:

Hvad er en Kuldebroisolering?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvad er en Kuldebroisolering?
 2. Hvor meget isolering skal der være i en væg?
 3. Hvordan isolerer man en ydervæg?
 4. Kan man isolere indvendigt?
 5. Hvad er det terrændæk?
 6. Er træ en kuldebro?
 7. Hvad er Murbatts?
 8. Hvor meget isolering skal der være i taget?
 9. Hvordan isolerer man en trævæg?
 10. Hvornår kan dampspærre undlades?
 11. Hvordan laver man en Forsatsvæg?
 12. Hvad er terrændæk lavet af?
 13. Hvor meget isolering skal der i terrændæk?
 14. Hvordan ser kuldebroer ud?
 15. Hvordan opstår kuldebroer?

Hvad er en Kuldebroisolering?

En kuldebro er huller i isoleringen eller hvor isoleringen ikke slutter helt tæt. Dette resulterer i striber på dit loft, og at varmen har let ved at slippe ud. En kuldebro i din bolig får det derfor til at føles, som om der er træk.

Hvor meget isolering skal der være i en væg?

Der skal normalt være mindst 200 mm isolering - eller en U-værdi på højst 0,18 W/m2K - for at du overholder Bygningsreglementets krav. Udvendig isolering giver den bedste sikkerhed mod fugtproblemer i ydervæggen.

Hvordan isolerer man en ydervæg?

Sådan foregår det En afrenset væg giver mindre risiko for svamp og skimmel. IsoleringDer sættes et træ- eller stålskelet på indersiden af væggen og og hulrummene bliver fyldt ud med isoleringsbatts. Dampspærre sættes opDampspærre sættes op på indersiden af den indvendige isolering.

Kan man isolere indvendigt?

Når du isolerer indvendigt, bliver dine indvendige vægge tykkere, og det kræver plads. Dermed er der mindre plads at ”bo på”. Det kan også betyde, at dine vinduer bliver dybere, og dermed kommer der mindre lys ind i dit hjem. For at undgå dette kan du nøjes med at isolere i de rum, der har mest brug for det.

Hvad er det terrændæk?

Terrændækket er den del af gulvkonstruktionen i et hus, som ligger direkte på jordoverfladen. Terrændækket slutter med overkanten af betongulvet. Det isolerer huset mod fugt og holder på varmen inde i huset.

Er træ en kuldebro?

I ydervægge af træ opstår kuldebroer især ved de stolper og bjælker, hvor beklædningen er fastgjort, da der her vil være en fast forbindelse mellem ude og inde uden mulighed for at isolere. I nogle huse med hulmursisolering er isoleringen med tiden sunket sammen.

Hvad er Murbatts?

ROCKWOOL Murbatts 37 anvendes til varmeisolering i murede ydervægge, og er fremstillet af ubrændbar, fugt- og vandafvisende ROCKWOOL stenuld..

Hvor meget isolering skal der være i taget?

Der skal normalt være ca. 300 mm isolering i alt - eller en U-værdi på højst 0,12 W/m2K- for at du overholder Bygningsreglementets krav. Du behøver dog ikke isolere mere, end at der stadig er 2,3 meter til loftet.

Hvordan isolerer man en trævæg?

Der opbygges et skelet af træ- eller stålreglar på indersiden af ydervæggen i en tykkelse på 50 mm. Der bør være et tyndt lag isolering mellem reglar og afrenset væg. Isoleringen monteres inde imellem reglarne. Det er vigtigt, at den ligger helt tæt op ad væggen, gerne trykket en anelse sammen.

Hvornår kan dampspærre undlades?

Af SBi-anvisning 273 fremgår det, at en dampspærre kan undlades, hvis 1) det pudsede loft er intakt og 2) tagrummet er velventileret. Forestillingen om det intakte, pudsede loft og det velventilerede tagrum, er desværre enten - i bedste fald - et midlertidigt øjebliksbillede eller slet og ret et fatamorgana.

Hvordan laver man en Forsatsvæg?

Her får du en trin-for-trin guide til, hvordan du bygger en isoleret forsatsvæg ind mod ydervæggen og opnår et bedre indeklima.

 1. Trin 1 - Montering af vandret vægskinne.
 2. Trin 2 - Montering af lodret vægskinne.
 3. Trin 3 - Montering af skinne i loft.
 4. Trin 4 - Tilpasning og placering af stållægter.

Hvad er terrændæk lavet af?

Terrændækket er den del af huset, som ligger oven på jorden og adskiller huset fra jorden....Terrændækket består af følgende lag:

 • Et kapillarbrydende lag og/eller et lag trykfast isolering.
 • Et betonlag.
 • En gulvbelægning.
27. jun. 2018

Hvor meget isolering skal der i terrændæk?

Det nye terrændæk skal opfylde U-værdi-kravet på 0,10 W/m²K svarende til en isoleringstykkelse på ca. 300 mm mineraluld eller 250 mm mineraluld og 200 mm letklinker. En indvendig kantisoleringstykkelse mellem terrændækspladen og ydervæggen på ca. 20-30 mm vil reducere linjetabet betydeligt.

Hvordan ser kuldebroer ud?

Hvordan opdager du kuldebroer? Kuldebroer kan vise sig som mørke striber på lofter eller vægge. Striberne kommer, fordi støv og snavs sætter sig fast i den kondens, der kommer, når den kolde overflade ved kuldebroen møder varme. Det er sværere at se en kuldebro på mørke områder eller overflader af træ.

Hvordan opstår kuldebroer?

En kuldebro skyldes, at der er steder i dit hjem, hvor varmen lettere slipper ud, og kulden kommer ind. Det kan ske, hvis isoleringsevnen et sted i din bolig er dårlig. Der er simpelthen tale om et svagt punkt i din boligs isolering. En måde at opdage, hvor kuldebroen løber, er ved at måle med et termografisk kamera.