:

Hvad betyder overlegen dansk?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvad betyder overlegen dansk?
 2. Hvad hedder det når man tror man er bedre end andre?
 3. Hvad betyder at imødegå?
 4. Hvad betyder at være underlegen?
 5. Hvad er forskellen på bipolar og borderline?
 6. Hvad er osse?
 7. Hvad er en sikkerhedsforanstaltning?
 8. Hvad betyder imødekommet?
 9. Hvad betyder godt ord igen?
 10. Hvad hedder Mail i flertal?
 11. Kan man være bipolar og borderline?
 12. Hvordan er en person med borderline?
 13. Kan man skrive osse i stedet for også?
 14. Hvad er ligeledes?
 15. Hvad er en plan for sikkerhed og sundhed?

Hvad betyder overlegen dansk?

Overlegen betyder omtrent det samme som Indbildsk.

Hvad hedder det når man tror man er bedre end andre?

bedreværd — Den Danske Ordbog.

Hvad betyder at imødegå?

Imødegå betyder: søge at hindre; gøre indvendinger imod. Meningen er altså, at ledelsen vil prøve at forhindre besparelserne. Problemet er, at mange forveksler imødegå med imødekomme, som betyder: være villig til at indfri nogens krav, ønske eller lignende; opfylde, tilfredsstille; opfylde et ønske.

Hvad betyder at være underlegen?

Jesp. TS. 148) som ikke staar maal med en anden (andre) i styrke, dygtighed olgn.

Hvad er forskellen på bipolar og borderline?

Ved første øjekast kan tilstanden ligne personlighedsforstyrrelsen borderline, hvor personen også har svært ved at kontrollere sine følelser og impulser. Men reelt er der tale om bipolar lidelse. Det er især vigtigt at skelne mellem bipolar lidelse og depressiv lidelse (tilbagevendende depression).

Hvad er osse?

bruges forstærkende i udtryk for overraskelse, ærgrelse el.

Hvad er en sikkerhedsforanstaltning?

Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) skal beskrive, hvilke fælles sikkerhedsforanstaltninger herunder mængde og kvalitet, der etableres, hvor de etableres og af hvem. Kvalitetskrav og mængde kan fx fremgå af byggepladstegningen.

Hvad betyder imødekommet?

modtage (betragte) med venlighed (tillid osv.); ogs.: vise sig velvillig, gunstig stemt over for; være villig til at gaa ind paa, samtykke i ens ønsker, krav olgn. imødekomme Ens Ønsker. Levin. han opnaaede . . at interessere Arbejderne for deres Gerning og at blive imødekommet med . .

Hvad betyder godt ord igen?

Godt ord igen! bruges som et udråbsord og betegner et ønske eller et krav, en opfordring (bøn eller ordre) til at vende tilbage til en tilstand med "gode ord" efter en tilstand med "onde ord" (skæld ud, bebrejdelser, anklager og lign.).

Hvad hedder Mail i flertal?

Iflg. Politikens Nudansk Ordbog fra 2003 hedder det e-mails (eller e-mail) i flertal.

Kan man være bipolar og borderline?

Det kan fx være ved de bipolare blandingstilstande, hvor man har samtidige eller meget hurtige skift mellem depressive og maniske symptomer. Ved første øjekast kan tilstanden ligne personlighedsforstyrrelsen borderline, hvor personen også har svært ved at kontrollere sine følelser og impulser.

Hvordan er en person med borderline?

Har man borderline, betyder det, at man typisk er impulsiv og har stærke og svingende følelser. Humøret skifter hurtigt, og mange har voldsomme reaktioner og følelsesudbrud. Tit har man svært ved at forstå sine egen og andres handlinger, og tænkningen er ofte sort-hvid og uden nuancer.

Kan man skrive osse i stedet for også?

OSS eller oss sb. osse også adv.

Hvad er ligeledes?

Ligeledes betyder omtrent det samme som Også.

Hvad er en plan for sikkerhed og sundhed?

Planen for sikkerhed og sundhed skal afgrænse det særligt farlige arbejde og beskrive fællesforanstaltninger, der sikrer, at det særlige farlige arbejde kan udføres forsvarligt og uden, at beskæftigede fra andre virksomheder på byggepladsen udsættes for sikkerheds- eller sundhedsmæssige risici.