:

Hvad er årsagen til kolera?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvad er årsagen til kolera?
  2. Hvorfor dør man af kolera?
  3. Hvem opdagede kolera?
  4. Hvorfor dør man af pest?
  5. Hvad betyder det at døden kom med drikkevandet?
  6. Hvad er Koleraudbrud?

Hvad er årsagen til kolera?

Kolera erhverves ved indtagelse af føde eller vand, der er forurenet med kolerabakterier. Den klassiske smittemåde er gennem drikkevand, der er forurenet med afføring fra mennesker, enten direkte ved vandkilden eller i forbindelse med opbevaring og håndtering af drikkevand.

Hvorfor dør man af kolera?

Hvis kolera ikke behandles, kan man få væskemangel, lav mængde blod som giver dårlig blodcirkulation, øget indhold af syre i blodet og dø. Under alvorlige epidemier, hvor de syge får mangelfuld behandling, dør næsten halvdelen af de smittede.

Hvem opdagede kolera?

Den tyske læge Robert Koch er kendt for sit arbejde, som i 1883 ledte til opdagelsen af Vibrio cholera. Ved studier af flere patienters tarme fandt han tarmene rødlige, og ved nærmere studier af udsnit af tarmene under mikroskop kunne han konkludere, at sygdommen var fremkaldt af bakterien.

Hvorfor dør man af pest?

Sygdommen skyldes infektion med bakterien Y. pestis. Gnavere (eksempelvis rotter) er bærere af bakterien, men mennesker smittes som regel via loppebid; det vil sige, at loppen fører smitten videre. Pest opstår i forbindelse med dårlige hygiejniske forhold, hvor lopper og rotter trives.

Hvad betyder det at døden kom med drikkevandet?

Myndighederne indskrænkede sig i første omgang til at indkøbe ekstra ligkister, da drikkevandet i 1853 udløste en koleraepidemi i København. Epidemien kostede tusindvis af døde, især blandt byens fattige, før et vandværk blev opført. Vand er kilden til liv, men også til farlige sygdomme, hvis det omgås lemfældigt.

Hvad er Koleraudbrud?

Epidemien kulminerede i juli 1853, hvor koleraen var på sit højeste og dræbte omkring 200 mennesker om dagen. En række andre store danske købsstader blev efterfølgende også ramt af koleraudbrud, men det stod særligt slemt til i København. I hele landet var der 6.688 dødsfald på grund af koleraen.