:

Hvor mange timer må man arbejde i træk uden pause?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvor mange timer må man arbejde i træk uden pause?
 2. Hvor lang tid i forvejen skal man kende sin arbejdsplan?
 3. Hvor mange timer arbejder man på nathold?
 4. Hvis man arbejder 30 timer om ugen?
 5. Hvem gælder 11 timers reglen for?
 6. Hvornår kan man blive pålagt en vagt?
 7. Hvor lang tid før skal man kende sin vagtplan SL?
 8. Hvordan lægger man en vagtplan?
 9. Hvornår må man ændre i vagtplan?

Hvor mange timer må man arbejde i træk uden pause?

Når du ser 24 timer tilbage – og her taler vi ikke om et døgn fra midnat til midnat, men reelt 24 timer – skal du have mulighed for at hvile i 11 timer. Dermed skal du ikke arbejde mere end 13 timer i træk. Du skal have 24 timers fri inden for 7 døgn. De 24 timers fri begynder først efter 11 timers hvile.

Hvor lang tid i forvejen skal man kende sin arbejdsplan?

Du skal altid kende din arbejdsplan mindst fire uger frem. Den skal både vise, hvornår du skal arbejde, og hvornår du har beskyttet fridøgn. Arbejdsplanen kan godt blive ændret i ganske særlige tilfælde, men det gælder der regler for, som du kan læse om under de næste spørgsmål.

Hvor mange timer arbejder man på nathold?

Højest 3 nattevagter i træk. Mindst 11 timer mellem to vagter. Højest 9 timers varighed af vagter.

Hvis man arbejder 30 timer om ugen?

30 timers arbejde om ugen er et magisk tal. Det er den perfekte arbejdsmængde, fordi krop og hjerne har mulighed for at restituere. Undersøgelser viser, at vores marginale produktivitet falder, når vi passerer de 30 timer. Der bliver stadig arbejdet, men ikke lige så effektivt,” siger Lisbeth Odgaard Madsen.

Hvem gælder 11 timers reglen for?

11 timers reglen er en regel om hviletid, som gælder for alle medarbejdere i Danmark. Den sikrer, at medarbejderne har krav på 11 timers sammenhængende hvil, inden for en periode på 24 timer. Det vil altså sige, at en medarbejder ikke må arbejde mere end 13 timer i træk.

Hvornår kan man blive pålagt en vagt?

Du kan blive pålagt overarbejde eller arbejde ekstra, men du må ikke henover en periode på 4 måneder arbejde mere end i gennemsnit 48 timer om ugen, heller ikke hvis der er tale om frivilligt overarbejde. Hvis du har to jobs, må du heller ikke samlet set arbejde mere end 48 timer om ugen i gennemsnit.

Hvor lang tid før skal man kende sin vagtplan SL?

Planlægningen. Du skal have din tjenesteplan udleveret senest 4 uger før den træder i kraft, og tjenesteplanen skal omfatte en periode på mindst 4 uger. Opgørelsesperioden (normperioden) kan – medmindre andet aftales - maksimalt udgøre 16 uger.

Hvordan lægger man en vagtplan?

Planlægning af arbejdstid

 1. Du skal kende din normperiodes længde. ...
 2. Det er din leders ansvar at planlægge, så timerne går op ved opgørelses- eller normperiodens afslutning.
 3. Hvis du har arbejdet færre timer end du skal, har du fået fri med løn, de kan ikke overføres til den næste normperiode.

Hvornår må man ændre i vagtplan?

Hvis din virksomhed ikke arbejder med en overenskomst, så findes der ingen deciderede regler for, hvornår du foretage ændringer i vagtplanen. Dog skal du være opmærksom på, at hvis dine medarbejdere er funktionærer, så er de omfattet funktionærlovens varslinger for ændringer af arbejdstid.