:

Hvad er en fritidshusforsikring?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvad er en fritidshusforsikring?
 2. Hvad dækker din ulykkesforsikring?
 3. Hvor meget koster en forsikring?
 4. Hvad dækker indboforsikring LB?
 5. Hvilke forsikringer skal man have til sommerhus?
 6. Hvad koster det at forsikre et sommerhus?
 7. Hvad er en Invaliditetssum?
 8. Hvad får man i ulykkesforsikring?
 9. Hvad koster en husforsikring i gennemsnit?
 10. Hvad er den billigste indboforsikring?
 11. Hvad dækker glas og Sanitetsforsikring?
 12. Hvilken forsikring dækker hvis jeg ødelægger noget?
 13. Hvad koster en ejerskifteforsikring til sommerhus?
 14. Hvor meget ulykkesforsikring?
 15. Hvor meget dækker en ulykkesforsikring?

Hvad er en fritidshusforsikring?

Fritidshusforsikring kan dække næsten alle typer af skader på huset og de ting, du har i det. Alt efter hvad du vælger til og fra, dækker vi både skader, der skyldes brand, storm, skybrud, tyveri, hærværk, vandskader fra rør eller indtrængende regn, svampe-/insektangreb og rådangreb.

Hvad dækker din ulykkesforsikring?

En ulykkesforsikring dækker, hvis du f. eks. kører galt, falder ned ad trappen eller styrter på cyklen og får varige mén eller dør. Ulykkesforsikringen dækker kort sagt ved pludselige hændelser, der forårsager en personskade.

Hvor meget koster en forsikring?

I gennemsnit koster en indboforsikring i en stuelejlighed 2.290 kr. om året. Derimod koster indboforsikringen på 2. sal i gennemsnit 1.894 kr.

Hvad dækker indboforsikring LB?

Dækker bl. a. brand-, vand-, storm- og tyveriskader på dine ting op til forsikringssummen* på policen. Dækker ansvar for skade på personer og ting.

Hvilke forsikringer skal man have til sommerhus?

Tilvalg til sommerhusforsikring

 • Indbo. Tilvalgsdækningen Indbo dækker brand-, tyveri-, vand- og stormskader m.m. på det faste indbo i dit sommerhus.
 • Svamp, insekt, råd. Dækker skader på bygningsdele af træ som følge af insekter, svamp eller råd. ...
 • Udvidet vandskade. ...
 • Udlejerdækning. ...
 • If Boligtjek.

Hvad koster det at forsikre et sommerhus?

Derudover har husets alder, tagtype og størrelse også indflydelse på prisen. Men hvis vi tager et gennemsnitligt, nyere sommerhus på 50 m2, så vil prisen typisk ligge mellem 2.500 kr. og 3.500 kr. om året.

Hvad er en Invaliditetssum?

Når du køber din ulykkesforsikring, skal du fastsætte en invaliditetssum. Invaliditetssummen er den erstatning, du får udbetalt, hvis du får varige mén efter en ulykke. Størrelsen på erstatningen afhænger af din méngrad. Du kan også vælge, om du vil have en dødsfaldssum på din ulykkesforsikring.

Hvad får man i ulykkesforsikring?

Hvad dækkes med en ulykkesforsikring?

 • Ulykkesforsikringen dækker varige mén som følge af ulykke.
 • Ulykkesforsikringen giver dobbelterstatning ved en méngrad på over 30 % ved ulykke.
 • Ulykkesforsikringen dækker dødsfald som følge af ulykke.
 • Ulykkesforsikringen dækker behandlingsudgifter ved ulykke.

Hvad koster en husforsikring i gennemsnit?

Prisen på husforsikringer spænder fra 3.500 kroner til 7.000 kroner om året for en typisk gennemsnitsfamilie, viser magasinet Forbrugerrådet Tænks test. Men husforsikringer varierer i pris alt efter husets beliggenhed, hustypen, størrelsen på huset og hvilket år, huset blev bygget.

Hvad er den billigste indboforsikring?

Alkas indboforsikring bliver anbefalet i Forbrugerrådet Tænk. Alkas indboforsikring er et godt valg, fordi den har den bedst mulige dækning til en konkurrencedygtig pris.

Hvad dækker glas og Sanitetsforsikring?

Glas- & Sanitetsforsikringen omfatter skade på de forsikrede genstande, som befinder sig på forsikringsstedet. Forsikringen omfatter de til bygningen tilhørende a) dør- og vinduesruder (herunder ovenlys og forsatsruder). b) ruder i faste skabe og skillerum samt glas i brusekabiner. c) indmurede og fuldlimede spejle.

Hvilken forsikring dækker hvis jeg ødelægger noget?

Så selv om du ikke ejer alverdens ting og sager, er indboforsikringen én af de absolut vigtigste forsikringer at have. Det er nemlig din indboforsikring der dækker, hvis du kommer til at skade en anden person eller ødelægge andres ting. Denne dækning er kendt herhjemme som en “privat ansvarsforsikring”.

Hvad koster en ejerskifteforsikring til sommerhus?

En ejerskifteforsikring kan tegnes for enfamiliehuse, rækkehuse, ejerlejligheder, ideelle anparter og sommerhuse. En ejerskifteforsikring dækker typisk i 5 år og prisen er mellem 10.000 og 30.000 kr.

Hvor meget ulykkesforsikring?

Normalt anbefales det at tegne ulykkesforsikring med en sum på ikke under 1.000.000 kr.

Hvor meget dækker en ulykkesforsikring?

Ulykkesforsikringen dækker varige mén som følge af ulykke. Ulykkesforsikringen giver dobbelterstatning ved en méngrad på over 30 % ved ulykke. Ulykkesforsikringen dækker dødsfald som følge af ulykke. Ulykkesforsikringen dækker behandlingsudgifter ved ulykke.