:

Hvordan opstår gammastråling?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvordan opstår gammastråling?
 2. Hvor kommer alfastråling fra?
 3. Hvad er de forskellige strålingstyper?
 4. Er gamma stråling farlig?
 5. Hvad sker der ved et Alfahenfald?
 6. Hvor bruger vi gammastråling?
 7. Hvad sker der ved Alfahenfald?
 8. Hvor kommer røntgenstråling fra?
 9. Hvilke former for stråling er farlige?
 10. Hvilke former for radioaktiv stråling findes der?
 11. Er gamma stråling positivt ladet?
 12. Hvornår bliver stråling farligt?
 13. Hvad kan man bruge radioaktiv stråling til?
 14. Hvad sker der ved et Gammahenfald?
 15. Hvor bruger vi elektromagnetisk stråling?

Hvordan opstår gammastråling?

Normalt opstår gammastråling på Jorden ved radioaktive henfald. Atomkerner, der har udsendt alfa- eller betastråling, er ofte i det man kalder en eksiteret tilstand. Der er mere energi i atomet, end det behøver for at binde partiklerne i kernen.

Hvor kommer alfastråling fra?

Nogle grundstoffer er ustabile og kan henfalde til andre grundstoffer ved at udsende en heliumkerne (He2+). Den udsendte partikel vil bevæge sig med ca. 15.000 km/s, og det er denne strøm af heliumkerner fra grundstoffer, man kalder alfastråling.

Hvad er de forskellige strålingstyper?

Det elektromagnetiske spektrum

 • Gammastråling. En strålingstype der typisk er er forbundet med radioaktivitet. ...
 • Røntgenstråling. Røntgenstråling er navngivet efter fysikeren Wilhelm Conrad Röntgen. ...
 • Ultraviolet. ...
 • Synligt lys. ...
 • Infrarød stråling. ...
 • Radiobølger.

Er gamma stråling farlig?

Gammastrålingens høje energi (og dermed frekvens) kan slå molekyler i stykker eller elektroner fri fra atomer. Gammastråling har en højere energi end både alfa og beta stråler, og er farlig for levende væsner, da den kan slå celler i stykker.

Hvad sker der ved et Alfahenfald?

Alfahenfald er en type radioaktivt henfald hvor en atomkerne udsender en alfapartikel (to protoner og to neutroner i en sammenbundet tilstand, der svarer til kernen i helium) og dermed henfalder til en kerne med massetal og atomnummer henholdsvis 4 og 2 lavere.

Hvor bruger vi gammastråling?

Gammastråling anvendes i medicinsk kræftbehandling til at uskadeliggøre svulster. I industrien bruges gammastråling til kontrol af svejsesømme, idet indre hulrum i metal kan afsløres. Desuden anvendes gammastråling til måling af pladetykkelser.

Hvad sker der ved Alfahenfald?

Alfahenfald sker når tunge kerner bliver så ustabile at de mister masse ved at udsende heliumkerner. Det radioaktive uranatom frigiver en heliumkerne og henfalder til thorium. Man kan også skrive heliumkernen som en alfapartikel. Alfapartikler skrives med symbolet α, som er det græske tegn alfa.

Hvor kommer røntgenstråling fra?

Når en elektron passerer tæt på et atom, kan den blive fanget af atomets felt. Ligesom en komet, der kommer for tæt på Jupiter. En elektron afbøjes i et magnetfelt og udsender energi som følge af opbremsningen. I den proces dannes røntgenstråling.

Hvilke former for stråling er farlige?

Radioaktiv stråling inddeles ofte i tre typer: alfa-, beta- og gammastråling. Alfastrålingen er den farligste, selvom den er langt mindre energirig end de andre to.

Hvilke former for radioaktiv stråling findes der?

Den ioniserende stråling fra radioaktivitet kan bestå af: alfastråling, betastråling, gammastråling, protonstråling eller neutronstråling og den måles i becquerel (Bq). Det er dog alfastråling, betastråling samt gammastråling, som man oftest arbejder med og støder på i hverdagen.

Er gamma stråling positivt ladet?

en negativt ladet betapartikel (β) en neutron. eller gammastråler. Gammastråler er en form for elektromagnetisk stråling, men pga.

Hvornår bliver stråling farligt?

Fra cirka 500 millisievert og opefter, kan der komme synlige skader, hvilket der kan være risiko for, hvis man opholder sig på et atomkraftværk, hvor der sker en ulykke. Fra doser på 1.000 til 2.000 millisievert kan bestrålingen være livsfarlig, mens man ved doser over 10.000 millisievert næppe vil overleve.

Hvad kan man bruge radioaktiv stråling til?

Strålingskilder anvendes på hospitaler til røntgenundersøgelser og strålebehandling, i røgalarmer, i industrien til bl. a. røntgenfotografering og strålingssterilisering af udstyr og inden for den fysiske, helsefysiske og biologiske forskning.

Hvad sker der ved et Gammahenfald?

Gammahenfald, proces, hvorved en ustabil atomkerne afgiver sin overskudsenergi ved at udsende gammastråling, samtidig med at kernen overgår til en tilstand med lavere energi; se radioaktivitet.

Hvor bruger vi elektromagnetisk stråling?

Der findes lavfrekvent elektromagnetisk stråling overalt, hvor der produceres, transporteres og bruges elektrisk strøm: På og omkring elforsyningsanlæg, f. eks. transformerstationer, luftledninger og jordkabler, og når vi bruger elektriske installationer og apparater, som f.