:

Hvad er momspligtigt?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvad er momspligtigt?
 2. Er der moms på kursusvirksomhed?
 3. Hvornår er man momsfritaget?
 4. Er der moms på billetindtægter?
 5. Hvilke ydelser er der ikke moms på?
 6. Hvad er momsfrit i Danmark?
 7. Er der moms på bøger?
 8. Hvilke brancher er momsfritaget?
 9. Hvordan søger man om momsfritagelse?
 10. Kan man sælge uden moms?
 11. Er der moms på teaterbilletter?
 12. Er der moms på koncertbilletter?
 13. Hvilke varer og ydelser er fritaget for moms?
 14. Er de første 50000 momsfri?
 15. Hvad er positiv moms?

Hvad er momspligtigt?

Når du som virksomhed sælger ydelser og varer, skal din salgspris altså altid være medregnet de 25% moms. Som virksomhed køber du også selv varer eller ydelser fra andre leverandører, og dem betaler du naturligvis også 25% moms af. Er du momsregistreret kan du dog få et fradrag for momsen på dine købte varer.

Er der moms på kursusvirksomhed?

Som udgangspunkt er kursusvirksomhed fritaget for moms, hvis der er tale om faglig uddannelse. Kursusvirksomhed er derimod altid momspligtig, hvis den primært er rettet mod virksomheder og institutioner og drives med gevinst for øje. Hvis du udfører momsfri undervisning, skal du som udgangspunkt betale lønsumsafgift.

Hvornår er man momsfritaget?

Du er generelt momsfritaget, hvis din omsætning (før moms) holder sig inden for 50.000 kr. om året, dvs. uanset, om du sælger varer/ ydelser, der er kategoriseret som 'momsfrie ydelser' hos SKAT. Du er heller ikke momspligtig, når du har en momsfri omsætning.

Er der moms på billetindtægter?

I lønninger er som bekendt ingen moms, der kan modregnes den moms teatrene skal betale til staten af billetindtægterne.

Hvilke ydelser er der ikke moms på?

Momsfritagelse sker inden for områder som sundhedsbehandling, bistand, kunst, ejendomssalg, finans og forsikring. Der er dog specifikke regler inden for alle områderne. Hvilke regler, der gælder for dig og dit område, kan du læse mere om på SKATs oversigt over momsfri ydelser.

Hvad er momsfrit i Danmark?

Momsfritagelsen drejer sig kun om de varer og ydelser, du sælger, og som du under normale omstændigheder skulle betale til den danske stat. Du kan også slippe for at betale moms, hvis du driver en virksomhed, der sælger ydelser eller varer for mindre end 50.000 kroner om året.

Er der moms på bøger?

Danmark er et af de eneste lande i EU, der ikke har reduceret momsen på bøger. Med 25 procent momsbeskatning er vi indehavere af en ærgerlig rekord: Verdens højeste bogmoms.

Hvilke brancher er momsfritaget?

Momsfritagelsen drejer sig kun om de varer og ydelser, du sælger, og som du under normale omstændigheder skulle betale til den danske stat. Du kan også slippe for at betale moms, hvis du driver en virksomhed, der sælger ydelser eller varer for mindre end 50.000 kroner om året.

Hvordan søger man om momsfritagelse?

Momsfritagelse for enkeltstående arrangementer - Skat.dk. Du kan søge Skattestyrelsen om tilladelse til momsfritagelse, hvis din forening afholder enkeltstående arrangementer og bruger hele overskuddet til velgørende eller på anden måde almennyttige formål.

Kan man sælge uden moms?

For at du kan sælge varer og ydelser uden dansk moms, er det en betingelse, at du får og verificerer købers momsnummer i det pågældende EU-land. Køberens momsnummer skal du desuden indberette til Skattestyrelsen. Indberetter du ikke oplysningerne eller er de ukorrekte, vil du kunne blive nægtet at sælge momsfrit.

Er der moms på teaterbilletter?

Momsfritagelse af kulturelle aktiviteter Kulturelle aktiviteter, herunder biblioteker, museer, zoologiske haver og lignende, er fritaget for moms.

Er der moms på koncertbilletter?

Indtægter i forbindelse med afholdelse af en musikfestival eller koncert, fx. entré og salg af mad- og drikkevarer, er momspligtige. Arrangøren kan imidlertid undlade at afregne moms af indtægterne, hvis overskuddet fra arrangementet skal anvendes til egne velgørende eller på anden måde almennyttige formål, jf.

Hvilke varer og ydelser er fritaget for moms?

Nogle varer og ydelser er fritaget for normal moms. Eksempler kan være undervisning, lægebehandling og kunstnerisk virksomhed. Når en vare eller ydelse er momsfritaget, så vil man ofte skulle betale lønsumsafgift i stedet.

Er de første 50000 momsfri?

Omsætningsgrænse på 50.000 kr. Det betyder, at du skal momsregistreres, lige så snart du regner med at sælge for mere end 50.000 kr. ekskl. moms inden for et år. Du skal være opmærksom på, at det er din omsætning, der afgør, hvornår du skal momsregistreres – ikke din fortjeneste.

Hvad er positiv moms?

Når du trækker din købsmoms fra din salgsmoms, får du et negativt eller positivt resultat. Har du solgt for mere, end du har købt for, vil du kun skylde det overskydende beløb til staten, mens du vil få penge igen, hvis det forholder sig omvendt – at du har købt for mere, end du har solgt for.