:

Hvad er Kimreservoir?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvad er Kimreservoir?
 2. Hvad er et kim tal?
 3. Hvad er kimtal i mælk?
 4. Hvad er coliforme bakterier i drikkevand?
 5. Hvordan beregner man kimtal?
 6. Hvad er Kim 22?
 7. Hvad er celletal?
 8. Er der pesticider i mælk?
 9. Hvor kommer coliforme bakterier fra?
 10. Hvordan kan Generationstiden ændres?
 11. Hvad er yverbetændelse?

Hvad er Kimreservoir?

Kimtal bestemmes ved henholdsvis 22° C og ved 37° C Temperaturen 22° C dækker de fleste jord- og vandbakteriers vækstkrav. Temperaturen 37° C dækker mikroorganismer hidrørende fra det humane-animale kimreservoir.

Hvad er et kim tal?

Kimtal, indhold af mikroorganismer. Ved måling af bakterieindhold i en drikkevandsprøve måler man totalkimtal, som registrerer de bakterier i prøven, der kan vokse på et givet substrat ved en given temperatur. Det fortæller ikke, hvilke bakterier der er til stede, eller om de udgør en sundhedsrisiko.

Hvad er kimtal i mælk?

Kimtallet er udtryk for mængden af bakterier i mælken. Det fortæller både noget om malkehygiejnen på gården og rengøringen af bl. a. malkeanlægget og mælkekøletanken.

Hvad er coliforme bakterier i drikkevand?

Coliforme bakterier er almindelig forekommende i jord, vand og rådnende plantedele. Tilstedeværelse af coliforme bakterier i ubehandlet drikkevand kan tyde på forurening med overfladevand, plantedele og/eller jord, men ikke altid på forurening med fækalier.

Hvordan beregner man kimtal?

Kimtalsbestemmelse: Der udtages prøver til bestemmelse af antal kim umiddelbart efter podning, efter 2, 5, 10 og 15 dage. Det accepteres at prøvetagning rykkes en dag. Prøveflasken rystes, og der udtages 2 gange 1 ml med steril engangs 1 ml pipette i phosfatbuffer, og der laves 10-fold fortyndingsrække.

Hvad er Kim 22?

Kimtal ved 22°C Et mål for de bakterier, der kan vokse ved 22°C. Disse er jord- og vandbakterier, der lever af vandets organiske indhold. Årsagen til et forhøjet indhold af kim ved 22° C kan være vækst i filtre og rentvandbe- holdere, hydroforer mv.

Hvad er celletal?

Celletallet er et mål for indholdet af somatiske celler i mælken. Somatiske celler består hovedsageligt af hvide blodlegemer, som findes naturligt i koens immunforsvar.

Er der pesticider i mælk?

For at sikre at der ikke findes pesticidrester i madvarer, undersøger Fødevarestyrelsen hvert år prøver af frugt, grøntsager, korn, forarbejdede produkter, kød, mælk og honning for rester af pesticider. Det er aldrig blevet påvist pesticidrester i dansk mælk eller mælkeprodukter.

Hvor kommer coliforme bakterier fra?

Coliforme bakterier er almindelig forekommende i jord, vand og rådnende plantedele. Tilstedeværelse af coliforme bakterier i ubehandlet drikkevand kan tyde på forurening med overfladevand, plantedele og/eller jord, men ikke altid på forurening med fækalier.

Hvordan kan Generationstiden ændres?

Generationstiden er forskellig for forskellige bakterier og afhænger også af, hvor gode vækstbetingelser bakterien har. Mikroorganismers behov for ilt er meget forskelligt, og man kan derfor opdele dem ud fra, om de vokser bedst ved tilstedeværelsen af ilt, lidt ilt eller ingen ilt.

Hvad er yverbetændelse?

Yverbetændelse er en infektion i koens yver Yverbetændelse kan komme til udtryk ved, at koens yver bliver varmt, hævet og smertefuldt, og koen kan have øget kropstemperatur. Et forøget celletal i mælken kan bl. a. bruges til at identificere yverbetændelse, hvis der ikke er synlige symptomer.