:

Hvad bruger man matricer til?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvad bruger man matricer til?
 2. Hvad betyder matricer?
 3. Hvornår er en matrix invertibel?
 4. Hvornår er en matrix regulær?
 5. Hvad er rangen af en matrix?
 6. Hvad er en standard matrix?
 7. Hvornår er en matrix symmetrisk?
 8. Hvornår er det en fordel at bruge Tælletræ og hvornår det er en fordel at bruge en matrix?
 9. Hvad er en Koefficientmatrix?
 10. Hvornår er en matrix singulær?
 11. Hvad er en singulær matrix?
 12. Er ligningssystemet konsistent?
 13. Hvordan laver jeg et Tælletræ?
 14. Hvordan finder man kombinationer?
 15. Hvornår har et ligningssystem ingen løsning?

Hvad bruger man matricer til?

En matrix er en rektangulærform tabel af tal eller andre matematiske objekter for hvilke operationerne addition og multiplikation er defineret. Mest almindeligt er en matrix over de reelle tal R, indeholdende reelle tal eller en matrix over de komplekse tal C indeholdende komplekse tal.

Hvad betyder matricer?

En matrice er en form med fordybning til presning, prægning eller støbning. Inden for støbning kaldes en matrice et hunstempel. Det, som præger matricen, kaldes en patrice eller et hanstempel.

Hvornår er en matrix invertibel?

En n×n-matrix A kaldes invertibel, hvis der findes en matrix A-1 (kaldet den inverse til A) så AA-1 = A-1A = I. Der gælder, at A er invertibel, netop hvis determinanten af A er forskellig fra 0, og i determinantteorien gives en formel for den inverse matrix.

Hvornår er en matrix regulær?

Regulær og singulær matrix En kvadratisk matrix kaldes regulær, hvis den har fuld rang, det vil sige, at P(An×n) = n. En kvadratisk matrix kaldes singulær, hvis den ikke har fuld rang, det vil sige, at P(An×n) < n. kvadratiske matricer.

Hvad er rangen af en matrix?

Rang af matrix Rangen af en matrix er lig med antallet af “uafhængige” rækker i matricen. Rangen er derfor lig med antallet af ikke-nul rækker i en tilsvarende echelon-matrix. Rangen af A skrives kort eller rang(A).

Hvad er en standard matrix?

En matrix er en type visualisering, der svarer til en tabel, som består af rækker og kolonner. Det er dog muligt at skjule og vise rækker og/eller kolonner i en matrix. Hvis den indeholder et hierarki, kan du analysere ned/op.

Hvornår er en matrix symmetrisk?

Definition En n × n-matrix A siges at være symmetrisk hvis AT = A. P = [u1 u2 ··· un] er ortogonal D = diag(λ1, λ2,..., λn) er diagonal, med Aui = λi ui .

Hvornår er det en fordel at bruge Tælletræ og hvornår det er en fordel at bruge en matrix?

En matrix er en tabelopstilling med 2 dimensioner. I nogle tilfælde er det en fordel at lave en matrix, fordi de mulige kombinationer bliver lettere at aflæse, da de i modsætning til tælletræet står direkte i en matrix.

Hvad er en Koefficientmatrix?

En matrix er et talskema, som indeholder information om alle ligninger og alle ubekendte. En totalmatrix indeholder samtlige informationer om hele ligningssystemet, dvs. alle konstanterne foran variablerne og alle løsninger til hver enkelt ligning. "Alle konstanterne foran variablernes"-matrix kaldes koefficientmatrix.

Hvornår er en matrix singulær?

Matricer, der ikke har en invers matrix kaldes for singulære matricer.

Hvad er en singulær matrix?

Matricer, der ikke har en invers matrix kaldes for singulære matricer.

Er ligningssystemet konsistent?

Hvis løsningsmængden er tom kaldes ligningssystemet for inkonsistent; i modsat fald kaldes systemet konsistent. Det er et ikke-trivielt udsagn, at et lineært ligningssystem aldrig kan have præcis 6 løsninger.

Hvordan laver jeg et Tælletræ?

Lav et tælletræ Hvis man skal finde antallet af udfald i et udfaldsrum, kan det være en fordel at lave et tælletræ. Et eksempel kan være et spil ”plat og krone”, hvor man gentager forsøget tre gange. P står for plat og K for krone.

Hvordan finder man kombinationer?

Formlen til bestemmelse af antallet af mulige kombinationer er som følger: nCr = n! / r!

Hvornår har et ligningssystem ingen løsning?

Et lineært ligningssystem har ingen løsning, når graferne er parallelle. Uendelig antal løsninger. Et lineært ligningssystem har et uendeligt antal løsninger, når graferne er de samme to linjer (de ligger oveni hinanden).