:

Hvordan påvirkede kolera samfundet?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvordan påvirkede kolera samfundet?
  2. Hvor er der kolera?
  3. Hvad sker der når man får kolera?
  4. Kan kolera smitte fra person til person?
  5. Hvor dødelig er pest?
  6. Hvilken pest var værst?
  7. Hvor kommer kolera fra?
  8. Hvor hurtigt dør man af kolera?

Hvordan påvirkede kolera samfundet?

Da koleraepidemien i 1853 i København var på sit højeste, søgte mange fattige familier tilflugt i teltlejre på Amager. København blev i 1853 ramt af en voldsom koleraepidemi, som i løbet af få måneder slog knap 5.000 mennesker ihjel. Udbruddet skyldtes, at hygiejnen var ekstremt dårlig.

Hvor er der kolera?

I dag forekommer kolera især i lavindkomstlande i Asien, Afrika og Latinamerika, og det er usædvanligt, at klassiske koleratilfælde diagnosticeres i Danmark. Selvom kolera er mest berygtet som en alvorlig sygdom, er infektion med Vibrio cholerae ofte uden symptomer eller viser sig blot som moderat diarré.

Hvad sker der når man får kolera?

Hvad er symptomerne på kolera? Som følge af påvirkningen fra det giftstof, som bakterien producerer, udskiller tarmen store mængder vand og salte. Man får pludselig, kraftig og hyppig, vandig diarré på op til 1 liter per time. Afføringen er grå, grumset og uden afføringslugt, blod eller pus.

Kan kolera smitte fra person til person?

Bakterierne kan overleve i lang tid i vand og kan vokse i mad, der gemmes uden for køleskab. Det er sjældent, at bakterien smitter fra person til person.

Hvor dødelig er pest?

Dødeligheden ved ubehandlet byldepest er 60 %, men ved hurtig antibiotisk behandling nedsættes dødeligheden betydeligt til under 5 %. Ved sepsis (blodforgiftning) er symptomerne høj feber, træthed, faldende blodtryk, kvalme, opkast og diarré. Der kan forekomme nekroser (dødt væv) og gangræn (koldbrand).

Hvilken pest var værst?

»I Europa er det pest, som har kostet flest liv. Alene under den sidste pestepidemi i København i 1711 døde 10 procent af københavnerne i løbet af sensommeren,« fortæller hun. Til sammenligning døde kun 3 procent under den eneste koleraepidemi, der hærgede København i 1853.

Hvor kommer kolera fra?

Koleraen stammer formentlig fra Indien. Herfra bredte den sig i starten af 1800-tallet via de gamle handelsveje til Europa. Hurtigt fandt den vej til resten af verden. I 1853 fik den fat i Danmark med en voldsom epidemi i København, som også spredte sig til mange af købstæderne.

Hvor hurtigt dør man af kolera?

Kolera er en smitsom tarmsygdom, som inden for få dage kan give voldsomme diarréer. Det farlige ved kolera er det meget store væsketab, som kan opstå inden for kort tid. Specielt hos børn i tredjeverdenslande er det farligt. Ubehandlet kan væsketabet være dødeligt inden for et døgn efter sygdommens udbrud.