:

Hvordan regner man rumfanget af en rumlig figur?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvordan regner man rumfanget af en rumlig figur?
 2. Hvad hedder en tredimensionel trekant?
 3. Hvilke figurer har krumme overflader?
 4. Hvilke figurer har 2 parallelle Grundflader?
 5. Hvordan finder man rumfanget af en figur?
 6. Hvordan regner man rumfanget af en cylinder?
 7. Hvad hedder de forskellige trekanter?
 8. Hvad hedder de geometriske figurer?
 9. Hvilke figurer har Grundflader der er polygoner?
 10. Hvad er en rumlig figur?
 11. Hvordan regner man rumfang i cm3?
 12. Hvad måler man rumfang i?
 13. Hvordan regner man rummål?
 14. Hvor stort er rumfanget af cylinderen i liter?

Hvordan regner man rumfanget af en rumlig figur?

Hvordan beregner man rumfang? Generelt beregner man rumfang ved at gange de forskellige sider af figuren. Så for eksempel at beregne rumfang af en kasse, gøres ved at gange højde, bredde og længde.

Hvad hedder en tredimensionel trekant?

Pyramide der grunnflaten er en trekant. Hvis grunnflaten har samme form som sideflatene kalles figuren et tetraeder. Pyramide der grunnflaten er et kvadrat.

Hvilke figurer har krumme overflader?

Eksempel cylinder. En cylinder har tre overflader. En top og en bund, og den krumme overflade som forbinder dem. Toppen og bunden af en cylinder er cirkler, så arealet af top og bund er ligetil at regne ud, når vi kender formlen for areal af cirkel.

Hvilke figurer har 2 parallelle Grundflader?

Et prisme er en geometrisk figur, der har to parallelle, kongruente polygoner som endeflader og et antal parallelogrammer som sideflader (lige så mange, som der er kanter i endefladen). Prismet er et polyeder og fremkommer mellem to plane, parallelle snit i et prismatisk rør.

Hvordan finder man rumfanget af en figur?

Man ganger simpelthen bare længde, bredde og højde med hinanden.

Hvordan regner man rumfanget af en cylinder?

Rumfanget af en cylinder er π r² h, og dens overfladeareal er 2π r h + 2π r².

Hvad hedder de forskellige trekanter?

Trekanten kaldes retvinklet, hvis én af dens vinkler er 90°.

 • Spidsvinklet trekant. Trekanten kaldes spidsvinklet, hvis alle dens vinkler er mindre end 90°.
 • Stumpvinklet trekant. ...
 • Ligebenet trekant. ...
 • Ligesidet trekant. ...
 • Formlen for trekantens areal. ...
 • Trekantens højde.

Hvad hedder de geometriske figurer?

Geometriske figurer

 • Cirkel, Ellipse, Superellipse.
 • Trekant, Béziertrekant.
 • Firkant, Kvadrat, Trapez, Rektangel.

Hvilke figurer har Grundflader der er polygoner?

En række af de rumlige figurer, vi skal se på, har polygoner som grundflader. Ved en polygon forstås en plan mangekant. Det kan være en vilkårlig trekant, firkant, syvkant osv. Ved en regulær polygon forstås en ligesidet mangekant.

Hvad er en rumlig figur?

Det faglige emne er rumlige figurer, som ud over de sædvanlige repræsentationsformer, man arbejder med i gymnasiematema- tikken, også har en håndgribelige repræsentation. Man kan holde et prisme, trille en cylinder, vende og dreje en pyramide osv.

Hvordan regner man rumfang i cm3?

Enheden kubikcentimeter, cm3, er lig størrelsen eller rumfanget af en terning, hvis sidelængde er 1 cm. Altså højde, bredde og længde er 1 cm. Man beregner rumfanget af en terning ved at tage sidelængden i tredje potens. Altså en sidelængde på 1 cm giver et rumfang på 1 cm3.

Hvad måler man rumfang i?

Den afledte SI-enhed for rumfang er Kubikmeter, m³. Den kan have et SI-præfiks og se således ud: dm³. 1 dm³ = 1 l (Liter). dm³.

Hvordan regner man rummål?

Man ganger simpelthen bare længde, bredde og højde med hinanden.

Hvor stort er rumfanget af cylinderen i liter?

Når vi har rumfang af cylinderen kan vi omregne kubikmeter til liter. 1 kubikmeter er lig 1000 liter. Altså kan bassinet indeholde 4908,7 liter vand, hvis det er helt fyldt op.