:

Hvad bryder ens wudu?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvad bryder ens wudu?
 2. Er det obligatorisk at gå med tørklæde?
 3. Hvordan defineres islamisme?
 4. Hvornår skal man have hijab på?
 5. Hvordan laver man Gusul?
 6. Hvad skal man sige efter wudu?
 7. Er tørklæde ulovligt i Danmark?
 8. Hvorfor gik danske kvinder med tørklæde?
 9. Hvad er de vigtigste ting i islam?
 10. Hvad hedder den muslimske lov?
 11. Hvad siger Koranen om påklædning?
 12. Hvad betyder hijab?
 13. Hvorfor ghusl?
 14. Hvordan laver man ghusl efter menstruation?
 15. Kan man be uden wudu?

Hvad bryder ens wudu?

Wudu bliver brudt, hvis en af disse ting sker: At lave afføring. At prutte. At brække sig en mundfuld (dvs. mindre end en mundfuld bryder ikke wudu)

Er det obligatorisk at gå med tørklæde?

Nogle muslimske kvinder mener, at det er en religiøs pligt eller i hvert fald anbefalet i Koranen at bære tørklæde. Ofte forklarer de den religiøse anbefaling med, at håret er en del af kvindens skønhed, som hun ikke bør dele med hvem som helst, men reservere til sin ægtefælle.

Hvordan defineres islamisme?

Islamisme er en betegnelse, der bruges om mange forskellige bevægelser, der har som fælles træk, at de mener, at islam bør være fundamentet for statens indretning. Desuden arbejder de aktivt (socialt eller politisk) for at virkeliggøre målet om den islamiske stat.

Hvornår skal man have hijab på?

Hijab er en muslimsk kvindes påkrævede tildækning, foran mænd hun ikke er relateret til (dvs. andre end hendes mahrams og ægtefælle). Hijab oversættes ofte kun til tørklædet, men det inkluderer også, at man er anstændigt klædt i form af løstsiddende og uigennemsigtigt tøj, der ikke klistrer sig op af ens krop.

Hvordan laver man Gusul?

Ghusl udføres ved at tage et bad, hvor man skal vaske hele kroppen og skylle munden og næsen. Så det er et ganske almindeligt bad, hvor man skal huske at vaske hele kroppen og skylle munden og næsen. Et hurtigt bad på 2 min.

Hvad skal man sige efter wudu?

Når man er færdig med sin wudu bør man sige: ”Allahumma ijalni min al-tawwabeen waj'alni min al-mutatahhireen” (Oh Allah, gør mig blandt dem, der altid beder om tilgivelse, og dem der ingen synder har).

Er tørklæde ulovligt i Danmark?

Der findes ingen generelle regler, der forbyder offentligt ansatte at bære tørklæde, bortset fra reglen fra 2008 om juridiske dommere ved danske domstole. Justitsministerens begrundelse for forbuddet var, at dommerne skal fremstå neutrale og upartiske, så borgerne kan have fuld tillid til, at de dømmer efter lovene.

Hvorfor gik danske kvinder med tørklæde?

I Danmark var tørklædet til sent i det 20. århundrede hyppigt anvendt af kvinder især på landet til at beskytte håret.

Hvad er de vigtigste ting i islam?

Muslimernes daglige religionsudøvelse er knyttet til islams fem søjler: trosbekendelsen (shahada) de fem daglige tidebønner (salat), en religiøs afgift (zakat), faste i ramadanen og endelig pilgrimsfærden til Mekka, hajj.

Hvad hedder den muslimske lov?

Sharia er et bredt begreb, der kan dække over de overordnede vurderinger, normer og principper, som muslimer kan finde for deres liv i deres hellige bog, Koranen, og i beretningerne om profeten Muhammeds sædvane.

Hvad siger Koranen om påklædning?

Koranen siger intetsteds, at vi gennem vores påklædning skal vise omverdenen, at vi er muslimer. Vi skal opføre os og klæde os på en måde, så vi ikke tiltrækker uønsket opmærksomhed og risikerer at blive forulempet. I udøvelsen af vores tro må vi ikke gå til yderligheder.

Hvad betyder hijab?

En hijab er et hovedklæde, der sammenføjes under hagen, dækker hår, nakke og bryst og bæres af kvinder som del af en islamisk klædedragt. Ordet bruges i Koranen om det forhæng, der foreskrives mellem profetens koner og besøgende mænd.

Hvorfor ghusl?

Under bønnen skal man være rituelt ren. Det betyder, at man foretager et rituelt bad (ghusl), eller, hvis det bare drejer sig om den 'lille' rituelle urenhed, at man foretager en special afvaskning (wudu).

Hvordan laver man ghusl efter menstruation?

Svar. Måden at vaske sig på, når ens menstruation er slut er ved at lave ghusl. Dvs. at man skal tage et bad, hvor man vasker hele kroppen og også husker at skylle munden og næsen.

Kan man be uden wudu?

Svar. Det er ikke et krav, at man har wudu, når man laver du'a. Men det vil være fra ens gode manerer, hvis man altid sørger for at have wudu, når man laver du'a, og det er blandt hemmelighederne for om Allah besvarer ens dua eller ej.