:

Hvilken slags tekst er Koranen?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvilken slags tekst er Koranen?
 2. Hvordan ser Koranen ud?
 3. Hvad er budskabet i Koranen?
 4. Hvem er Koranen skrevet af?
 5. Hvad skal man vide inden man læser Koranen?
 6. Hvad må man ikke ifølge Koranen?
 7. Hvad er forskellen på jødedom kristendom og islam?
 8. Hvad er forskellen mellem islam og kristendom?
 9. Hvor mange ord er det i Koranen?
 10. Hvad er forskellen mellem sunni og shia muslimer?
 11. Hvordan er islam bygget op?
 12. Hvor kan man læse om Muhammeds handlinger og væremåde?
 13. Hvornår må man røre Koranen?
 14. Hvem er vantro i islam?
 15. Hvad står der i Koranen om de vantro?

Hvilken slags tekst er Koranen?

Koranen (fra arabisk: القرآن, al-qurʼān, “recitationen, oplæsningen“) er islams centrale religiøse tekst, som muslimer anser for at være Guds åbenbaringer som overdraget til hans profet Muhammed. Religionen islams troslære, etik og retslære hviler på Koranen.

Hvordan ser Koranen ud?

Koranens inddeling og indhold Koranen er opdelt i 114 kapitler, der hver for sig betegnes sura. Den enkelte sura er opdelt i vers (aya, plur. ayat). Når muslimer refererer til Koranen, sker det normalt ved at angive navnet på den enkelte sura og nummeret på det vers, der henvises til.

Hvad er budskabet i Koranen?

Der er intet i Koranen, der berettiger tilstedeværelsen af et gejstligt hierarki eller formynderi. Koranen er et personligt budskab, idet Gud overlader afkodning og udlægning af teksten til det enkelte menneske ved at opfordre menneskene til at ”stå for Gud, to og to eller alene, og reflektere over budskabet” (34, 46).

Hvem er Koranen skrevet af?

Nu er der til gengæld dukket nye beviser op, som peger på, at koranen rent faktisk stammer fra profeten Muhammeds tid i det 7. århundrede. Sider fra et koranmanuskript fundet på et engelsk universitet i Birmingham viser sig nemlig at stamme fra et sted mellem år 5 - altså i den periode, hvor profeten levede.

Hvad skal man vide inden man læser Koranen?

Man vasker sig, inden man rører ved eller læser i Koranen, den holdes over bæltestedet og må ikke placeres på det bare gulv. Ikke- troende må i princippet ikke røre ved en koran. Ordet koran, på arabisk al-Qur'an, betyder ”at læse” eller ”at læse højt” i betydningen at recitere.

Hvad må man ikke ifølge Koranen?

Gris, alkohol og vingummi er forbudt Reglerne for, hvad der er halal at spise, dækker ikke kun slagtemetoderne. Koranen slår også fast, at det er urent eller haram at indtage alkohol og svinekød. Særligt det sidste kan gøre det ganske besværligt at navigere sikkert gennem supermarkedet.

Hvad er forskellen på jødedom kristendom og islam?

Den væsentligste forskel på religionerne er, at i og med Kristus-skikkelsen som den inkarnerede kærlighed fokuserer kristendommen på tilgivelse og kærlighed, mens både jødedom og islam opererer med Det Gamle Testamentes ”øje for øje”-tænkning, altså hævn og straf, hvilket unægtelig også manifesterer sig voldsomt i ...

Hvad er forskellen mellem islam og kristendom?

Islam vil regulere liv og samfund, hvad kristendom til dels også ville, men gradvist har givet afkald på siden 1700-tallets oplysningstid. Islam foreskriver islamisk lov og ret, og en del muslimske lande er islamiske republikker baseret på sharia-lov. Kristne lande er sekulære med religionsfrihed.

Hvor mange ord er det i Koranen?

Koranen er bygget op af 114 suraer (kapitler), der hver består af et antal ayat (vers). I Koranen står de længste suraer først, fx sura 2 (91 i Kåre Bluitgens ”Koranen kommenteret”) på 286 vers, mens sura 114 (7 i ”Kora- nen kommenteret”) på kun tre korte vers står sidst.

Hvad er forskellen mellem sunni og shia muslimer?

En afgørende forskel ligger i, hvordan de to retninger ser på, hvordan man følger Muhammed. I sunni-islam følger man en række tekster, hadither, med udlægninger af, hvad Muhammed har sagt og gjort. I shia-islam lægger man derimod vægt på den særlige status, man mener, imamslægten efter Muhammed bør have.

Hvordan er islam bygget op?

Muslimernes daglige religionsudøvelse er knyttet til islams fem søjler: trosbekendelsen (shahada) de fem daglige tidebønner (salat), en religiøs afgift (zakat), faste i ramadanen og endelig pilgrimsfærden til Mekka, hajj.

Hvor kan man læse om Muhammeds handlinger og væremåde?

Islam, Koranen og Muhammed.

Hvornår må man røre Koranen?

Ikke-muslimer er ikke påkrævet at følge Islams regler. Derfor er det ikke et krav for dem at have lavet wudu eller ghusl for at de må røre Koranen. Men hvis det er muligt, vil det være bedre at råde dem til at lave wudu først, for at opretholde respekten for Koranen.

Hvem er vantro i islam?

Islamisk lov (Shar'ia) skelner mellem tre forskellige typer af de vantro (kafir): kafir dhimmi (vantro under forfatningsmæssig beskyttelse) kafir harbi (vantro som man er i krig med) kafir musta'min (vantro der som fx handelsrejsende eller besøgende er under den islamiske stats beskyttelse)

Hvad står der i Koranen om de vantro?

Det er det, der står i Koranen kapitel 18, vers 29: »Sig, sandheden kommer fra jeres Gud. Lad så blot, hvem der vil, tro, og hvem der vil, være vantro. « Så man skal lade folk tro på det, de vil.