:

Hvad kendetegner en nyhedsreportage?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvad kendetegner en nyhedsreportage?
 2. Hvordan starter man en nyhedsreportage?
 3. Hvad er et research interview?
 4. Hvordan laver man et interview i en reportage?
 5. Hvad er forskellen på Informations og Opinionsgenren?
 6. Hvad betyder nyhedstrekanten?
 7. Kan en reportage være subjektiv?
 8. Hvordan layouter man et debatindlæg?
 9. Hvordan bøjer man interview?
 10. Hvad er det strukturerede interview?
 11. Hvordan laves et interview?
 12. Hvad er en Opinionsartikel?
 13. Hvad er en Opinionstekster?
 14. Hvad er den tredje fortællemåde?
 15. Hvad betyder nyhedskriterier?

Hvad kendetegner en nyhedsreportage?

I reportagen tager journalisten læseren med ud i virkeligheden og fungerer her som en flue på væggen, der sanser og ser alt, og indtrykkene formidles derefter til læseren med levende beskrivelser af steder og begivenheder.

Hvordan starter man en nyhedsreportage?

Reportagen kan sagtens starte med en sansende beskrivelse af stedet. e. Faktaviden: Reportagen skal helst indeholde fakta og baggrundsviden om det, vi hører om. Denne viden kan fx præsenteres i selve artiklen eller som faktaboks.

Hvad er et research interview?

Interviewet bruges her som en del af den research, som journalisten foretager for at dække en begivenhed fra flere synsvinkler. Et research-interview bruges også til at skaffe viden fra fx eksperter, øjenvidner, politikere osv. Her får personer lov til at udtale sig om en sag.

Hvordan laver man et interview i en reportage?

Artiklen kan fx starte med at beskrive:

 1. baggrundsviden om personen, der skal interviewes. Hvem er det?
 2. hvordan det er at mødes med personen der skal interviewes.
 3. hvad emnet og formålet er med interviewet.
 4. hvor journalisten og personen er. Fx miljøbeskrivelse, stemning, dufte osv.

Hvad er forskellen på Informations og Opinionsgenren?

I kategorien opinion må journalisten gerne give udtryk for sin egen mening (at være subjektiv). Opinion betyder mening, og læserne vil naturligvis gerne vide, hvem det er, der siger sin mening. Derfor bruges "jeg" og "vi" i disse genrer.

Hvad betyder nyhedstrekanten?

Nyhedstrekanten er en skabelon for, hvordan en historie præsenteres til læseren med det vigtigste i starten og det mindst vigtige til slut. Når du følger nyhedstrekanten, får du disponeret dit indhold på en måde, så det vigtigste kommer til at stå først.

Kan en reportage være subjektiv?

En reportage skrives fra en subjektiv og indre synsvinkel, så læseren kan fornemme, hvordan begivenheden opleves hos journalisten personligt. Journalisten er selv til stede for at undersøge en sag og fortæller sin historie og sin vinkel, så publikum kan være flue på væggen.

Hvordan layouter man et debatindlæg?

Layout for et debatindlæg Er der tale om et indlæg, der skal udgives i en avis (ja, en rigtig avis af papir), så skal den skrives i enten 3 eller 4 spalter. Hvis det er et indlæg, der i stedet skal udgives på en webside, så er det sjældent, at det er et krav, at den står i spalter.

Hvordan bøjer man interview?

Naboord interview

 1. interview substantiv, intetkøn.
 2. Bøjning -et, -s eller -, -ene.
 3. Oprindelse fra engelsk interview fra fransk entrevue 'møde', ordret 'mellem-syn'

Hvad er det strukturerede interview?

Strukturerede interviews, hvor intervieweren holder sig til en interviewguide. Intervieweren anvender faste spørgsmål, som stilles i en bestemt rækkefølge. Strukturerede interviews er den type interviews, der minder mest om et spørgeskema.

Hvordan laves et interview?

Et godt interview kræver planlægning, forberedelse, research og et klart mål....Under interviewet

 1. Hvad mener du med…?
 2. På hvilken måde er det…?
 3. Kan du give et eksempel på…?
 4. Hvilken konsekvens har det at…?
 5. Et godt spørgsmål at runde samtalen af med kan være: Hvad har jeg ikke spurgt om, som jeg burde have spurgt om?

Hvad er en Opinionsartikel?

Opinionsartikler: Ordet "opinion" betyder holdning. Opinionsartikler er subjektive og der bruges "jeg" og "vi" i disse artikler. I opinionsartikler giver journalisten eller tekstforfatteren nemlig udtryk for sine egne holdninger til et emne.

Hvad er en Opinionstekster?

Ved opinionstekster forstår vi blandt andet: Kronik, kommentar, læserbrev og blog. Begrebet opinion stammer fra det latinske opinio, som betyder mening eller omdømme. I flere kontekster betyder opinion den offentlige mening.

Hvad er den tredje fortællemåde?

Den tredje fortællemåde veksler mellem oplevelse (scener) og oplysning (fakta) og er en fortællemodel, der fungerer godt til historier, som ikke er så eksistentielt tunge men stadig har en del baggrund.

Hvad betyder nyhedskriterier?

De 5 nyhedskriterier, som er de journalistiske grundprincipper bruges af alle journalister. Dette er både bevidst og ubevidst. VISAK dækker over: Væsentlighed, identifikation, sensation, aktualitet og konflikt.