:

Hvad vil det sige at noget er historisk?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvad vil det sige at noget er historisk?
 2. Hvad kaldes omskrivning af historien?
 3. Hvilke forskelle og ligheder er der mellem dansk og histories fremgangsmåder og metoder?
 4. Hvornår og hvordan bliver en begivenhed historisk?
 5. Hvad er forskellen på en historie og en fortælling?
 6. Hvilke historiske metoder er der?
 7. Er en kilde repræsentativ?
 8. Hvornår er man historiker?
 9. Hvorfor har vi brug for historie?
 10. Hvilke metoder kan man bruge i historie?
 11. Hvad kan historie bidrage med i DHO?
 12. Hvad er forskellen på oldtid og historisk tid?
 13. Hvornår er noget en fortælling?

Hvad vil det sige at noget er historisk?

historisch, lat. historicus; adj. til Historie 1) 1) som angaar, vedrører, hører til, henhører under ell. behandler (emner fra) historien.

Hvad kaldes omskrivning af historien?

historieforfalskning — Den Danske Ordbog.

Hvilke forskelle og ligheder er der mellem dansk og histories fremgangsmåder og metoder?

I historie er man nødt til at forholde sig kritisk til sin kilde. Som ligheder kan man sige, at man udleder det samme i sidste ende. Noget af det mest centrale i begge metoder, er, at kigge på hvilken synsvinkel er skrevet fra. Styrken ved den historiske metode, er, at man først får sikret sig at kilden er troværdig.

Hvornår og hvordan bliver en begivenhed historisk?

Historisk tid er den tid, hvis begivenheder man kender gennem troværdige skriftlige kilder.

Hvad er forskellen på en historie og en fortælling?

'Historie' betyder fortid og fortolkning/fortælling Pointen hos de to er kort og godt, at: Historie som fag opererer med en dobbelthed i sin forståelse af 'historie'. På den ene side betyder historie 'fortid', på den anden side betyder historie 'fortolkning af/fortællinger om fortid' (min udlægning og forenkling).

Hvilke historiske metoder er der?

Der findes flere forskellige metoder i Historie. De grundlæggende metoder, du skal benytte, er kildekritik, redegørelse, analyse af kilder samt diskussion.

Er en kilde repræsentativ?

Her må man ty til sin kildekritik (se afsnittet "kildens ophavssituation") for at afgøre, om ens kilde har den relevans, der gør den repræsentativ. Men en kilde, der ikke er repræsentativ og derved ikke troværdig ifht de faktuelle forhold, er ikke nødvendigvis en dårlig kilde.

Hvornår er man historiker?

En historiker er en person, der beskæftiger sig professionelt med faget historie, eller som har en uddannelse inden for dette felt. Selv om begrebet kan benyttes både om professionelle og amatører, anvendes det oftest synonymt med faghistoriker, dvs.

Hvorfor har vi brug for historie?

Så hvis vi skal forstå vor egen tid og det samfund vi lever i, må vi også have et kendskab til den historie som har skabt dette samfund. Ethvert samfunds kultur, dvs. samfundets normer, værdier, traditioner, sprog, levevis m.v., er også et resultat af en historisk udvikling.

Hvilke metoder kan man bruge i historie?

Der findes flere forskellige metoder i Historie. De grundlæggende metoder, du skal benytte, er kildekritik, redegørelse, analyse af kilder samt diskussion.

Hvad kan historie bidrage med i DHO?

Hvad betyder det i historie? Det betyder, at man skal gå i dybden med et område, som ligger uden for det, man har arbejdet med i undervisningen. Man skal altså her vise selvstændighed til at kunne sætte sig ind i områder, hvor man selvfølgelig tager udgangspunkt i, hvad man har lært, men bruger på uprøvede emner.

Hvad er forskellen på oldtid og historisk tid?

Man hører tit om, hvordan ting foregik i oldtiden. Hvordan skelner man egentlig mellem oldtid og historisk tid? Historisk tid, der kendetegnes ved skriftlige kilder, begynder på forskellige tidspunkter rundt om i verden.

Hvornår er noget en fortælling?

Afgørende for beretningen som fortælling er kun, at forløbet danner en sluttet helhed. Den kan være kortere eller længere, jf. genrene: sagn, biografi, fædrelandshistorie eller anekdote, novelle, eventyr, roman, epos. Fortællingens længde er ikke nødvendigvis proportional med begivenhedsforløbets.