:

Hvad er Arbejdstidstillæg?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvad er Arbejdstidstillæg?
 2. Hvem er omfattet af 11 timers reglen?
 3. Kan man undgå 11 timers reglen?
 4. Hvad er Områdetillæg?
 5. Hvad er søndagstillæg under 18?
 6. Hvilke regler gælder hvis den daglige hviletid nedsættes?
 7. Er rejsetid arbejdstid?
 8. Hvor lang tid skal der gå mellem to vagter?
 9. Hvor lang tid i forvejen skal man have sin vagtplan?
 10. Hvad får en aktivitetsmedarbejder i løn?
 11. Hvad tjener man i kommunen?
 12. Hvor meget får man i søndagstillæg?
 13. Kan man få lønforhøjelse under 18?
 14. Hvilken sanktion kan en chauffør idømmes ved 1 times overtrædelse af køretiden?

Hvad er Arbejdstidstillæg?

Arbejdstidsreglerne sørger for, at du arbejder de timer, du skal for din månedsløn, og får arbejdstidstillæg, hvis du arbejder mere, fordi din arbejdsgiver har fastlagt eller beordret det.

Hvem er omfattet af 11 timers reglen?

11 timers reglen er en regel om hviletid, som gælder for alle medarbejdere i Danmark. Den sikrer, at medarbejderne har krav på 11 timers sammenhængende hvil, inden for en periode på 24 timer. Det vil altså sige, at en medarbejder ikke må arbejde mere end 13 timer i træk.

Kan man undgå 11 timers reglen?

Svaret er nej. Desværre har din arbejdsgiver ikke altid styr på reglerne. Men Arbejdstilsynet slår fast, at der skal være 11 timers hvile inden for 24 timer. Og hvis din arbejdsgiver siger, at man kan fravige reglen, er det for det meste ikke korrekt.

Hvad er Områdetillæg?

Se om du Skal have et områdetillæg Områdetillægget er et tillæg til din grundløn, der afhænger af i hvilken kommune din arbejdsplads ligger. Der findes fire områdetillæg. Det er ikke alle kommuner, der har et områdetillæg, så hvis din arbejdsplads ikke er på listen betyder det, at din grundløn ikke har noget tillæg.

Hvad er søndagstillæg under 18?

TILLÆG FOR ARBEJDE PÅ SÆRLIGE TIDSPUNKTER - UNGE UNDER 18 ÅR (Gælder for både Dansk Erhverv Arbejdsgiver og DI overenskomst II) 13,65 kr.

Hvilke regler gælder hvis den daglige hviletid nedsættes?

De generelle regler for daglig hvil er: Indenfor 24 timer skal du hvile i sammenhængende 11 timer (regulær daglig hvil). Det er tilladt at reducere det daglige hvil til 9 timer (reduceret daglig hvil) - dog højst tre gange mellem to ugentlige hvil.

Er rejsetid arbejdstid?

De fleste arbejdsgivere accepterer, at noget af rejsetiden bliver opgjort som arbejdstid, men ofte tæller tiden kun halvt eller der gælder et maksimum – eksempelvis otte timer pr. døgn. Arbejdet du udfører på destinationen bliver opgjort som ellers, når du er på din sædvanlige arbejdsplads.

Hvor lang tid skal der gå mellem to vagter?

Ifølge arbejdsmiljøloven skal man have minimum 11 timers hvile mellem to døgns hovedarbejder. En arbejdsperiode kan være op til 24 timer (25 timer for vagter, som støder op til en lørdag, søndag eller søgnehelligdag).

Hvor lang tid i forvejen skal man have sin vagtplan?

Hvor lang tid i forvejen skal jeg kende min vagtplan? Hvis der er overenskomst på din arbejdsplads, har du ret til at kende din arbejdstid mindst 16 uger frem på langt de fleste af HK Handels overenskomster. Mindre væsentlige ændringer i arbejdsplanen kan ske med fire ugers varsel.

Hvad får en aktivitetsmedarbejder i løn?

26.577 kr. Grafen viser, hvordan lønniveauet fordeler sig for din søgning. Du kan fx se, hvad flest tjener, og om der er stor forskel på højeste og laveste løn.

Hvad tjener man i kommunen?

Lønstatistik for magistre ansat i kommunerne

AC- basisløntrinGennem- snitsløn5 % tjener mindre end
Trin 4 2-årigt31.717,3228.554,11
Trin 534.281,6130.411,46
Trin 636.294,4632.555,10
Trin 842.390,3236.285,22

Hvor meget får man i søndagstillæg?

c) Arbejde på søn- og helligdage betales følgende tillæg: Fra den normale daglige arbejdstids begyndelse og indtil kl. 12: 83,30 kr.

Kan man få lønforhøjelse under 18?

Hvad du kan få i mindsteløn afhænger altså af, hvorvidt du er omfattet af en overenskomst på dit arbejde. Hvis du ikke har en overenskomst på dit arbejde, skal du og din arbejdsgiver blive enige om din løn ved din ansættelse. Det gælder uanset, om du er over eller under 18 år.

Hvilken sanktion kan en chauffør idømmes ved 1 times overtrædelse af køretiden?

Mindstekravene til den daglige hviletid er samtidig overskredet med 1 time, hvilket svarer til en overskridelse på 12,5 pct. Disse overtrædelser vil efter forslaget medføre en samlet bøde – efter oprunding – på 22.500 kr. til vognmanden for overtrædelse af reglerne om daglig køretid og daglig hviletid.