:

Hvad er reglerne for pauser?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvad er reglerne for pauser?
  2. Er frokost betalt?
  3. Hvem har betalt frokostpause?
  4. Hvornår har man krav på betalt pause?
  5. Hvor mange timer i træk må man arbejde?
  6. Hvornår har man ret til betalt frokostpause?
  7. Hvad er arbejdstidsregler?
  8. Kan man arbejde 7 dage i træk?

Hvad er reglerne for pauser?

Loven giver dig ret til at holde en pause, hvis din arbejdstid er længere end 6 timer. Pausen skal være så lang, at du får koblet ordentligt fra. Det er typisk en halv time, hvor du har tid og ro til at spise. Loven siger også, at du har ret til at holde pauser, hvis du har ”ensidigt gentaget arbejde”.

Er frokost betalt?

Er du ansat 37 timer om ugen, vil det betyde, at du er på arbejde 39½ timer, hvor de 2½ time er dine pauser. Har du betalt frokostpause og en ugentlig arbejdstid på 37 timer, så vil de 2½ time typisk være din frokostpause, som dermed er betalt af arbejdsgiver.

Hvem har betalt frokostpause?

I sidste års overenskomstforhandlinger (OK18) blev det fastslået, at ansatte i stat, kommune og region har ret til en betalt frokostpause. Og den ret gælder bogstaveligt talt alle, mener lønmodtagernes organisationer.

Hvornår har man krav på betalt pause?

Krav på mindst 30 minutters pause, når arbejdstiden overstiger 5 timer. Er du under 18 år, har du krav på 30 minutters pause, når arbejdstiden overstiger 4,5 timer. I de fleste overenskomster betaler du selv din frokost - det betyder, at du ikke skal stå til rådighed i din pause.

Hvor mange timer i træk må man arbejde?

Når du ser 24 timer tilbage – og her taler vi ikke om et døgn fra midnat til midnat, men reelt 24 timer – skal du have mulighed for at hvile i 11 timer. Dermed skal du ikke arbejde mere end 13 timer i træk. Du skal have 24 timers fri inden for 7 døgn. De 24 timers fri begynder først efter 11 timers hvile.

Hvornår har man ret til betalt frokostpause?

Krav på mindst 30 minutters pause, når arbejdstiden overstiger 5 timer. Er du under 18 år, har du krav på 30 minutters pause, når arbejdstiden overstiger 4,5 timer. I de fleste overenskomster betaler du selv din frokost - det betyder, at du ikke skal stå til rådighed i din pause.

Hvad er arbejdstidsregler?

Arbejdstiden skal tilrettelægges således, at de ansatte får en hvileperiode på mindst 11 sammenhængende timer inden for hver periode på 24 timer. § 4. Inden for hver periode på 7 døgn skal de ansatte have et ugentligt fridøgn, der skal ligge i umiddelbar tilslutning til en daglig hvileperiode.

Kan man arbejde 7 dage i træk?

Fridøgn. Alle har ret til et ugentligt fridøgn, som skal falde på det 7. døgn. Du må altså kun arbejde 6 døgn i træk, inden du i henhold til arbejdsmiljøloven have et fridøgn.