:

Hvordan ved man om 2 linjer er parallelle?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvordan ved man om 2 linjer er parallelle?
 2. Hvordan finder man en parallel linje?
 3. Er linjen parallel med planen?
 4. Er parallelle linjer lige lange?
 5. Hvad vil det sige at to linjer er parallelle?
 6. Hvornår er noget Ortogonalt?
 7. Hvad er to parallelle linjer?
 8. Hvornår er noget parallelt?
 9. Er to vektorer parallelle?
 10. Hvilke slags firkanter er der?
 11. Hvad er den spidse vinkel mellem de to linjer l og m?
 12. Hvad vil det sige at noget er ortogonalt?
 13. Hvad er en ortogonal linje?
 14. Hvad vil det sige at noget er parallelt?
 15. Hvordan finder man ud af om 2 linjer er ortogonale?

Hvordan ved man om 2 linjer er parallelle?

Parallelle linjer er linjer, der altid har den samme afstand imellem dem. Parallelle linjer skærer aldrig hinanden. Vinkelrette (ortogonale) linjer er linjer, der danner fire rette vinkler (90 grader), når de skærer hinanden.

Hvordan finder man en parallel linje?

To linjer er parallelle, hvis de har samme hældning: Sætning. Parallelle linjer har samme hældning.

Er linjen parallel med planen?

Hvis de to planer er parallelle (deres normalvektorer er parallelle, men de har ingen fælles punkter), så skærer de to planer ikke hinanden. Hvis de to planers normalvektorer ikke er parallelle, vil planerne skære hinanden i en linje. Man starter med at undersøge om planerne er parallelle.

Er parallelle linjer lige lange?

Et parallelogram har parvis lige lange sider og hjørner der ikke (nødvendigvis) danner rette vinkler. Siderne bliver parvis parallelle. Et rektangel har parvis lige lange sider og hjørner der danner rette vinkler. En rombe har fire lige lange sider, men hjørner der ikke (nødvendigvis) danner rette vinkler.

Hvad vil det sige at to linjer er parallelle?

Parallel, (af gr. parallelos, af para- og allelous 'hinanden'), geometrisk begreb. To rette linjer kaldes parallelle, når de ligger i samme plan og har en fælles normal; den ene kaldes en parallel til den anden. Tilsvarende kaldes to planer i rummet parallelle, hvis de har en fælles normal.

Hvornår er noget Ortogonalt?

Ortogonalitet er et begreb med anvendelser indenfor matematik. At to linjer er ortogonale betyder, at de står vinkelret på hinanden. I matematikken siger man, at to vektorer er ortogonale, hvis deres indre produkt er nul.

Hvad er to parallelle linjer?

To rette linjer kaldes parallelle, når de ligger i samme plan og har en fælles normal; den ene kaldes en parallel til den anden.

Hvornår er noget parallelt?

To rette linjer kaldes parallelle, når de ligger i samme plan og har en fælles normal; den ene kaldes en parallel til den anden. Tilsvarende kaldes to planer i rummet parallelle, hvis de har en fælles normal.

Er to vektorer parallelle?

Parallelle vektorer og determinant Grunden til dette er, at determinanten er defineret som skalarproduktet mellem a hat og b. Hvis dette skalarprodukt giver 0, betyder det at de to vektorer står vinkelret på hinanden. Hvis b er vinkelret på a hat, så er b parallel med a.

Hvilke slags firkanter er der?

Firkanter kan deles op i forskellige typer, der er 7 hovedtyper: Et kvadrat, et rektangel, et parallelogram, en rombe, et trapez, en konveks firkant og en konkav firkant.

Hvad er den spidse vinkel mellem de to linjer l og m?

Vinklen "opad" danner sammen med den beregnede vinkel ovenfor en ret linje, m, og er derfor på 180º - 108.43º = 71.57º. Denne er den spidse vinkel (spids betyder under 90º) mellem linjerne - til forskel fra den først beregnede, som her er den stumpe vinkel (stump betyder over 90º) mellem linjerne.

Hvad vil det sige at noget er ortogonalt?

Ortogonalitet er et begreb med anvendelser indenfor matematik. At to linjer er ortogonale betyder, at de står vinkelret på hinanden. I matematikken siger man, at to vektorer er ortogonale, hvis deres indre produkt er nul.

Hvad er en ortogonal linje?

To linjer er ortogonale, hvis de står vinkelret på hinanden hvis vinklen mellem linjerne er 90°.

Hvad vil det sige at noget er parallelt?

Parallel, (af gr. parallelos, af para- og allelous 'hinanden'), geometrisk begreb. To rette linjer kaldes parallelle, når de ligger i samme plan og har en fælles normal; den ene kaldes en parallel til den anden. Tilsvarende kaldes to planer i rummet parallelle, hvis de har en fælles normal.

Hvordan finder man ud af om 2 linjer er ortogonale?

Opsummering

 1. To linjer er ortogonale, hvis de står vinkelret på hinanden.
 2. To linjer er ortogonale i matematisk forstand, hvis produktet af deres hældninger er lig med -1.