:

Hvad betyder absorption fysik?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvad betyder absorption fysik?
 2. Hvad er absorbans?
 3. Hvilke faktorer kan påvirke absorptionen?
 4. Hvad er UV vis spektroskopi?
 5. Hvad er den molare absorptionskoefficient?
 6. Hvad er atomare spektre?
 7. Hvad kaldes linjerne i Solens spektrum?
 8. Hvordan et emissionsspektrum opstår?
 9. Hvad er forskellen på et emissionsspektrum og et absorptionsspektrum?
 10. Hvad er absorption?
 11. Hvad er absorption af synlig lys?
 12. Hvad er Lydabsorption?

Hvad betyder absorption fysik?

Absorption, proces, hvori gas, væske eller energi trænger ind i et stof og optages (absorberes) af det.

Hvad er absorbans?

Absorbansen er et udtryk for, hvor meget lys opløsningen absorberer, når lys med en bestemt bølgelængde sendes igennem opløsningen. Jo mere opløst stof eller jo flere celler, der er i opløsningen, jo større er absorbansen. Absorbansen er et tal uden enhed.

Hvilke faktorer kan påvirke absorptionen?

Faktorer, der påvirker absorptionen, er især:

 • lægemidlets fysisk/kemiske egenskaber.
 • lægemidlets farmaceutiske formulering og administrationsmåde.
 • den person, der indtager lægemidlet.

Hvad er UV vis spektroskopi?

Uv-vis-spektroskopi, spektroskopi, der betjener sig af den ultraviolette og synlige (visible) del af det elektromagnetiske spektrum. Det i praksis anvendte bølgelængdeområde går fra 200 nm til 800 nm.

Hvad er den molare absorptionskoefficient?

En stor absorptionskoefficient betyder at strålen hurtigt bliver absorberet (altså svækket) idet den passerer igennem mediet, og en lille absorptionskoefficient betyder at mediet er relativt transparent. SI-enheden for absorptionskoefficienten er reciprokmeter (m−1). I formler benyttes µ for absorptionskoefficienten.

Hvad er atomare spektre?

Atomspektre består af adskilte (diskrete) linjer, der stammer fra overgange mellem anslåede tilstande i atomet, og spektret identificerer entydigt ethvert grundstof i det periodiske system.

Hvad kaldes linjerne i Solens spektrum?

Solens spektrum optaget på University of Hawaiis solobservatorium. De mørke linjer i spektret skyldes, at lyset absorberes af forskellige atomer, når det passerer Solens ydre lag (atmosfære). Linjerne, der kaldes Fraunhoferske linjer, kan dermed anvendes til at bestemme Solatmosfærens sammensætning.

Hvordan et emissionsspektrum opstår?

De opstår, når exciterede atomer fx i en gas henfalder til lavere energitilstande. Et linjespektrum kaldes også et emissionsspektrum, da spektret dannes, ved at der emitteres (udsendes) lys fra atomerne. En glødepære udsender lys med bølgelængder i et helt interval fra det ultraviolette til det infrarøde område.

Hvad er forskellen på et emissionsspektrum og et absorptionsspektrum?

Et emissionsspektrum frembringes af stråling, der udsendes af stof. Et absorptionsspektrum frembringes af stråling med et kontinuert spektrum, der er blevet svækket gennem vekselvirkning med det stof, strålingen har passeret under sin vej til en detektor.

Hvad er absorption?

 • Absorption er opsugning eller optagelse af vand, luftarter eller andre stoffer ved aktive eller passive mekanismer. Absorption betegner også optagelse af energi fra solstrålingen.

Hvad er absorption af synlig lys?

 • Ved absorption af synligt lys flyttes elektroner i materialets atomer eller molekyler fra de yderste fyldte elektronskaller til højereliggende tomme elektronskaller. En sådan flytning eller excitation bruger en energi, der netop svarer til energien i et kvant af synligt lys.

Hvad er Lydabsorption?

 • Ved lydabsorption omsættes lydens energi til en anden energiform i stoffet, ofte varme. Der skelnes i almindelighed mellem to former for absorption, nemlig absorption i porøse stoffer, såsom tekstiler, og lydabsorption ved en medsvingende masse, som fx en tynd plade.