:

Hvad er en Epifor?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvad er en Epifor?
 2. Hvad er en gentagelse?
 3. Hvad betyder gentagelser i et digt?
 4. Hvilken effekt har sproglige virkemidler?
 5. Hvad er epifor og anafor?
 6. Hvad gør en antitese?
 7. Hvad er en triade eksempel?
 8. Hvorfor bruger man overdrivelser?
 9. Hvad er sproglige virkemidler eksempler?
 10. Hvad er en Kiasme?
 11. Hvorfor bruger man antiteser?
 12. Hvad hedder gentagelser i en tekst?
 13. Hvad gør triade?

Hvad er en Epifor?

En epifor (af græsk epiphora 'tilførsel', af epipherein 'føre hen til') er et sprogligt virkemiddel brugt i taler, artikler og andre skriftlige midler, hvor mundtligt sprog har en indflydelse.

Hvad er en gentagelse?

Gentagelse er et bredt begreb, men det går grundlæggende ud på, at ord eller sætninger gentages to eller flere gange i teksten. Fx: “Aldrig, aldrig vil jeg blive din.” Formålet varierer efter teksttypen. Men generelt har gentagelsen den virkning, at den forstærker.

Hvad betyder gentagelser i et digt?

Gentagelse: Gentagelsen er et grundtræk i al digterisk fremstilling, et simpelt udtryk for dén vilje til form, der både præger det sproglige udtryk og værkets komposition* som en sluttet og sammenhængende udvikling af et tema*.

Hvilken effekt har sproglige virkemidler?

Sproglige virkemidler er et slags "sprogligt krydderi" som forfatteren kan bruge i teksten, måske for at understrege noget, gøre særligt opmærksom på noget eller måske for at gøre teksten mere interessant. Sproglige virkemidler kan kendes på at sproget i teksten ændrer sig.

Hvad er epifor og anafor?

Du kan bruge alfabetet som huskeregel, når du skal huske forskel på anafor og epifor: “a” kommer før “e” i alfabetet, og anaforen står netop allerførst i en sætning, mens epiforen står efter.

Hvad gør en antitese?

Antitese er en sammenligning af to forskellige elementer. Derfor har det automatisk den virkning, at modtageren bedre forstår forskellen på de to elementer. Udover at skabe klarhed er antitese også velegnet til at sætte tingene på spidsen, fx i debatterende tekster.

Hvad er en triade eksempel?

En triade er at ”gentage” tre ord med samme indholdsmæssige betydning. F. eks. frihed, lighed og broderskab eller Vi har alle en andel, vi har alle et ansvar, vi har alle en ret.

Hvorfor bruger man overdrivelser?

Når vi skal beskrive eller forklare noget, sker det, at vi overdriver. Som virkemiddel kaldes det hyperbel. Men vi gør også det modsatte: underdriver.

Hvad er sproglige virkemidler eksempler?

Et sprogligt virkemiddel er et element, der skaber en virkning i teksten, typisk for at påvirke tekstens modtager på den ene eller den anden måde. Eksempler på konkrete sproglige virkemidler er fx anafor, korte sætninger, lavt stilleje, sammenligning og ironi.

Hvad er en Kiasme?

En Kiasme er en retorisk stilfigur. Ordet stammer fra det græske bogstav χ (chi) og betyder "krydsstilling". Den har samme struktur som antimetabolen og er en modsætningsfigur med strukturen a-b-b-a, som tilfører sproget rytme og patos.

Hvorfor bruger man antiteser?

Antitese er en sammenligning af to forskellige elementer. Derfor har det automatisk den virkning, at modtageren bedre forstår forskellen på de to elementer. Udover at skabe klarhed er antitese også velegnet til at sætte tingene på spidsen, fx i debatterende tekster.

Hvad hedder gentagelser i en tekst?

Anafor: Gentagelse af frase i begyndelse af en sætning. Kendt er Martin Luther Kings brug af anaforen "I have a dream", som netop anvendes som det første i en række af sætningerne i talen, som han afholdt i Lincoln Memorial i den amerikanske hovedstad, Washington.

Hvad gør triade?

trias, triados tretal, trehed) er et sprogligt virkemiddel, hvor en del af en sætning gentages 3 gange. Dette er med til at centimentere et budskab og- eller skabe rytme.