:

Hvad hedder en rummelig trekant?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvad hedder en rummelig trekant?
  2. Hvad er der uden om universet?
  3. Hvad er bredde og hvad er længde?
  4. Hvad hedder de rumlige figurer?
  5. Hvad kalder man også et regulært polyeder?

Hvad hedder en rummelig trekant?

Et polyeder (flertal: polyedre) er en særlig type rumlig figur. Et polyeder kan bestå af et vilkårligt antal polygoner, dog mindst fire, som hver især kan have en vilkårlig form. Kravet er blot, at fladerne mødes i fælles kanter, så den rumlige figur har en sammenhængende overflade uden huller.

Hvad er der uden om universet?

Vi ved ikke hvad der er bag universet, for det er der ingen der ved. Der er dog nogle forskellige teorier. En af dem er, at universet er foldet, således at der ikke kan være noget bag universet. Ligegyldigt hvor du kigger hen, om det er op, ned, til højre eller til venstre, er der kun univers.

Hvad er bredde og hvad er længde?

Bredde, geografisk bredde, den ene af de to koordinater til positionsbestemmelse på Jordens overflade (den anden er længde). Hver breddekreds er en cirkel, hvis plan står vinkelret på Jordens omdrejningsakse. Selve bredden er vinklen mellem ækvatorplanet og sigtelinjen fra et punkt på breddekredsen til Jordens centrum.

Hvad hedder de rumlige figurer?

Her ses på prisme, cylinder, cylinderrør, pyramide, kegle og kugle.

Hvad kalder man også et regulært polyeder?

De regulære polyedre kaldes også de Platoniske legemer.