:

Hvad handler humaniora om?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvad handler humaniora om?
 2. Hvad er forskellen på humaniora og samfundsvidenskab?
 3. Hvilke uddannelser hører under humaniora?
 4. Hvilke fakulteter findes der?
 5. Hvad skal vi bruge humaniora til?
 6. Hvad kendetegner humaniora?
 7. Hvorfor humaniora?
 8. Hvilke uddannelser er humanistiske?
 9. Hvad er en naturvidenskabelig uddannelse?
 10. Hvad er humanvidenskabelig tilgang?
 11. Hvad betyder fakultetet?
 12. Hvad kan en humanist?
 13. Er jura et humaniora?

Hvad handler humaniora om?

De humanistiske uddannelser handler om menneskelige værdier og forestillinger og deres udtryk i samfund, kultur, sprog og videnskab. Humaniora dækker dermed over et bredt spektrum af uddannelser inden for sprogfag, historiske fag, kulturelle fag og formidlingsfag.

Hvad er forskellen på humaniora og samfundsvidenskab?

I humaniora forsøger man for eksempel at forstå menneskers tanker og motiver gennem studier af kunst og kultur, sprog og historie. I samfundsvidenskaberne undersøger man mennesker som del af samfund. Her benytter man sig i af metoder, der trækker på det naturvidenskabelige, såsom statistik, som man f. eks.

Hvilke uddannelser hører under humaniora?

UddannelserHumaniora

 • Amerikanske studier.
 • Audiologopædi.
 • Biblioteksvidenskab, it og kommunikation.
 • Dansk.
 • Designkultur.
 • Designkultur og økonomi.
 • Engelsk.
 • Erhvervsøkonomi - erhvervssprog, engelsk eller tysk (negot) Filosofi.

Hvilke fakulteter findes der?

Der er tradition for at inddele videnskaberne i tre familier eller hovedområder (også kaldet fakulteter), som de enkelte videnskaber og fag hører til i: de humanistiske, de naturvidenskabelige og de samfundsvidenskabelige videnskaber.

Hvad skal vi bruge humaniora til?

De humanistiske fag skal vise, hvad de dur til, ved at skabe nye produkter og perspektiver på hverdagen i samarbejde med universitetets andre områder. Også de teknologiske og sundhedsvidenskabelige fag. Det såkaldte tværvidenskabelige samarbejde skal redde humaniora.

Hvad kendetegner humaniora?

Humaniora eller humanvidenskab er studiet af menneskets kulturprodukter og sprog, studiet af mennesket som handlende og skabende væsen samt studiet af menneskets natur.

Hvorfor humaniora?

En undersøgelse fra Norge konkluderer, at humanister er altafgørende, hvis vi skal lykkes med at løse klimakrisen, integrationsproblemer og andre af verdens komplekse, internationale udfordringer. Humanisternes kompetencer skal synliggøres herhjemme, siger fagfolk.

Hvilke uddannelser er humanistiske?

Uddannelser

 • Master i børne- og ungdomskultur, medier og æstetiske læreprocesser.
 • Master i børns litteratur og medier.
 • Master i dansk som andetsprog.
 • Master i datadrevet organisationsudvikling.
 • Master i fremmedsprogsdidaktik (MIF)
 • Master i gymnasiepædagogik, MIG.
 • Master i humanistisk organisationsudvikling.

Hvad er en naturvidenskabelig uddannelse?

Naturvidenskab handler om objektivt at beskrive og forklare fænomener og processer i naturen og bygger på empiri og teori. Du kan tage naturvidenskabelige masteruddannelser inden for et bredt felt, der dækker miljø, energi, fødevarer og det veterinære område samt fysiske og matematiske fagområder.

Hvad er humanvidenskabelig tilgang?

Det humanistiske hovedområde Humaniora, som også kaldes humanvidenskab, er den gren af videnskaben, der beskæftiger sig med menneskets tilværelse. Nogle problemstillinger, man typisk vil høre inden for humaniora, er fx: Hvad kan Hans Kirks roman Fiskerne sige om samfundsforholdene i Danmark i mellemkrigstiden?

Hvad betyder fakultetet?

Fakultet, (af lat. facultas 'færdighed, evne'), faglig afdeling eller hovedområde på et universitet. De middelalderlige universiteter havde normalt fakulteter i teologi, jura, medicin og i de filosofiske fag.

Hvad kan en humanist?

Alle humanister er kompetente inden for: Kommunikation, analyse, formidling, undervisning, kultur- og målgruppeforståelse. Humanister kendetegnes desuden ved at være i stand til at kortlægge og afkode værdier på tværs af kontekster.

Er jura et humaniora?

Fakultetet blev oprettet som Det Filosofiske Fakultet sammen med universitetet i 1479 og omfattede den gang såvel humanistiske som naturvidenskabelige fag. Fakultetets rolle i de første århundreder var at være forskole til de tre højere fakulteter: jura, medicin og - vigtigst af alt - teologi.