:

Hvad betyder bagvaskelse?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvad betyder bagvaskelse?
 2. Hvad er ærekrænkende udtalelser?
 3. Hvad er en injuriesag?
 4. Hvad koster en injuriesag?
 5. Hvornår er man medskyldig i noget?
 6. Hvad er en ærekrænkelse?
 7. Hvad er ærekrænkende?
 8. Hvad må man skrive om andre?
 9. Hvordan anmelder man injurier?
 10. Hvordan er man medskyldig?
 11. Hvad sker der hvis man melder sig selv?
 12. Kan man anmelde injurier til politiet?
 13. Hvilken paragraf er krænkelse?
 14. Hvad er paragraf 267?
 15. Hvad må man skrive om andre på nettet?

Hvad betyder bagvaskelse?

Bagvaskelse er en juridisk term, der beskriver det forhold at en påstand om en person eller en gruppe af personer, er fremsat mod bedre vidende eller uden rimelig grund til at anse påstanden for korrekt. Bagvaskelse er ulovlig efter § 268 i straffeloven, med en maksimal strafferamme på 2 år.

Hvad er ærekrænkende udtalelser?

Det er ulovligt at fremsætte eller udbrede injurierende eller ærekrænkende udsagn om andre offentligt. Det betyder, at du hverken må krænke andres navn eller rygte, eller hænge folk ud på de sociale medier og beskylde dem for handlinger, som de ikke har begået. Straffen for injurier blev sat op pr. 1 januar 2019.

Hvad er en injuriesag?

Injuriesager er undergivet privat påtale, hvilket indebærer, at man selv skal anlægge sag ved domstolene, hvor man nedlægger påstand om straf, mortifikation, tort og sletning mv.

Hvad koster en injuriesag?

Tidsforbruget til en injuriesag varierer meget alt efter sagens karakter, men ligger erfaringsmæssigt sjældent under 10 timer. Kan sagen afgøres med en samtale med klienten og et brev til modparten, vil honoraret dog normalt ikke overstige DKK 10.000 inkl. moms.

Hvornår er man medskyldig i noget?

Man er medskyldig i at begå noget kriminelt, når man ved der sker noget kriminelt, uden at man gør noget for at stoppe det. I din situation, kunne du f. eks. været gået til din lærer med det samme, efter at din ven havde taget penge fra nogle af de andres tasker.

Hvad er en ærekrænkelse?

Ærekrænkelse, injurie, fornærmelige ord og handlinger eller udbredelsen af forlydender, der er egnet til at nedsætte den fornærmede i medborgernes agtelse.

Hvad er ærekrænkende?

Ærekrænkelse, injurie, fornærmelige ord og handlinger eller udbredelsen af forlydender, der er egnet til at nedsætte den fornærmede i medborgernes agtelse.

Hvad må man skrive om andre?

I Danmark har vi ytringsfrihed, men der er alligevel grænser for, hvad man må udtale om andre i det offentlige rum. Ytringsfriheden er nemlig begrænset af reglerne om injurier, hvilket betyder, at det er ulovligt at fremsætte eller udbrede injurierende eller ærekrænkende udsagn om andre.

Hvordan anmelder man injurier?

Man kan normalt ikke politianmelde nogen for injurier, og man skal normalt selv anlægge sag, når der er tale om en injuriesag. I særlige tilfælde kan man dog anmelde bagvaskelse til politiet, som så vurderer, om det er en sag, de ønsker at føre.

Hvordan er man medskyldig?

Man er medskyldig i at begå noget kriminelt, når man ved der sker noget kriminelt, uden at man gør noget for at stoppe det. I din situation, kunne du f. eks. været gået til din lærer med det samme, efter at din ven havde taget penge fra nogle af de andres tasker.

Hvad sker der hvis man melder sig selv?

De almindelige straffe er fængsel og bøde.

Kan man anmelde injurier til politiet?

Man kan normalt ikke politianmelde nogen for injurier, og man skal normalt selv anlægge sag, når der er tale om en injuriesag. I særlige tilfælde kan man dog anmelde bagvaskelse til politiet, som så vurderer, om det er en sag, de ønsker at føre.

Hvilken paragraf er krænkelse?

»§ 267. Den, der fremsætter eller udbreder en udtalelse eller anden meddelelse eller foretager en handling, der er egnet til at krænke nogens ære, straffes for ærekrænkelse med bøde eller fængsel indtil 1 år, jf. dog §§ 2.

Hvad er paragraf 267?

»§ 267. Den, der fremsætter eller udbreder en udtalelse eller anden meddelelse eller foretager en handling, der er egnet til at krænke nogens ære, straffes for ærekrænkelse med bøde eller fængsel indtil 1 år, jf. dog §§ 2.

Hvad må man skrive om andre på nettet?

Det er ulovligt at true, krænke eller chikanere andre på nettet

 • ingen fortælle noget om dig, der er usandt – eller krænke dig.
 • ingen true og sende dig hate-beskeder via nettet, sociale medier, beskeder, emails, apps eller spil.
 • ingen læse dine private beskeder.