:

Hvad er min mors fætters børn til mig?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvad er min mors fætters børn til mig?
 2. Hvad er en fætter i 3 led?
 3. Hvad hedder min fætters børn?
 4. Hvad er slægtninge i lige linje?
 5. Hvad er jeg til min svigerindes børn?
 6. Hvad er min morbrors kone til mig?
 7. Hvornår er man en tante?
 8. Hvad kaldes en nevøs barn?
 9. Hvad er en slægtning?
 10. Hvad kalder man fars søster?
 11. Hvad er man til sin nieces børn?
 12. Hvem er min tante?
 13. Hvad er min kones niece til mig?
 14. Hvad er en Træfætter?

Hvad er min mors fætters børn til mig?

Halvfætre og -kusiner er børn af ens forældres fætter eller kusine. Halvfætre og -kusiner har altså fælles oldeforældre, hvor fætre og kusiner har fælles bedsteforældre.

Hvad er en fætter i 3 led?

Ordet næstsøster brugtes således om kusine. Genealogisk betragtet er ens søskendebørn fætre og kusiner til egne børn (2. led), følgelig er næstsøskendebørn identiske med grandfætre og grandkusiner (3. led).

Hvad hedder min fætters børn?

Et barn af en fætter eller kusine kaldes en grandfætter eller grandkusine, og forstavelsen grand benyttes altså som på fx engelsk til at markere en generation op (eller ned). Et barn af en forældres fætter eller kusine kaldes et næstsøskendebarn, men i daglig tale oftere grandfætter eller grandkusine.

Hvad er slægtninge i lige linje?

Den rette linie, det vil sige ret op- og nedstigende linie foreligger, når der er tale om slægtskab, hvor en person nedstammer fra en anden. Ret opstigende linie foreligger i forholdet til forældre, bedsteforældre, oldeforældre etc., og ret ned- stigende linie foreligger i forholdet til børn, børnebørn, oldebørn etc.

Hvad er jeg til min svigerindes børn?

Søsters/brors børn kan præcist angives som søstersøn, søsterdatter, brorsøn og brordatter, men de mere mundrette ord nevø og niece er nok de mest brugte, selv om de ikke oplyser til hvilken side, barnet hører.

Hvad er min morbrors kone til mig?

Grandonkel/grandtante er således betegnelsen for brødre/søstre til ens bedsteforældre, men kan også bruges om ægtefæller til de nævnte brødre/søstre. I daglig tale er grandonkel vel efterhånden blot blevet et andet ord for en fjern slægtning.

Hvornår er man en tante?

Tante, betegnelse for en kvinde, som er gift med ens farbror eller morbror; man kan også kalde sin moster eller faster for tante. I visse tilfælde betyder tante blot en nær veninde af familien.

Hvad kaldes en nevøs barn?

En grandnevø/grandniece er barn af din nevø/niece. Igen har vi ikke en officiel dansk betegnelse herfor, men begrebet kendes fra norsk og fra engelsk, hvor "grandniese"/"grand-niece" netop betegner datteren af ens nevø/niece. Eksempel: En nevø er ens brors/søsters søn. En grandnevø er ens brors/søsters barnebarn.

Hvad er en slægtning?

I modsætning til kernefamilie, der betegner de allernærmeste slægtninge (mor, far, børn), og familie, der bruges om de lidt fjernere beslægtede (bedsteforældre, mostre, fastre, morbrødre, farbrødre, tanter, onkler, fætre, kusiner, børnebørn og eventuelt næstsøskendebørn), bruges slægtning om enhver person, der på nogen ...

Hvad kalder man fars søster?

Til betegnelse af forældres søskende har vi således farbror, faster, morbror og moster, men bruger også ofte betegnelserne onkel og tante, der både kan omfatte forældres søskende og deres ægtefæller, hvor de sidste jo ikke er kødelige slægtninge.

Hvad er man til sin nieces børn?

En grandnevø/grandniece er barn af din nevø/niece. Igen har vi ikke en officiel dansk betegnelse herfor, men begrebet kendes fra norsk og fra engelsk, hvor "grandniese"/"grand-niece" netop betegner datteren af ens nevø/niece. Eksempel: En nevø er ens brors/søsters søn. En grandnevø er ens brors/søsters barnebarn.

Hvem er min tante?

En tante er en kvinde, som er søster eller svigerinde til ens mor eller far.

Hvad er min kones niece til mig?

En grandnevø/grandniece er barn af din nevø/niece. Igen har vi ikke en officiel dansk betegnelse herfor, men begrebet kendes fra norsk og fra engelsk, hvor "grandniese"/"grand-niece" netop betegner datteren af ens nevø/niece. Eksempel: En nevø er ens brors/søsters søn. En grandnevø er ens brors/søsters barnebarn.

Hvad er en Træfætter?

- I det midterste Jylland brugte vi i midten af forrige århundrede som en selvfølge udtrykkene "træfætre" og "trækusiner" om grandfætre og grandkusiner. Trækusiner har sprogdoktoren aldrig hørt om. De står heller ikke i nogen ordbog. Træmænd møder man dog af og til.