:

Kan man få flere hjerneblødninger?

Indholdsfortegnelse:

  1. Kan man få flere hjerneblødninger?
  2. Hvem får slagtilfælde?
  3. Hvorfor skal man vækkes ved hjernerystelse?
  4. Hvor mange lever med afasi?
  5. Kan man forværre en hjernerystelse?
  6. Hvordan tjekker man for hjernerystelse?
  7. Hvor mange har afasi i Danmark?

Kan man få flere hjerneblødninger?

Efter en apopleksi er risikoen for, at man får en ny apopleksi eller dør inden for de kommende 2 år 10-30 % og højest hos personer med forhøjet blodtryk, sukkersyge, hjertesygdom og høj alder.

Hvem får slagtilfælde?

De fleste der får apopleksi, er 60 år eller ældre, men yngre mennesker kan også få apopleksi. Man ved en del om, hvordan apopleksi kan forebygges. Sammen med lægen kan man reducere risikoen for apopleksi hos en selv.

Hvorfor skal man vækkes ved hjernerystelse?

Ved selv lette hovedtraumer anbefaler man, at den tilskadekomne er under observation og bliver vækket et par gange den første nat. Det skyldes, at der i meget sjældne tilfælde kan opstå en indre blødning i hovedet, selvom personen ikke umiddelbart havde behov for indlæggelse.

Hvor mange lever med afasi?

I Danmark rammes hvert år mellem 20 mennesker af kommunikationsproblemer som følge af en hjerneskade. Der er til stadighed cirka 20.000 mennesker i Danmark med vedvarende afasi.

Kan man forværre en hjernerystelse?

Det altafgørende er, at den hjernerystelsesramte får den nødvendige ro og tid til at komme sig, og ikke udsættes for unødig stress eller pres, da dette kan forværre tilstanden yderligere. Derfor skal en hjernerystelse tages meget alvorligt.

Hvordan tjekker man for hjernerystelse?

Samtidig med at man holder øje med GSC-værdien, kontrollerer man også reflekserne i pupiller, puls og blodtryk. I nogle tilfælde tager man en blodprøve (S-100Beta), som (hvis taget på rette tidspunkt) kan anvendes til at udtale sig om sandsynligheden for, at der er sket en skade i hovedet.

Hvor mange har afasi i Danmark?

I Danmark rammes hvert år mellem 20 mennesker af kommunikationsproblemer som følge af en hjerneskade. Der er til stadighed cirka 20.000 mennesker i Danmark med vedvarende afasi.