:

Hvordan er jeg stillet uden ansættelseskontrakt?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvordan er jeg stillet uden ansættelseskontrakt?
 2. Hvornår er man fastansat?
 3. Kan man sige op inden man er startet?
 4. Hvad sker der hvis man ikke har en kontrakt?
 5. Hvornår skal man senest have en ansættelseskontrakt?
 6. Hvornår skal man senest have en kontrakt?
 7. Hvad vil det sige at være fastansat?
 8. Hvornår skal en ansættelseskontrakt være underskrevet?
 9. Kan man sige op med øjeblikkelig virkning?
 10. Hvor lang tid i forvejen skal man sige op?
 11. Er det lovpligtigt med en ansættelseskontrakt?
 12. Kan man komme ud af en kontrakt?
 13. Hvornår skal man have underskrevet sin ansættelseskontrakt?
 14. Er der krav om ansættelseskontrakt?
 15. Hvad er forskellen på timelønnede og månedslønnede?

Hvordan er jeg stillet uden ansættelseskontrakt?

Hvis du er lønmodtager, har været ansat i 30 dage og du arbejder 8 timer i gennemsnit om ugen, har du krav på en ansættelseskontrakt/ansættelsesbevis. Der er intet til hinder for, at en aftale om ansættelse aftales mundtligt. Du har forsat de samme rettigheder, som hvis du havde et skriftligt ansættelsesbevis.

Hvornår er man fastansat?

Hvis du er timelønnet i mere end en måned hos en offentlig arbejdsgiver, har du ret til at blive fastansat med ansættelsesbrev og de rettigheder, der følger med, uanset dit ugentlige timetal.

Kan man sige op inden man er startet?

Du må gerne modtage opsigelsen, før du starter. Men selve varslet kan først løbe fra ansættelsesdatoen og frem. Du skal møde på arbejde i opsigelsesperioden, medmindre din arbejdsgiver vælger at fritstille dig.

Hvad sker der hvis man ikke har en kontrakt?

Det er lovpligtigt at udarbejde ansættelseskontrakter, og virksomhederne kan i teorien blive dømt til at betale op til 20 ugers løn i godtgørelse, hvis de undlader kontrakten. "Uden kontrakt risikerer ansatte at blive snydt eller i yderste konsekvens at blive fyret uden varsel.

Hvornår skal man senest have en ansættelseskontrakt?

Vi anbefaler, at du har din kontrakt på plads, før du starter i dit nye job. Hvis du skifter job, så anbefaler vi også, at du får din kontrakt, inden du siger dit nuværende job op. Men du har faktisk først krav på at få den seneste en måned efter, at du er startet på jobbet.

Hvornår skal man senest have en kontrakt?

Du skal have kontrakten udleveret senest en måned efter, at du er ansat.

Hvad vil det sige at være fastansat?

Fastansættelse. Er en forlængelse ikke objektivt begrundet, kan du anse dig som fastansat og kræve, at opsigelse sker med det opsigelsesvarsel, der gælder for fastansatte.

Hvornår skal en ansættelseskontrakt være underskrevet?

Din ansættelseskontrakt skal være underskrevet senest en måned efter, du er startet på det nye job. Kontrakten skal indeholde alle formelle oplysninger som fx din titel, arbejdstid, løn, ferie og opsigelsesvarsler. Det er også vigtigt, at kontrakten indeholder aftaler om overarbejde, lønforhandling og barselsvilkår.

Kan man sige op med øjeblikkelig virkning?

Du kan som udgangspunkt ikke opsige med øjeblikkelig varsel – ligesom at din chef som udgangspunkt ikke kan fyre dig med øjeblikkelig varsel (medmindre du har misligholdt dit ansættelsesforhold groft. Læs mere om bortvisning her). Det betyder, at du skal møde på arbejde i den tid, som opsigelsesvarslet varer.

Hvor lang tid i forvejen skal man sige op?

Du kan sige dit faste eller tidsbegrænsede job op med 1 måneds varsel fra udgangen af måneden. Hvis du for eksempel afleverer dit opsigelsesbrev i april, vil din sidste arbejdsdag være den sidste dag måneden efter, det vil sige den 31. maj.

Er det lovpligtigt med en ansættelseskontrakt?

Hvis en medarbejder er ansat til over en måned, og medarbejderen har en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid over 8 timer, skal han have en ansættelseskontrakt. I ansættelseskontrakten skal medarbejderen kunne finde oplysning om alle væsentlige vilkår, som er aftalt for ansættelsesforholdet.

Kan man komme ud af en kontrakt?

Som hovedregel skal en adgang til opsigelse være reguleret i kontrakten eller af selve lovgivningen. I enkelte typer af kontraktforhold har domstolene dog slået fast at en part kan opsige en kontrakt selvom det ikke er reguleret i hverken kontrakten eller lovgivningen.

Hvornår skal man have underskrevet sin ansættelseskontrakt?

Du skal have ansættelsesbeviset inden en måned Hvis du er privat ansat, skal du skrive til din arbejdsgiver, hvis du mangler ansættelsesbevis, eller hvis ansættelsesbeviset er forkert. Hvis din arbejdsgiver ikke reagerer på din skriftlige henvendelse, kan du være berettiget til en godtgørelse.

Er der krav om ansættelseskontrakt?

Hvis en medarbejder er ansat til over en måned, og medarbejderen har en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid over 8 timer, skal han have en ansættelseskontrakt. I ansættelseskontrakten skal medarbejderen kunne finde oplysning om alle væsentlige vilkår, som er aftalt for ansættelsesforholdet.

Hvad er forskellen på timelønnede og månedslønnede?

Timelønnede medarbejdere er karakteriseret ved, at de får løn svarende til det antal timer, de arbejder. I modsætning til eksempelvis medarbejdere, der får en fast månedsløn, uanset hvor mange arbejdsdage eller timer der er i måneden.