:

Hvad er Joblønnet?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvad er Joblønnet?
 2. Hvor mange timer er fuld tid?
 3. Hvad er arbejdsfri dag?
 4. Hvor mange 12 timers vagter må man have?
 5. Hvordan fungerer jobløn?
 6. Er jeg på jobløn?
 7. Hvor mange timer om måneden er fuld tid?
 8. Hvad er søgnehelligdagsbetaling?
 9. Hvad er et fridøgn?
 10. Hvad er 5 holds skift?
 11. Hvad betyder det at være ansat på jobløn?
 12. Hvad vil det sige at være ansat som funktionær?

Hvad er Joblønnet?

Når din arbejdstid betragtes som ”jobløn”, betyder det, at du er ansat uden højeste arbejdstid og at arbejde ud over den aftalte tid ikke bliver honoreret – hverken ved afspadsering eller udbetaling. Selvom din normale arbejdstid ifølge din kontrakt eksempelvis er på 37 timer om ugen, kan du godt være joblønnet.

Hvor mange timer er fuld tid?

Fuldtid. Tjenestemænd har ved fuldtidsbeskæftigelse en arbejdsuge på gennemsnitlig 37 timer. Den ansatte skal i normperioden præstere et antal arbejdstimer svarende til antallet af arbejdsdage gange 7,4 timer.

Hvad er arbejdsfri dag?

Du har fået fri og den periode du bliver kaldt på arbejde ligger ikke umiddelbart op til den følgende dags tjeneste. Der er også tale om ”arbejdsfrie dage”, ”stregdage”, ”nuldage” eller hvad I nu kalder dem – IKKE beskyttede fridøgn. § 26, stk. 1: Der honoreres med overarbejde (+ 50 %) dog mindst for 6 timer.

Hvor mange 12 timers vagter må man have?

Nej, det du ikke, for du skal have 11 timers hvile inden for 24 timer. Du skal ikke stiltiende acceptere din arbejdsgivers fejlfortolkning af reglerne om hvileperiode og fridøgn.

Hvordan fungerer jobløn?

Jobløn betyder, at du ikke har en højeste arbejdstid, og arbejdstid ud over den aftalte tid bliver ikke honoreret – hverken kontant eller med afspadsering. Mange akademikere er i dag ansat i fleksible stillinger uden højeste arbejdstid og modtager i stedet det, man kalder jobløn.

Er jeg på jobløn?

Jobløn, der også betegnes bruttoløn og kontraktansat, betyder, at du ikke har en højeste arbejdstid. Du har dermed ikke ret til at afspadsere eller få udbetalt overarbejde. Selvom du har fastsat en arbejdstid på 37 timer i din kontrakt, kan du godt være ansat på jobløn.

Hvor mange timer om måneden er fuld tid?

En standardmåned baseres på en arbejdsuge på 37 timer. Der er i gennemsnit 4,33 uger på en måned, hvorfor en standardmåned har 160,33 timer.

Hvad er søgnehelligdagsbetaling?

Som ansat med søgnehelligdagsbetaling (S/H), får du udbetalt et beløb fra din opsparingskonto, når der falder en helligdag. Som regel vil du få et fast forskudsbeløb og én gang om året, bliver evt. over- eller underskud gjort op på din S/H-konto.

Hvad er et fridøgn?

Inden for hver periode på 7 døgn skal den ansatte have et fridøgn. Bestemmelsen skal forstås således, at der ikke må være mere end 6 døgn mellem 2 fridøgn. Fridøgnet skal ligge i umiddelbar tilslutning til en daglig hvileperiode.

Hvad er 5 holds skift?

Ved skifteholdsarbejde er arbejdet på virksomheden tilrettelagt på en sådan måde, at 2 eller flere hold af medarbejdere efter tur afløser hinanden og sædvanligvis skif- ter arbejdstid indbyrdes efter en forud aftalt plan. Planen fastlægger den enkeltes eller holdets arbejdstid i en forud aftalt arbejdsplan.

Hvad betyder det at være ansat på jobløn?

Jobløn. Jobløn, der også betegnes bruttoløn og kontraktansat, betyder, at du ikke har en højeste arbejdstid. Du har dermed ikke ret til at afspadsere eller få udbetalt overarbejde. Selvom du har fastsat en arbejdstid på 37 timer i din kontrakt, kan du godt være ansat på jobløn.

Hvad vil det sige at være ansat som funktionær?

Hvad er en funktionær? En funktionær er en lønmodtager, som primært er ansat inden for handel- og kontorområdet. Du kan også være funktionær, hvis du udfører lagerarbejde eller tekniske og kliniske ydelser. Det er desuden et krav at din gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er minimum 8 timer.