:

Hvad hedder den vektor som går fra Origo 0 0 til punktet A a1 a2 )?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvad hedder den vektor som går fra Origo 0 0 til punktet A a1 a2 )?
 2. Hvad hedder alle vektorer som ikke er Nulvektorer?
 3. Hvordan ganger man vektorer?
 4. Hvad er en Sumvektor?
 5. Hvad er en forbindelses vektor?
 6. Hvad er en modsat vektor?
 7. Hvordan indskriver man en vektor i Geogebra?
 8. Hvad er Prikprodukt?
 9. Hvordan finder man polære koordinater?
 10. Hvordan finder man determinanten?
 11. Hvordan bestemmes en vektor mellem to punkter?
 12. Hvordan finder man en vektors modsatte vektor?
 13. Hvordan sætter man en vektor ind i GeoGebra?
 14. Hvordan lægger man vektorer sammen i GeoGebra?

Hvad hedder den vektor som går fra Origo 0 0 til punktet A a1 a2 )?

origo O (0,0) til punkt A med koordinaterne (a1,a2).  Vektoren OA kaldes for stedvektoren for punkt A.

Hvad hedder alle vektorer som ikke er Nulvektorer?

Alle vektorer, der ikke er nulvektoren, kaldes for egentlige vektorer.

Hvordan ganger man vektorer?

Som nævnt tidligere kan man ikke gange to vektorer med hinanden. I stedet kan man tage skalarproduktet af to vektorer. Man finder skalarproduktet ved at gange førstekoordinaterne med hinanden og lægge det til produktet af andenkoordinaterne.

Hvad er en Sumvektor?

Ligesom vi kan lægge tal sammen, kan vi også lægge vektorer sammen. At lægge to vektorer sammen kaldes vektoraddition. Resultatet kaldes en vektorsum eller sumvektoren, da det er en vektor, der er summen af to andre vektorer.

Hvad er en forbindelses vektor?

Vektor mellem to punkter (forbindelsesvektor) mellem to punkter A(a1,a2) og B(b1,b2). Vektoren kaldes "vektoren fra A til B", "forbindelsesvektoren fra A til B" eller "vektor AB".

Hvad er en modsat vektor?

Den modsatte vektor−a til en vektor er en vektor med samme længde som о a, men modsat retning. Fra regning med tal kender vi det helt specielle tal 0 (nul), der hverken er positivt eller negativt. På tilsvarende måde definerer man i teorien for vektorer en nulvektoromed længden 0, der ikke har nogen retning.

Hvordan indskriver man en vektor i Geogebra?

Vælg i værktøjskassen: Geometri > Punkter og linjer > Vektor, og tegn vektoren med de koordinater, du ønsker, og med udgangspunk i det punkt du ønsker, fx origo, så vektoren bliver en stedvektor.

Hvad er Prikprodukt?

Skalarprodukt, indre produkt, matematisk regneoperation, der til to vektorer knytter et tal. Skalarproduktet af vektorerne u, v betegnes u∙v eller (u,v) og er lig med produktet af vektorernes længder og cosinus til vinklen mellem vektorerne.

Hvordan finder man polære koordinater?

I et polært koordinatsystem angives funktioner som , hvor vinklen, , er den uafhængige variabel, og afstanden, , er den afhængige variabel....Polært koordinatsystem.

Polære koordinater(x,y)-koordinater
r=√x2+y2x=r⋅cosθ
θ=tan−1(yx)y=r⋅sinθ

Hvordan finder man determinanten?

Når man har to vektorer kan man finde deres determinant. Man får determinanten ved at hatte den første vektor og prikke med den anden.

Hvordan bestemmes en vektor mellem to punkter?

Opsummering

 1. Man kan konstruere en vektor ud fra to punkter ved at indtegne en pil fra startpunktet (A) til endepunktet (B).
 2. Man kan beregne vektoren ved at trække de to punkters koordinater fra hinanden.

Hvordan finder man en vektors modsatte vektor?

Der findes to måder at forklare det på grafisk. Ved den første tegner man vektor a og i forlængelse af den tegner man vektor b bare i modsat retning. Når man forbinder start og slutpunkt, får man vektordifferensen. Ved den anden tegner man vektor a og vektor b, hvor man starter i samme punkt.

Hvordan sætter man en vektor ind i GeoGebra?

Vælg i værktøjskassen: Geometri > Punkter og linjer > Vektor, og tegn vektoren med de koordinater, du ønsker, og med udgangspunk i det punkt du ønsker, fx origo, så vektoren bliver en stedvektor.

Hvordan lægger man vektorer sammen i GeoGebra?

Addition af to vektorer sker ved at lægge de to vektorers koordinater sammen. I et koordinatsystem findes sumvektoren ved at lade have startpunkt i slutpunktet for (punktet B i dette arbejdsark). Du kan flytte punkterne A, B og C for at danne andre vektorer og se hvad deres sum bliver.