:

Er omklædning en del af arbejdstiden?

Indholdsfortegnelse:

  1. Er omklædning en del af arbejdstiden?
  2. Hvad er skifteholdstillæg?
  3. Hvad er retningslinjerne for at arbejde med skiftende arbejdstider?
  4. Hvornår skal der være bad på arbejdsplads?
  5. Hvad betyder A9 på vagtplan?

Er omklædning en del af arbejdstiden?

DI's råd. Afgørelsen viser, at tid brugt på omklædning før og efter arbejdets udførelse skal betragtes som arbejdstid. Det må dog bero på en konkret vurdering, om aflønning af denne omklædningstid sker særskilt, eller om den allerede er indeholdt i medarbejdernes timeløn for den effektive arbejdstid.

Hvad er skifteholdstillæg?

Skifteholdstillæg for arbejde på søndage, helligdage og overenskomstmæssige fridage. Overtidstillæg for arbejde på søndage, helligdage og overenskomstmæssige fridage. Et særligt tillæg for arbejde på søgnehelligdagen eller den overenskomstmæssige fridag, der er fastsat i overenskomsten pr.

Hvad er retningslinjerne for at arbejde med skiftende arbejdstider?

Det anbefales generelt, at daglig arbejdstid aftales mellem 6 og 9 timer. Nogle ledere/medlemmer ser generelt en fordel ved at anvende lange arbejdstider. Her skal imidlertid påpeges, at der kan være en sundhedsmæssig risiko forbundet med lange arbejdstider, specielt når det sker i et system med skiftende arbejdstider.

Hvornår skal der være bad på arbejdsplads?

Kravet til baderum kan opfyldes ved at indrette mindst et brusebad for hver 10. beskæftigede, hvis arbejdet fordrer efterfølgende bad. Baderum skal være indrettet med et passende antal håndvaske og brusebade med koldt og varmt vand. Brusebade skal være afskærmet fra omklædningsrum, forrum og andre omgivelser.

Hvad betyder A9 på vagtplan?

Det kan f. eks. være A9 (afspadsering, rul- lende), FO (frihed i henhold til overenskomst jf. arbejdstidsaftaler- ne pr.