:

Hvad er familie i lige linje?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvad er familie i lige linje?
 2. Kan fætter og kusine få børn?
 3. Hvorfor kan det at personer der er nært beslægtede og som får børn sammen fx fætter kusine ægteskaber føre til flere børn med arvelige sygdomme end normalt?
 4. Hvornår er man grandfætter?
 5. Hvornår er man et stedbarn?
 6. Hvornår er man en familie?
 7. Er fætter og kusine indavl?
 8. Hvor er der mest indavl i Danmark?
 9. Hvem må man gifte sig med?
 10. Hvornår er der tale om indavl?
 11. Hvad er fætre og kusiners børn til hinanden?
 12. Hvad er min mors fætters datter til mig?
 13. Hvad betyder et stedbarn?
 14. Hvordan defineres stedbørn?
 15. Hvad er definitionen på en familie?

Hvad er familie i lige linje?

Den rette linie, det vil sige ret op- og nedstigende linie foreligger, når der er tale om slægtskab, hvor en person nedstammer fra en anden. Ret opstigende linie foreligger i forholdet til forældre, bedsteforældre, oldeforældre etc., og ret ned- stigende linie foreligger i forholdet til børn, børnebørn, oldebørn etc.

Kan fætter og kusine få børn?

Kærlighed mellem fætter og kusine er ikke ulovligt i Danmark, og der er ingen juridiske problemer i at blive gift. De må sågar få børn sammen, og alle fætter-kusine-par i Danmark har mulighed for at rådgivning og risikovurdering i det danske sundhedsvæsen.

Hvorfor kan det at personer der er nært beslægtede og som får børn sammen fx fætter kusine ægteskaber føre til flere børn med arvelige sygdomme end normalt?

Risikoen for, at en fætter og kusine har det samme sygdomsgen, er større end for ubeslægtede. Det skyldes, at en fætter og kusine kan have arvet det samme sygdomsgen fra deres fælles bedstemor eller bedstefar. Dermed risikerer de, at deres barn får det syge gen fra dem begge og derfor fødes med sygdommen.

Hvornår er man grandfætter?

Grand foran tante, onkel, fætter eller kusine betegnede oprindeligt, at der var tale om ens fars eller mors tante, onkel, fætter eller kusine. En grandonkel/grandtante var altså ens fars/mors onkel eller tante. En grandfætter eller grandkusine var så ens mors/fars fætter eller kusine.

Hvornår er man et stedbarn?

Børnene bliver først dine stedbørn, hvis du gifter dig med din samlever. Det kræves, at du og børnene har haft samme bopæl i en sammenhængende periode på mindst 5 år, og at opholdet er begyndt, inden plejebarnet fyldte 15 år og højst en af plejebarnets forældre har haft bopæl hos afdøde sammen med plejebarnet.

Hvornår er man en familie?

En familie består af en eller flere personer, der bor på den samme adresse og har visse indbyrdes relationer. En familie kan bestå af en enlig eller et par med eller uden hjemmeboende børn under 25 år.

Er fætter og kusine indavl?

Mest udbredt er indgifte i Nordafrika, Mellemøsten, den vestlige del af Asien, og det sydlige Indien. I de nævnte regioner er 20-50 procent af alle ægteskaber indgifte- forbindelser, især fætter-kusine.

Hvor er der mest indavl i Danmark?

Allerede i 2000 blev det gjort op, at mens 13 pct. af alle børn var indvandrere i Københavns Kommune, så udgjorde de 24 pct. af de svært handicappede børn. »Vi kan ikke sige præcist, i hvor stort omfang det hænger sammen med fætter-kusineægteskab.

Hvem må man gifte sig med?

Slægtninge i lige linje, dvs. forældre, børn og børnebørn, samt søskende ikke gifte sig med hinanden. Det kræver Familieretshusets tilladelse, hvis to personer vil gifte sig, og den ene har været gift med den andens forælder, barn, bedsteforælder eller barnebarn.

Hvornår er der tale om indavl?

Indavl er reproduktion med individer eller organismer der er genetisk nært beslægtede. Et individ, hvis forældre er beslægtede med hinanden, er indavlet.

Hvad er fætre og kusiners børn til hinanden?

Personer, der er fætre og kusiner til hinanden kaldes samlet søskendebørn. Et barn af en fætter eller kusine kaldes en grandfætter eller grandkusine, og forstavelsen grand benyttes altså som på fx engelsk til at markere en generation op (eller ned).

Hvad er min mors fætters datter til mig?

Halvfætre og -kusiner er børn af ens forældres fætter eller kusine. Halvfætre og -kusiner har altså fælles oldeforældre, hvor fætre og kusiner har fælles bedsteforældre.

Hvad betyder et stedbarn?

Stedbarn, en ægtefælles barn med en anden end ægtefællen. Forældremyndigheden over et mindreårigt stedbarn er enten hos den af forældrene, som barnet bor hos, eller hos barnets forældre i forening, og stedfaderen eller stedmoderen har ikke forsørgelsespligt over for stedbarnet.

Hvordan defineres stedbørn?

Børnene bliver først dine stedbørn, hvis du gifter dig med din samlever. Det kræves, at du og børnene har haft samme bopæl i en sammenhængende periode på mindst 5 år, og at opholdet er begyndt, inden plejebarnet fyldte 15 år og højst en af plejebarnets forældre har haft bopæl hos afdøde sammen med plejebarnet.

Hvad er definitionen på en familie?

Man bestemmer egentlig selv, hvem man vil kalde sin familie, men overordnet set kan familie forstås på to måder: som biologiske relationer og som sociale fællesskaber. Hvis man ved familie forstår genetiske og biologiske forhold, er det dem, man deler dna med - for eksempel forældre, bedsteforældre, søskende og børn.