal man rejse sig i en kirke?

Ved dåbshandlinger er det normalt skik at rejse sig, når dåbsbarnet føres ind og ud af menighedens forsamling, og ritualet foreskriver, at man rejser sig under den tilhørende skriftlæsning og under selve dåbshandlingen.

Hvor to eller tre er forsamlet?

Som der står skrevet i Mattæusevngeliets kapitel 18, versene 19-20: Alt, hvad to af jer her på jorden bliver enige om at bede om, det skal de få af min himmelske fader. For hvor to eller tre er forsamlet i mit navn, dér er jeg midt iblandt dem.

Hvad betyder det når man tilhører en menighed?

Menighed er en betegnelse for et fællesskab – for det meste bruges betegnelsen i forbindelse med en kirke indenfor kristendommen eller en moské indenfor islam. Altså betegner ordet de mennesker der kommer i den givne kirke eller moské.

Hvad laver man i en kirke?

De fleste danskere, 74,3 procent per 1. januar 2020, er medlemmer af folkekirken, og mange markerer livsbegivenheder som dåb, konfirmation, bryllup og begravelse med kirkelige ritualer og ceremonier i folkekirken, ligesom mange deltager i folkekirkelige gudstjenester og andre arrangementer ifm.

Hvor sidder brudens forældre i kirken?

Placering i kirken I moderne tid er det mere normalt at brudens familie og venner sidder til venstre for altergangen og gommens familie sidder til højre for altergangen.

Hvad betyder lignelsen om arbejderne i vingården?

Det gælder for denne lignelse – som for alle andre lignelser – at den i virkeligheden ikke handler om arbejdere og løn mere end de andre handler om får og bukke. Dette er en historie om Guds godhed, hans tålmodighed og tilgivelse og om vor Herre Jesu Kristi forsoning. Det er en historie om gavmildhed og medfølelse.

Hvad handler det mistede får om?

Jesus Kristus fortalte farisæerne, hvad lignelsen betød. Han sagde, at de, som synder, er som det vildfarne får. Ligesom hyrden, der ønskede at redde det vildfarne får, ønsker Jesus at frelse dem, der synder. Jesus sagde, at det er grunden til, at han taler med syndere.

Hvad er et godkendt trossamfund?

En gruppe af myndige borgere, som tilhører en bestemt religion, kan søge om godkendelse som trossamfund eller menighed. Trossamfundet eller menigheden kan søge om, at en præst får lov til at foretage vielser, der har borgerlig gyldighed.

Hvad betyder trossamfund?

Ved trossamfund forstås i denne lov et fællesskab, hvis medlemmer samles om en tro på magter, som står over mennesker og naturlove, efter udformede læresætninger og ritualer. § 2. Trossamfund kan frit dannes med ethvert lovligt formål.

Hvad er gudsriget i kristendommen?

I Det Gamle Testamente omtales et rige oprettet af Gud: I de kongers dage skal himlens Gud oprette et kongerige, som i al evighed ikke skal gå til grunde, og intet andet folk skal få kongemagten. Det skal knuse og tilintetgøre alle de andre kongeriger, men selv skal det bestå i al evighed.

Hvilke ritualer har vi?

Ritualet er et fastlagt, genkendeligt mønster af handlinger og ord, som skal hjælpe os med at orientere os i livets overgange - og til tider også i vanskelige situationer. De kristne ritualer opfattes kort sagt som det at lægge sit liv i Guds hånd og udtrykkes blandt andet gennem dåb, vielse og begravelse.

Hvem følger bruden op kirkegulvet?

Der er mange skikke og traditioner knyttet til et bryllup – også når det kommer til, hvem der skal følge bruden op ad kirkegulvet. Traditionen siger, at brudens far skal følge hende op og give hende bort til den ventende gom. Denne tradition bunder i, at brudeparret i gamle dage ikke boede sammen inden brylluppet.

Hvem skal have Knaphulsblomst?

Det plejer at være gommen, der bærer en knaphulsblomst. Men ofte er det også brudens far, gommens far, gommens forlover og de nærmeste mandlige venner af brudeparret.

Hvad er budskabet i den fortabte søn?

Den fortabte søn er en af de bedst kendte af Jesu lignelser. Den står i Lukasevangeliet fra Bibelens nye testamente (Lukas 15.11-32). Lignelsen er den tredje og sidste af tre om at miste noget og finde det igen (som det mistede får og den tabte mønt).

Hvad handler bjergprædiken om?

Bjergprædikenen er af forfatteren til Matthæusevangeliet sat op som modstykke til overrækkelsen af de 10 bud /dekalogen på Sinaibjerget (2. Mosebog kapitel 20) og en understregning af, at med Jesus er der blevet indgået en ny pagt, et nyt testamente. Bjergprædikenen er udtryk for en radikalisering af Moseloven.