:

Kan man gøre en magnet stærkere?

Indholdsfortegnelse:

 1. Kan man gøre en magnet stærkere?
 2. Hvor stærk er en magnet?
 3. Hvad er de kraftigste magneter lavet af?
 4. Hvilke materialer kan tiltrækkes af en magnet?
 5. Hvordan laver man en kraftig magnet?
 6. Hvad påvirkes en kompasnål af?
 7. Hvor er en magnet svagest?
 8. Hvad er nordpol og sydpol?
 9. Hvad sker der mellem magneten og kobberet?
 10. Hvad menes med udtrykket at en jernstang er mættet med magnetisme?
 11. Hvilke ting er magnetiske?
 12. Hvad svækker en magnet?
 13. Hvordan får man en magnet til at dreje rundt?
 14. Hvad er en elektromagnet og hvad afhænger dens styrke af?
 15. Hvad sker der hvis man knækker en magnet på midten?

Kan man gøre en magnet stærkere?

Når man sætter magneter ovenpå hinanden, har de alle et lag af fornikling, som skaber afstand mellem selve neodymiumkernen, men de forstærker alligevel hinandens magnetfelt ved direkte kontakt, så de fordobles i styrke indtil en vis højde (se mere herom nedenfor). Derfor: har du 1 magnet på 10x5 mm.

Hvor stærk er en magnet?

magnet under 0,01 gram, mens den kan bære 130 gram. Og jo større neodymmagnet, desto vildere kan det blive. Men det har også noget med densiteten at gøre: jo højere en N-værdi magneten har, desto stærkere er den.

Hvad er de kraftigste magneter lavet af?

De meget kraftige magneter hedder rettelig neodymium magneter men kaldes mange forskellige ting, bl. a. supermagneter, powermagneter og neodymmagneter.

Hvilke materialer kan tiltrækkes af en magnet?

Magnetiske metaller

 • Jern (Fe) er det mest almindelige metal anvendt til magneter. ...
 • Neodymium (N) er det stærkeste magnetiske metal, der findes. ...
 • Aluminium (Al) er også et ikke-magnetisk metal. ...
 • Nikkel (Ni) anvendes til fremstilling af metaller.

Hvordan laver man en kraftig magnet?

En elektromagnet kan laves ganske simpelt med en spole, en jernkerne og en strømforsyning. I praksis kan man faktisk bruge et helt nyt 9 volts batteri, da et sådan vil levere omkring 2 A strøm i flere sekunder efter at være blevet kortsluttet over en spole.

Hvad påvirkes en kompasnål af?

Et magnetisk kompas fungerer ved at måle Jordens magnetfelt. Det består af en magnet, der er hængt op, så den kan dreje uhindret rundt i det vandrette plan, (kompasrosen). På grund af magnetfeltet omkring Jorden vil magneten orientere sig med sin nord- og sydpol pegende mod Jordens modsatte magnetiske poler.

Hvor er en magnet svagest?

Magneters egenskaber. Magneter udsender magnetiske feltlinjer (billede). Der forløber et slags felt mellem nord- og sydpol. Den magnetiske effekt er stærkest ved selve polerne, mens den er svagest på midten.

Hvad er nordpol og sydpol?

Jordens magnetpoler er de to punkter på den nordlige og sydlige halvkugle, der i retning af den magnetiske akse skærer jordoverfladen. Den magnetiske sydpol ligger i Arktis nær den geografiske nordpol, og den magnetiske nordpol ligger i Antarktis nær den geografiske sydpol.

Hvad sker der mellem magneten og kobberet?

kobber, kviksølv, Vismut, Brom, Vand, NaCl). De påvirkes altså svagt af magnetfeltet enten ved at frastødes, når man nærmer feltet eller ved at tiltrækkes.

Hvad menes med udtrykket at en jernstang er mættet med magnetisme?

Man kan gøre en jernstang magnetisk ved at stryge den med en stangmagnet eller ved at vikle en ledning omkring den og sende strøm igennem. Man kan afmagnetisere jernstangen igen ved at føre den gennem en spole med vekselstrøm, ved opvarmning eller ved at slå den, så domænerne indeni igen ligger tilfældigt.

Hvilke ting er magnetiske?

De mest kendte materialer, som er magnetiske er jern (Fe), kobolt (Co), nikkel (Ni) og Lanthaniderne med grundstofnumrene 57 til 71. Til påvisning af magnetisk orden i et materiale benyttes neutronspredning.

Hvad svækker en magnet?

Et magnetfelt ændres ikke af lyd, svingninger, inerti, tyngdekraft. Det kan ændres af magnetfelter fra andre kilder, og det ændres af visse metaller f. eks. jern, Nikkel samt en lang række legeringer, hvis de placeres i feltet.

Hvordan får man en magnet til at dreje rundt?

Når man sender strøm igennem en spole, opstår der et magnetfelt om spolen. Feltet ligner det felt, man ville fra en magnet af samme form som spolen. Er der jern inde i spolen bliver feltet meget kraftigere.

Hvad er en elektromagnet og hvad afhænger dens styrke af?

En elektromagnets styrke afhænger af antallet af vindinger på spolen, af strømstyrken, og om der er en jernkerne eller ej. Jo flere vindinger og jo højere strømstyrke, des bedre fungerer elektromagneten.

Hvad sker der hvis man knækker en magnet på midten?

For at forstå, hvad der sker, skal man vide, at elektronerne i magneter altid vender samme vej (en slags "magnetiske domæner"). Og derfor sker der det, når du knækker en magnet, at elektronerne danner 2 nye magneter, hvor de knækkede dele af magneten altså får en "ny pol" i forhold til den oprindelige magnet.