:

Hvilket niveau er folkeskolen på?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvilket niveau er folkeskolen på?
 2. Hvad er forskellen på AB og C niveau?
 3. Hvad er D niveau?
 4. Hvad skal der til for at bestå 9. klasse?
 5. Hvad er AVU niveau?
 6. Hvor mange Elevtimer har man i tysk B?
 7. Hvad svarer matematik C til?
 8. Hvad er et godt snit i gymnasiet?
 9. Hvilket niveau er f?
 10. Hvad er Dansk på F niveau?
 11. Kan man dumpe 9. klasse?
 12. Hvad er forskellen på AVU og FVU?

Hvilket niveau er folkeskolen på?

Folkeskolen afsluttes på niveau G. Med 10 klasse bevæger du dig op på niveau E, og således gøres du fagligt klar til at kunne mestre det næste trin. Ønsker du en gymnasial uddannelse, vil du være godt på vej mod det krævede niveau.

Hvad er forskellen på AB og C niveau?

Fagene på stx er på niveauer: A, B og C, hvor A er det højeste. Som hovedregel er C-niveauer 1-årige, B-niveauer 2-årige og A-niveauer 3-årige. Du skal have mindst 4 fag på A-niveau.

Hvad er D niveau?

Læs Dansk på D-niveau. I Dansk D lærer du at analysere og forstå ældre og nyere tekster som del af en kommunikationssituation og at forstå dem i historisk perspektiv. Dansk på D-niveau svarer til ét niveau over 10. klasse.

Hvad skal der til for at bestå 9. klasse?

Beståkrav til folkeskolens afgangseksamen For at bestå folkeskolens afgangseksamen skal eleven aflægge otte obligatoriske prøver. Elevens skal opnå en gennemsnitskarakter på 2,0 (ingen oprunding) i de otte prøver.

Hvad er AVU niveau?

Enkeltfag på forskellige niveauer Fagene inden for almen voksenuddannelse (avu) dækker både fag på basisniveau, som niveaumæssigt ligger under grundskolens 9. klasse, og fag på niveauerne G, F, E og D. Niveau G svarer til 9. klasse og niveau E til 10.

Hvor mange Elevtimer har man i tysk B?

Der er et minimum nu på 605 timers elevtid på 3 år - heraf skal mindst 150 timer ligge i de naturvidenskabelige fag, og 150 timer i dansk/fremmedsprogene. Elevtiden er fordelt jf. nedenstående skema. Ved koordineringen af de skriftlige arbejder gælder, at (mindst) 50 % af elevtiden skal være afviklet før jul.

Hvad svarer matematik C til?

I faget matematikC-niveau vil du lære at gennemføre simple matematiske ræssonementer og at bruge matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold. Du lærer også at kommunikere om matematik. Undervisningen tager udgangspunkt i et fagligt niveau, der svarer til niveauet fra grundskolen.

Hvad er et godt snit i gymnasiet?

Kun 10 procent af de videregående uddannelser i Danmark kræver et snit over 9. 50 procent af uddannelserne har ikke noget karakterkrav. Fik du 7 i snit, kunne du i 2018 komme ind på 70 procent af alle uddannelser.

Hvilket niveau er f?

F er et niveau mellem folkeskolens afgangsprøve og 10. klasseprøven. E svarer til 10. klasseprøven.

Hvad er Dansk på F niveau?

I Dansk F skal du arbejde med det danske sprog. Du vil øve dig i at have samtaler om forskellige emner og du lærer at skrive bedre. Dansk på F-niveau svarer til 10. klasses niveau.

Kan man dumpe 9. klasse?

layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen. Folkeskolens afgangsprøve er ikke en eksamen man kan dumpe til, netop derfor hedder det prøve og ikke eksamen.

Hvad er forskellen på AVU og FVU?

VUC's tilbud er kendetegnet ved at være fleksible både med hensyn til indhold, omfang og opstart. Du kan bl. a. tage fag på Almen voksenuddannelse (AVU) og tage Forberedende voksenundervisning (FVU).