:

Hvem hæfter for gæld ved dødsfald?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvem hæfter for gæld ved dødsfald?
 2. Kan man hæfte for forældres gæld?
 3. Hvem arver når arvingen er død?
 4. Hvad sker der med min gæld når jeg dør?
 5. Hvis man ikke vedgår arv og gæld?
 6. Hvornår kan man frasige sig arv og gæld?
 7. Kan man arve sine forældres hus?
 8. Kan man arve når man har gæld?
 9. Hvad sker der hvis en arving er død?
 10. Hvem er mine livsarvinger?
 11. Kan man arve når man står i RKI?
 12. Hvor længe hæfter man for gæld?
 13. Hvad sker der hvis man frasiger sig arv og gæld?
 14. Hvad sker der hvis man frasiger sig arv?
 15. Hvad sker der hvis man ikke vedgår arv og gæld?

Hvem hæfter for gæld ved dødsfald?

Generelt er det boet efter den afdøde, der hæfter for den gæld, der bliver efterladt. Så du kommer, som udgangspunkt, ikke til at overtage gælden efter din ægtefælle. Men du kan risikere at overtage gælden, alt efter hvordan du vælger, at boet skal skiftes.

Kan man hæfte for forældres gæld?

Udtrykket at ”vedgå sig arv og gæld” er et udtryk man ofte møder, og man kan som arving være i tvivl om, hvorvidt man reelt risikerer at ”arve” gæld efter f. eks. forældre eller ægtefælle. Det klare udgangspunkt er, at man som arving ikke hæfter for afdødes gæld.

Hvem arver når arvingen er død?

Det sker, uagtet om dine forældres børn er dine hel- eller halvsøskende. Er afdødes søskende også døde, vil deres børn (dine nevøer/niecer) arve. Hvis du ikke har nevøer/niecer eller disse er døde på tidspunktet for din død, vil arven tilfalde arveklasse 3. Det sker, uanset om dine nevøer/niecer har børn.

Hvad sker der med min gæld når jeg dør?

Hvis der er gæld i dødsboet, vil denne som udgangspunkt blive betalt ud, inden den resterende arv udbetales til arvingerne. Gælden i dødsboet bliver altså betalt med formuen fra dødsboet. Hvis gælden overstiger formuen i dødsboet, bliver det opgjort som et konkursbo.

Hvis man ikke vedgår arv og gæld?

Efter de nugældende regler skal arvingerne ikke vedgå gældsansvaret, hverken ved privat skifte eller ved bobestyrerskifte. Men hvis arvingerne deler boet uden at sørge for, at afdødes gæld bliver betalt, kan de komme til at hæfte for gælden.

Hvornår kan man frasige sig arv og gæld?

Hvis du som arving selv er forgældet, risikerer du, at dine kreditorer vil gå efter den arv, du modtager. Derfor kan det være en god idé at frasige dig arven på forhånd. På den måde kan du sikre, at arven går videre til dine børn eller andre i stedet for til dine kreditorer.

Kan man arve sine forældres hus?

Hvis du som arving ønsker at overtage fast ejendom efter fx dine afdøde forældre, bør du ifølge advokaten først og fremmest sørge for én ting. ”Hvis der fortsat er lån i ejendommen, er det ikke nok at overtage huset og fortsætte med at betale af på afdrag osv.

Kan man arve når man har gæld?

Hvis du har stor gæld og arver efter dine forældre, så vil dine kreditorer tage arven, når du modtager den. Du kan undgå, at dine kreditorer tager arven fra dig ved at give afkald på arven. Du kan give arveafkald på den betingelse, at det er dine børn, der i stedet modtager arven.

Hvad sker der hvis en arving er død?

Det står altså klart, at der er forskel på, om der er tale om en afdød livsarving eller en afdød legatar. I det sidstnævnte tilfælde vil det bedste være, at testator selv tager stilling til, hvad der skal ske med den arv, der skulle tilfalde den afdøde legatar.

Hvem er mine livsarvinger?

Livsarvinger er børn, børnebørn, oldebørn og adoptivbørn. Stedbørn er ikke livsarvinger og vil derfor ikke arve efter dig ifølge arveloven. Hvis du både har en ægtefælle og livsarvinger, vil arven deles sådan, at halvdelen af arven går til din ægtefælle, og den anden halvdel går til livsarvingerne.

Kan man arve når man står i RKI?

Ja, dine kreditorer kan tage din arv – både kontanter og ejendele – medmindre du har frasagt dig arv i tide. Det betyder, at hvis du har gæld, så har din kreditor (den du skylder penge til) mulighed for at gøre udlæg i din arv.

Hvor længe hæfter man for gæld?

Udgangspunktet i Danmark er, at gæld anses for at være forældet efter enten 3 eller 10 år, afhængigt af hvilken type af gæld, der er tale om, samt hvordan kravet om gælden kan dokumenteres. Tidsfristen for forældelsen gælder fra den første dag, hvor kreditor kunne kræve at få sine penge tilbagebetalt.

Hvad sker der hvis man frasiger sig arv og gæld?

Hvis du som arving selv er forgældet, risikerer du, at dine kreditorer vil gå efter den arv, du modtager. Derfor kan det være en god idé at frasige dig arven på forhånd. På den måde kan du sikre, at arven går videre til dine børn eller andre i stedet for til dine kreditorer.

Hvad sker der hvis man frasiger sig arv?

Boafgiften bliver beregnet, som om den, afkaldet er givet til fordel for, er arving i dødsboet. Hvis den, der har givet arveafkald modtager et vederlag for afkaldet, bliver vederlaget anset som arv, og skifteretten beregner derfor boafgift af beløbet.

Hvad sker der hvis man ikke vedgår arv og gæld?

Efter de nuværende arveregler gælder, at arvingerne aldrig overtager gælden, hvis der er tale om et bobestyrerskifte. Hvis du og de øvrige arvinger til gengæld har valgt at skifte privat, og I deler boet uden at sørge for, at afdødes gæld bliver betalt, hæfter I for gælden.